1. Samle data

Ulike meninger er naturlige elementer på en arbeidsplass. Før du gjør noe, spør deg selv: Er det en konflikt, og i så fall er det min jobb å handle? Hvis ja, ta tak i det med en gang. Lytt og observer. Hvordan manifesterer konflikten seg? La hver enkelt beskrive problemet. Hva er konflikten avhengig av? Prøv å skille mellom fakta og verdier. Er det selvopplevd eller noe de hørte fra andre?

2. Beskriv

Bli enige om hva dere er uenige om, og hvorfor. Beskriv problemet. Tegn et konfliktkart over hvordan sammenhenger og motsetninger ser ut. Prøv å strukturere hva som er hovedproblemet og hva som er delproblem.

3. Analyser

Analyser hver enkelt individuelt for å få et helhetlig bilde.

Faktaanalyse: Hva slags konflikt er det, årsaker og virkninger?

Personanalyse: Hvem er hovedpersonene? Er det noen som gjemmer seg bak andre?

Motivanalyse: Kartlegg årsakene. Er det baktanker? Hvilke behov prøver partene å dekke?

4. Vurder

Vurder alvorlighetsgraden av konflikten basert på dens innvirkning på mennesker og aktiviteter. Vei ulike konfliktløsninger mot hverandre: snakk, mekle, forhandle. Ta hensyn til hvor mye tid og penger det koster.

5. Bestem deg

Bestem deg for å fokusere på en løsning i stedet for å gruble på problemet. Prøv å forstå hvilke konsekvenser ulike beslutningsalternativer kan ha. Begrunn avgjørelsen din, beskriv fordeler og ulemper med forskjellige alternativer. Det er viktig at alle forstår hva og hvorfor.

6. Handle

Det kan være utfordrende å ikke gjør noe forhastet, samtidig som du ikke må vente for lenge.

  • Lag en handlingsplan
  • Prøv noe annet hvis du står fast
  • Snakk med hver og én om hvilke endringer som må til for at arbeidet skal fungere
  • Følg opp for å sikre at løsningene holder. Konfliktarbeid er en pågående prosess

Les også: Forstå konflikten og håndter den før den eskalerer - ledernytt.no

Tekst: Cecile Hammernes  Kilde: Chef.se  Foto: Istock.com