Strategy Tools

– I 2011, i København, startet Engage Innovate et prosjekt som vokste til å bli Strategy Tools for Disruptive Times, eller bare Strategy Tools. Vi så allerede da at bedrifter i stor grad brukte gamle strategimodeller og avleggs verdiskapningslogikk. Verktøyene var rett og slett bygd for et gammelt næringsliv. Med de endringer vi har sett de siste 15 årene, som digitale konkurrenter med aggressive forretningsmodeller, raskere innovasjon fra globale giganter og ikke minst stor grad av bransjeglidning, så stiller dette nye krav til styret, ledelsen, strategimiljøene – og ikke minst verktøyene de bruker. Arbeidet som ble startet ved Handelshøyskolen i København i 2011, er nå i bruk hos hundrevis av bedrifter verden over, har hjulpet tusenvis av ledere til å jobbe annerledes med strategi og lagt grunnlaget for hundrevis av workshops, seminarer og foredrag over de siste syv årene.

– Strategi og innovasjon har lenge vært sett på som to ulike deler av bedriften. I et raskt endrende marked ser flere og flere bedrifter verdien av å slå sammen de to områdene. Dette betyr i praksis tre ting: Samle innovasjon og strategifunksjonen under samme paraply eller organisasjonsenhet, jobbe langt mer strategisk med innovasjon i bedriften og ta i bruk nye verktøy og tankegods som kombinerer strategi og innovasjon

Elisabeth Øvstebø.jpg
Bilde: Elisabeth Øvstebø er Managing Partner i og medstifter av Engage//Innovate.
 
Gamle modeller

Øvstebø og Vikshåland påpeker at det er forskjell på kravene som stilles til de verktøyene som nå er «avleggs», og de verktøyene som bedrifter bør benytte i dag, og at bedriftenes behov i stor grad har endret seg.

– De strategiverktøyene vi ofte ser i dag er SWOT- og PESTEL-analysene. SWOT-analysen er en klassiker som ikke skal undervurderes. Det er et enkelt rammeverk som gir oversikt over nåsituasjonen i et selskap. Det mer krevende strategiarbeidet begynner når en skal utforske mulighetene en har definert, redusere svakhetene og truslene, og forsterke styrkene. Her er det de nye strategi- og innovasjonsverktøyene kommer inn. Flere bedrifter har fått øynene opp for Alexander Osterwalders Business Model Canvas som er et ypperlig verktøy for å designe raske forretningsmodeller. De aller fleste bedrifter har en serie med ulike forretningsmodeller (måter å tjene penger på, kundegrupper osv). Nye verktøy som «Three levels of business models» hjelper bedrifter å sørge for at en jobber strategisk med forretningsmodellene sine, både langsiktig og kortsiktig.

– I dagens marked har nok bedriftene et større behov for å forstå de endringene som skjer rundt seg. Det kan være ny teknologi, at konkurransebildet endrer seg, eller at kundens atferd endrer seg. Strategien må ut av lange dokumenter og tunge Excel-ark, og bli et mer smidig verktøy som kan brukes daglig. Vi trenger verktøy som i større grad identifiserer nye trender og utfordrer vårt eksisterende tankesett. Verktøy som hjelper oss å se muligheter og tenke kreativt rundt bedriftens fremtid. Som mennesker tenker vi naturlig lineært, men vi slår et slag for å tørre å tenke de store tankene.

Inger-Hanne-Innovation-Dock-Small.png
Bilde: Inger Hanne Vikshåland er kommunikasjonsrådgiver for Smartbyen Stavanger og Horisont2020 prosjektet Triangulum i Stavanger kommune.

Nye verktøy

– Det finnes et stort antall nye strategiverktøy ledere kan og bør gjøre seg kjent med. To av disse er «Industry Shifts Map» og «Minimum Innovation Strategy». Begge har blitt populære strategiverktøy i etablerte bedrifter de siste årene, begge er også bygget på ideen om raskere endringer i konkurransebildet og behov for strategisk innovasjon i bedriften.

1) Industry Shifts Map

Bransjeskiftskartet eller Industry Shifts Map, er det perfekte verktøy for ledergrupper, styrer og bedrifter som går gjennom store, disruptive skift, men kanskje ikke helt forstår det enda.
Kartet brukes, gjerne i grupper, for å kartlegge og forstå de endringer som skjer i miljøet rundt bedriften selv. En ledergruppe som jobber med Industry Shifts Map vil raskt oppdage at endringer de ikke så komme på horisonten raskt kan bety store, strukturelle endringer for bedriftens konkurransebilde.

2) Minimum Innovation Strategy

Har du et absolutt minimumsnivå på din innovasjonsstrategi?

