Det gjelder selvsagt fra begge parter. Nyansatte kan også ikke innfri de forventningene ny arbeidsgiver har til sin nytilsatte. Det pleier å bli beskrevet som en «feilansettelse».

Men jeg tenker i denne artikkelen å si noe om hva en som nyansatt bør kunne forvente (å få) fra sin nye arbeidsgiver:

 • At virkeligheten samsvarer med intervjuene (Realistic Job Priview)
 • At de er blitt fulgt opp i før oppstarts- perioden (pre-boarding)
 • At de har fått en opplæringsplan som starter før oppstart
 • At kontoret og det «administrative» er klart fra dag 1
 • At de blir møtt av nærmeste leder dag 1
 • At nærmeste leder har en statussamtale og gjennomgang av den allerede tilsendte planen for de første 90 dagene/prøveperioden
 • At nærmeste leder er «tett på»= jobber med oppfølging og veiledning
 • At en får tildelt en «trent» fadder eller mentor
 • At de blir faset inn i teamet de blir en del av
 • At de har/får 1 til 1-samtaler med sine nye kollegaer (planlagt)
 • At opplæringsplanen blir fulgt opp (av HR)
 • At oppfølgingsplanen blir fulgt opp (av HR)
 • At prøveperioden blir «evalu-lært» sammen med HR, nærmeste leder, fadder/mentor og eventuelt leder til nærmeste leder

Dette er i min (erfaringsverden) et minimum og noe du ikke bare bør forvente, men også kunne kreve som nyansatt.

Du har selvsagt et medansvar som nyansatt, men både juridisk og praktisk så er det din nye arbeidsgiver som bærer hovedansvaret.

Blir så disse ovennevnte «kravene» innfridd?

Spør du de nyansatte om deres opplevelse, så vil alt for mange si nei til mange av disse «tiltakene».

Spør du HR, så sier de at dette «blir gjort». Eller mer presist: står i systemene for onboarding/innfasing.

Spør du ledere om de har fått opplæring og trening i rollen som leder for nyansatte, så er svaret stort sett nei.

Spør du nyansatte om prøveperioden er blitt evaluert, så sier svært mange nei. Noe som igjen leder til at vi ikke vet om de ulike «onboardingtiltakene» fungerer. I praksis.

Selv om onboarding av nyansatte er et «hot» tema i HR, så virker det som om disse individualiserte og kontekstuelle lærings- og tilpasningsprosessene ikke håndteres godt nok. I det hele tatt.

Kanskje finner vi svaret i FAFO-rapporten «Passe inn og passe til: Oppfølging og mestring blant
nyansatte arbeidstakere»:

«Oppfølging av nyansatte er ikke et virkemiddel som er tatt systematisk i bruk i det norske arbeidslivet. Hovedbildet er at arbeidsgivere ser verdien av god oppfølging, men i liten grad har lykkes med å omsette disse idealene i praksis».

Tekst: Frode Dale, forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos. Foto: Ingar Næss og Istock.com

FRODE DALE.jpg