Disse dårlige egenskaper kan også gjøre dine medarbeidere syke sier Anna Nyberg som psykolog og forsker ved Stressforskningsinstitut i sin avhandling om hvordan lederskap påvirker medarbeidernes helse.

21 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier at frykten for konflikt er den verste egenskapen.

Lederens manglende evne til å håndtere konflikter har vist seg å påvirke arbeidsdynamikken negativt slik at for eksempel kan det oppstå flere utstøtings og mobbings prosesser. Dette skaper mer stress og psykiske lidelser hos disse gruppene ifølge Anna Nyberg.