Dette verktøyet er laget for å hjelpe bedrifter, store eller små, kartlegge og forstå hvordan de kan utvikle en bedre og smartere innovasjonsstrategi. Mange ledere opplever nemlig at «all innovasjon må komme innenfra». Det er feil. Det kan være både klokt, riktig og kanskje nødvendig å åpne opp og jobbe mer åpent rundt innovasjon. Dette innbyr til at oppkjøp, partnerskap, tidlig-fase investeringer eller samarbeid om akselerator-program.

MIS, eller Minimum Innovasjonsstrategi, hjelper enhver bedrift utvikle en mer helhetlig strategi rundt sitt innovasjonsarbeid. For eksempel, mange bedrifter mener «innovasjon er viktig», men få kan legge frem en helhetlig strategi for arbeidet. MIS hjelper ledergrupper med nettopp dette. Hvordan kan vi bygge en egen, minimums satsning. Under et nylig webinar på temaet, deltok ledere fra Asia, Sør-Amerika, USA og Europa, som alle tok erfaringene med seg tilbake til sin egen organisasjon. I Norge ser vi generelt at bedriftene er noe mer forsiktige, at lederne er noe mer avventende med å utvikle helhetlige innovasjonsstrategier. Vår ambisjon er jo styrke norske – og globale – bedrifters innovasjonsevne. Der har vi nok langt å gå, men en helthetlig innovasjonsstrategi, det er noe alle bedrifter bør ha på plass, avslutter Vikshåland og Øvstebø.

Anbefalte verktøy for strategi og innovasjon

Minimum Innovation Strategy 
Last ned: www.strategytools.io

Veiledning: Building Your MIS – Minimum Innovation Strategy 
Last ned: http://www.strategytools.io/download/1020/

Industry Shifts Map
Last ned: www.strategytools.io

Veiledning: Mastering the Industry Shifts Map
Last ned: http://www.strategytools.io/download/1431/

Ti tips til hvordan du utvikler en langsiktig strategiplan

1) Definer firmaets visjon
Bør ikke være mer enn 100 ord. Her er svaret på viktige spørsmål for virksomheten: Hvor er firmaet på vei? Hva skal firmaet være? Dette er det viktigste trinnet i å utvikle en langsiktig strategi.

2) Definer personlig visjon
Denne skal ikke deles med andre, men er like viktig. Hva ønsker du at bedriften skal bidra til i ditt liv? Dette gir grunnlag for beslutninger du tar, og gjør at du lettere kan nå mål som er viktige også for deg.

3) Kjenn bedriften din
Still spørsmål som «Hvorfor er denne bedriften viktig», «Hva gjør vi best» osv. Men også spørsmål som «Hva bør vi forbedre» og «Hva annet kan vi drive med» er viktige.

4) Sett kortsiktige mål

Kortsiktige mål er alt bedriften ønsker å oppnå de neste 36 månedene. Gjør målene S.M.A.R.T – altså spesifikke, målbare, handlingsbare (actionable) og tidsspesifikke.

5) Utarbeid strategier
Strategiene er trinnene du utfører for å nå dine kortsiktige mål. Hvis et kortsiktig mål for eksempel er å «utvikle produkt X», kan strategier for å nå dette målet være å researche konkurrentenes tilbud, kontakte leverandører, lage en utviklingsplan og lage en salgs- og markedsplan.

6) Lag en handlingsplan

Dette er en viktig del av strategiutviklingsprosessen, som sikrer at strategiene ikke bare blir liggende i skuffen. Planen må si noe om hva dere skal gjøre, hvem som er ansvarlige, når det skal utføres og hvordan dere skal måle det.

7) Legg til rette for strategisk kommunikasjon

Resultatdrevet kommunikasjon gjør at samtalene blir mer fokusert og at dere kutter ut unødvendig møtetid. Når du gir tilbakemeldinger, oppdateringer osv., må du inkludere hva, hvor, hvordan, og viktigst av alt – hvorfor.

8) Revider og endre ofte

Ha en ukentlig gjennomgang av mål, strategi og handlingsplan for å se om det er behov for endringer og for å fange opp fremgang og tilbakeslag. Sett av tid i kalenderen til dette!

9) Hold deg selv ansvarlig

Hvis du vet at du har problemer med å nå mål, vil en business coach eller mentor være til stor hjelp. Vedkommende bør ikke være for tett knyttet til bedriften. Ved å ha noen andre som hjelper deg å holde deg ansvarlig, når du lettere målene dine.

10) Ha et strategisk planleggingsteam

Dette teamet bør være involvert i alle faser, fra å utarbeide visjonen til den ukentlige gjennomgangen av strategien. Sett sammen teamet av dyktige medarbeidere og ledere – noen som er gode på visjon/ideer og noen som er gode på gjennomføring. Dette gjør at du slipper å dra hele lasset selv, og det gir også bedre energi og mer fokus rundt arbeidet. Men viktigst av alt? Vær fleksibel, og aksepter at ting endrer seg hele tiden.

(kilde: bplans.com)

TEKST: INGER LISE KONTORICHTOS             FOTO: ISTOCK.COM OG PRIVAT