Derfor er god og effektiv ledelse i prosjektarbeid minst like viktig som i enhver annen ledelsesprosess. God samhandling bidrar til koordinering, gjennom å øke følelsen av gjensidig avhengighet og tillit (Gerwin, 2004), som er kjennetegn ved høykvalitets samarbeidsrelasjoner. Gjennom god samhandling kan en omforent forståelse av mål, felles kunnskap, og gjensidig respekt utvikles (Gittel, 2016).

Dalen et al. (2004) sier bl.a. at «Vi antar at det finnes ”gode” og ”dårlige” prosjektledere». Min erfaring er at det har de helt rett i. Jeg har opplevd begge deler, og har vært med på å fjerne PLer som ikke kan behandle folk. Jeg hadde for kort tid tilbake noen samtale med et par erfarne prosjektmennesker. De sier omtrent dette: «Å være PL en ekstrem tilstand hvor man skal skape varig endring på svært kort tid. Og det blir enda mer ekstremt hvis man drar inn strategisk prosjektledelse (dvs. ansvarlig for å realisere endringene også). PLer er i all hovedsak endringsagenter med ansvar for å sørge for at avgitte ressurser virker i riktig konstruktiv retning på svært kort tid mot et omforent mål, med akseptabel risiko. Man har litt av alt i en slik rolle, men på mer komprimert tid og med tydelige forventninger til måloppnåelse».

Som en av dem sa: «Når jeg må ut å shoppe fra konsulentverdenen er jeg helt blank. Jeg studerer CVer, har intervjuer mm. Likevel går jeg på snørra. Jeg måtte sende hjem en prosjektleder ved påsketider fordi han rett og slett ikke fungerte samhandlings- og kommunikasjonsmessig. Hvilke parametere bruker jeg for å måle dette før de tiltrer?

I prinsippet handler praktisk prosjektledelse om evne til å forstå omfanget av hva som skal leveres til hvem, med tildelte ressurser, innen omforent tid og kost, med kontrollerbar risiko gjennom optimal tilpasning av prosjektstrukturene. Deretter handler det om å få folket til å «virke". Mine samarbeids-partnere mener at den som ansetter må være dønn sikre på at alle forstår hva som skal leveres. Få 100 prosent oppslutning. Alt etter dette handler om samhandling og å være tett på. Det er derfor viktig at man har de rette mennesketypene som forstår dette. Min og deres erfaring tilsier at det siste ikke alltid er like lett å få til.

Grundig seleksjon er derfor vesentlig for gode jobbprestasjoner i et prosjekt, eller uansett hvem du skal ansette hvor. I prosjektverdenen er det ikke uvanlig at de som har en CV med en sertifisering, det være seg f.eks. PRINCE2® eller fra PMI® er ettertraktet som PLer. Det betyr derimot ikke at de alltid er de beste kandidatene. JA, jeg erkjenner at å ha en sertifisering i en av de anerkjente internasjonale prosjketstandardene hjelper betraktelig på noe av den kompetansen du må ha for å kunne lykkes bedre som PL. MEN, evner du i tillegg å lede mennesker er det ikke umulig at det går bedre i akkurat ditt prosjekt. Heldigvis kan ledelse trenes. Gode ledere blir ikke født, de blir trent.

Tekst: Johan Bergh er høyskolelektor i organisasjon og ledelse og prosjektledelse ved Oslo Nye Høyskole – ONH. Han har erfaring som prosjektleder i Forsvaret, og har ledet avdeling for militær ledelse og styring på Forsvarets høgskole (FHS).