Det handler om respekt

Det handler om respekt for hele mennesket, også det å kunne oppmuntre gjennom feil. Det er viktig å få ansatte til å innse at feil er en del av veien, til og med et skritt nærmere suksess. Du må oppmuntre dem til å tro på seg selv, spesielt i vanskelige tider.

I harde tider får en leder virkelig muligheten til å utgjøre en forskjell, og vise respekt og empati. Kanskje må det opparbeides ny kompetanse og mestring på nye områder. Å bygge selvtillit og mestring på nye områder kan ta tid, men det er en investering.  

I en artikkel av Karin Hurt til success.com (2016) gjør hun rede for noen måter du kan bygge selvtillit hos ansatte og team. Hurt er grunnleggeren av Let’s Grow Leaders som driver med ledertrening og bedriftsrådgivning. Hun har tidligere vært leder for Verizon Wireless. Hun er også forfatteren av bøkene Winning Well: A Managers Guide to Getting Results- Without Losing your soul, og Overcoming an Imperfect Boss.

«Uansett hvor smart og talentfull dine ansatte er, hvis de mangler tilliten til at de kan utgjøre en forskjell eller bli hørt, vil de prestere under sitt potensial», skriver Hurt.

Hun mener at å bygge selvtillit krever ekte dyp kommunikasjon, ikke den overfladiske. Det starter med å dykke litt ned under overflaten og forstå hva som virkelig foregår, hva som kan virke skremmende. Da må man ned under den usikkerheten som ofte ligger på overflaten av menneskelig kommunikasjon.

Hun mener at å bygge selvtillit og kompetanse går hånd i hånd. Når ansatte har selvtillit er de mer tilbøyelige til å prøve ut nye fremgangsmåter, noe som skaper kreativitet og suksess.

Lytt til dine ansatte

Noen av rådene hun nevner som er viktig for ledere å huske på er:

1 Behandle ansatte med dyp respekt – unngå å se på noen som et prosjekt, bli personlig kjent og lytt med ekte interesse for å forstå hva som foregår. Lytt til mulige signaler om lav selvtillit og behandle dem deretter som de høyt-presterende du vet de kan bli. 

2 Vær spesifikk om hva de gjør riktig – bruk konkrete eksempler: «Når du sa det der, så fikk du samtalen over på rett fokus, og gjorde en stor forskjell, veldig bra!»

3 Få dem til å lære opp andre- legg merke til hva noen er veldig gode på og oppmuntre dem til å dele den kompetansen med de andre på laget.  

4 Hjelp dem til å være forberedt – å være smart bygger selvtillit, og ofte er den smarteste den som er best forberedt – snakk om dette og tren dem på å være forberedt.

5 Feire trinnvise forbedringer – tren på å anerkjenne intervaller av forbedring, det er ikke bare store hendelser som skal feires, feire også små skritt underveis.

6 Følg dem opp underveis med et rammeverk som tilbyr støtte underveis.

7 Oppmuntre dem gjennom feil. Når ansatte mangler selvtillit, vil selv de minste feil bekrefte den følelsen, så få dem til å innse at feil er en del av veien, et skritt nærmere suksess. 

Det kan ta tid og energi å bygge selvtillit i teamet ditt, men det vil verdt det lover Hurt. Det vil skape langsiktige effekter både for ansatte, team og bedrift.

Tekst: Anne Marie Monsen / Kilde: www.success.com