Disse dårlige egenskaper kan også gjøre dine medarbeidere syke sier Anna Nyberg som psykolog og forsker ved Stressforskningsinstitut i sin avhandling om hvordan lederskap påvirker medarbeidernes helse.

21 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier at frykten for konflikt er den verste egenskapen.

Lederens manglende evne til å håndtere konflikter har vist seg å påvirke arbeidsdynamikken negativt slik at for eksempel kan det oppstå flere utstøtings og mobbings prosesser. Dette skaper mer stress og psykiske lidelser hos disse gruppene ifølge Anna Nyberg.

Her er topplisten:

  1. Redsel for konflikt – 21 %
  2. Tar ikke vare på kompetanse – 18 %
  3. Tåler ikke kritikk – 13 %
  4. Alt skal gjøres på lederens måte – 12 %
  5. Stoler ikke på at de ansatte tar eget ansvar - 10 %

Les også: