God ledelse av innovasjonsinitiativ- og prosjekter forutsetter at investeringer av ressurser og penger kanaliseres inn mot de antatt beste initiativene. En klar forutsetning i så måte er forståelse og prioritering av kunde- og markedsbehov.

En metode som kan hjelpe oss med å strukturere og skaffe innsikt i de oppgaver som en kunde ønsker utført når man kjøper et produkt eller tjeneste er «Jobs-To-Be-Done» (JTBD) rammeverket.

JTBD tar utgangspunkt i at forbrukere og kunder «ansette» produkter og tjenester for å utføre en «jobb». Kjøper man en drill, så er det fordi man ønsker et hull, og ikke selve drillen.

Enhver «jobb» som søkes utført anses å ha tre aspekter ved seg:

  • Funksjonell jobb: Dette er det faktiske utkomme som ønskes oppnådd
  • Emosjonell jobb: Dette er hvordan den som vil ha jobben utført ønsker å føle seg, eller hvilke følelser som ønskes unngått ved jobbutførelsen
  • Sosial jobb: Hvordan ønsker den som vil ha jobben utført å bli oppfattet eller ansett av andre

JTBD består av fire steg i to hovedfaser, totalt åtte steg:

  • Forberede jobben
  • Gjennomføre jobben

En liten klargjøring er på sin plass: JTBD er ikke en metodikk som kan gi oss nye eller endrede produkter/tjenester direkte, JTBD gir oss innsikt i kunders behov. Denne innsikten kan vi deretter benytte til å utvikle produkter og tjenester.

La oss se hvordan de 8 stegene i JTBD er håndtert for den funksjonelle jobben denne multisportklokken fra den finske produsenten Suunto er ment å utføre:

Vår «jobb»: Vi ønsker å gjennomføre en treningsøkt på sykkel av 1.5 – 2t varighet med lett intensitet, i et skogsterreng som vi bare har litt kjennskap til.

Hvilke steg er aktuelle for en sådan jobb, og har Suunto bygget inn egenskaper i klokken som gjør «jobben» enklere-bedre-raskere?

Steg 1 – 4, Forberede jobben:

Steg 1, «Define»: Vi samler informasjon om jobben: Alternative ruter for en sykkeltur på 1.5-2t: Kanskje må vi spørre en venn om mulige ruter, sjekke hva andre syklister anbefaler av løyper på treningsfora, osv. Å «manuelt» samle info om aktuelle sykleløyper kan fort bli en tidkrevende affære.

Hvordan innovere: Vi kan forenkle planleggingen av jobben: Klokken kan laste ned GPS-sykkelruter fra treningsportaler som Strava, portaler hvor andre syklister har allerede syklet ruter tilsvarende det vi er på jakt etter.

Steg 2, «Locate»: Vi klargjør utstyret for jobben: For vår treningstur på sykkel så ønsker vi å registrere både pulsmåling og GPS-måling. For tidligere utgaver av multisportklokker eller visse typer datafangst så måtte både pulsmåler og GPS-tracker kjøpes som separate elektroniske «dingser».

Hvordan innovere: Vi forenkler klargjøring av utstyret, sportsklokken har innebygget måler for puls på håndleddet, og integrert GPS-måler. Voilá! Dermed: Ikke lenger noe plunder med oppkobling mellom (tidligere) sportsklokke-pulsmåler-GPSmåler, vi reduserer batteribehov fra 3 til 1. Borte er også risikoen for at vi ikke finner alle tre dingsene når vi trenger dem samtidig.

Steg 3, «Prepare»: Vi konfigurerer utstyret/omgivelsene for jobben: I vårt tilfelle så vil vi gjerne la klokken «forstå» at det er sykling vi skal holde på med. Dermed blir datafangsten korrekt m.tp. analyser, mv.

Hvordan innovere: Suuntos klokke hjelper oss med konfigureringen ved at den kommer med over 80 forhåndsprogrammerte sportsvalg: I dag sykling, i morgen golf, fulgt av svømming, løping, mv.

Steg 4, «Confirm»: Utstyret (og vi) har signalisert at vi er klare for å utføre jobben: Vi ønsker ikke å «gjette oss frem til» om vi kan starte sykleturen OG sikre at pulsdata og GPSmålinger blir registrert.

Hvordan innovere: Med stor grad av sikkerhet kan vi anta at Suunto-klokken har diverse statusangivelser i form av tekst på skjerm, fargekoder, lydsignaler, mv. Dermed vet vi når klokken er klar for treningsøkten, og vi kan starte å sykle.

Steg 5 – 8, Gjennomføre jobben:

Steg 5, «Execute»: Vi gjennomfører selve jobben: Når treningsøkta gjennomføres, så er vi opptatt av at dataene som registreres for puls og GPS skjer med tilstrekkelig hyppighet, er korrekte, og uten avbrudd. Hvis telefonen ringer på baklomma vil vi bare stoppe for å besvare de samtalene det er verdt å ta der ute i skogen.

Hvordan innovere: Suunto-klokken kommer med «redundante» løsninger for både puls og GPS-målinger: Pulsmåling har vi sikret oss gjennom både klokkens måling rett på håndleddet, og separat pulsbelte rundt brystkassen. Kontakt med satellittnavigasjon kan vi risikere å miste i kortere eller lengre tid hvis vi befinner oss «langt til skogs» i skygge for navigasjonssatellittene. Sportsklokken har redundant løsnings også her. Ikke bare støttes det amerikanske GPS, den kan også benytte det russiske GLONASS, europeiske Galileo, mv. Totalt 5 systemer støttes. Klokken varsler oss også om innkommende telefonsamtaler og tekstmeldinger, dermed kan vi velge om vi vil stoppe eller ikke for å besvare anropet.

Steg 6, «Monitor»: Syklingen vår overvåkes, og vi ønsker tilbakemeldinger på gjennomføringen av jobben: Hvordan ligger vi an sett opp mot et sammenligningsgrunnlag: Sykler vi fortere enn ønsket sluttid, klarer vi å holde oss i ønsket pulssone, osv.

Hvordan innovere: Multisportklokken har en rekke funksjoner innen overvåking: Aktivitetsmål (og avvik), søvnkvalitet, estimert sluttid, gjenværende distanse for forhåndsdefinert sykkelrute, mv.

Steg 7, «Modify»: Vi ønsker et enklest mulig vedlikehold av utstyret (klokken), vedlikehold er nødvendig for problemfri gjennomføring av jobben: Klokken trenger SW-oppdateringer, utvidelser av funksjonalitet, fysisk vedlikehold, mv.

Hvordan innovere: Som bruker ønsker vi et mest mulig enkelt/kostnadseffektivt (les: automatisk) vedlikehold av klokken vår. Windows operativsystem og Tesla har mulighet for automatisk oppdatering via internett, og det samme gjelder Suuntos multisportklokke.

Steg 8, «Conclude»: Vi ønsker å lagre og presentere resultatet (dataene) av jobben: Målingene våre av puls og posisjoneringsdata (GPS) ønsker vi typisk å ta vare på for analyser i dag og i framtiden.

Hvordan innovere: Suunto tilbyr funksjonalitet som forenkler og effektiviserer publisering av våre treningsdata på sosiale media, inklusive treningsportaler som Strava.

Kartlegging av bruker- og kundebehovsreisen gjennom «Jobs-To-Be-Done» rammeverket kan gi bedre produkt- og tjenesteinnovasjoner. Innovasjonene kan enten øke opplevd nytte av produktet/tjenesten, eller redusere de negative aspektene vi opplever ved anvendelse av samme produkt/tjeneste. I vårt tilfelle: Hvordan en Suunto multisportklokke kan gjøre planlegging og gjennomføring av en sykkeltur i ukjent terreng til en bedre opplevelse.

Tekst: Vidar Degrum, Forretningsrådgiver, TietoEvry

Vidar Degrum_foto_portrett 2.jpg