Gjennom årene har jeg jobbet med begge typer og jeg merket raskt om min nærmeste overordnede var sjef eller leder. Det er flott å jobbe med noen man respekterer og som viser respekt tilbake. Det er akkurat det en god leder gjør.

Som sir Richard Branson sier:

«Respect is how to treat everyone, not just those you want to impress»

«Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to»

En god leder øker medarbeideres engasjement.

La oss se på 10 forskjeller mellom en sjef og en leder:

SJEF  / LEDER

1. Upersonlig / 1. Medfølende

2. Sier «jeg» / 2. Sier «vi»

3. Bruker mennesker / 3. Utvikler mennesker

4. Skaper ofte frykt / 4. Gjør seg fortjent til respekt

5. Tar æren / 5.Gir æren til den som fortjener det

6. Kontroll på mikroplan / 6. Delegerer

7. Sier «sett i gang» / 7. Sier «la oss sette i gang»

8. Tenker kortsiktig / 8. Tenker langsiktig

9. Er «sjefen» din / 9. Er «kollegaen/mentoren» din

10. Fokusere på prosessen / 10. Fokuserer på menneskene

1. Ledere viser forståelse og medfølelse

Medfølelse er en av de viktigste egenskapene vi mennesker har i livet.

Empati er viktig, men medfølelse er det neste skrittet. Det er en viktig lederegenskap. Medfølelse betyr ofte at man handler på vegne av empati følelsen. Det er en følelse som gir opphav til handling. Hvis noen f.eks. er veldig forkjølet er det en ting å vise empati og føle deres tilstand. Noe annet er å lage en god, varm kyllingsuppe.

Mange sjefer som ikke er engasjerte bryr seg egentlig lite om hvordan medarbeidere føler seg utenfor jobben. Eller enda verre, de later som om de bryr seg, noe som ofte er lett å avsløre. Man merker fort om en overordnet er ekte eller ikke i sin kommunikasjon.

2. Ledere er inkluderende - de sier «vi»

Ordene vi velger å bruke i vår kommunikasjon med andre kan ha en dramatisk effekt på vår oppfatning av mennesker.

Sjefer bruker ofte ordet «jeg», mens ledere ofte bruker ordet «vi» for å fremheve en lagfølelse - vi jobber sammen om dette - vi er i samme båt. Når et lag jobber sammen om et felles mål er det viktig at lederen for laget bruker et daglig språk som reflekterer dette.

I stedet for å si «jeg hjalp kunden med…..» kan man heller si «vi hjalp kunden med….».

Selv om det bare var du som gjorde arbeidet er det viktig å uttrykke at din del var en del av lagets del - at alt laget gjør er en laginnsats.

Dessverre ser man ofte at sjefer er veldig fokusert på å se bra ut i forhold til de som er «høyere opp» i systemet. De bruker derfor ofte ordet «jeg» i sin kommunikasjon. Egoet er sterkt hos sjefer kontra ledere.

3. Ledere bruker ikke folk, de utvikler dem

Hvordan oppfatter en leder medarbeiderne i laget sitt? Hvis du som leder ikke respekterer dine medarbeidere, blir det oppfattet som om du kun bruker dem til egen vinning. Ofte ser man dette hos en del sjefer. De er av den oppfatning av at medarbeiderne er «til for meg» – ikke omvendt slik en leder tenker.

Sanne ledere ser på sine medarbeidere som mennesker med et potensiale til å vokse og bli bedre. De tar seg tid til møter med dem og gir dem konstruktive tilbakemeldinger for å hjelpe dem til å bli bedre. De blir kjent med sine medarbeidere og bryr seg.

Sjefer, derimot, har ikke tid til å bli plaget med bekymringer fra sine ansatte.

4. Ledere gjør seg fortjent til respekt

Ledere vet at dersom medarbeidere skal respektere dem trenger de å gjøre seg fortjent til det over tid. Smarte ledere jobber hardt fra første dag for å gjøre seg fortjent til respekt fra sine medarbeidere.

Vis respekt for å få respekt.

Hvis du viser dine medarbeidere den respekten de fortjener og behandler dem rettferdig vil du få respekt tilbake. Hvert godt forhold er bygget på et fundament av tillit og respekt.
Sjefer følger ofte en gammel lederstil hvor de tror at den beste måten å få respekt på er gjennom frykt. Det er mulig kjefting og trusler fikk jobben gjort i gamle dager, men en slik lederstil hører ikke hjemme i dagens marked. Den sørger ofte for at medarbeidere slutter.

5. Ledere gir æren til den/de som fortjener det 

Dette er hovedsakelig et spørsmål om tillit og ego. Ledere bryr seg ikke om å få æren, selv om de gjorde det meste av arbeidet. De er glade for å gi æren til sine medarbeidere for å gjøre dem stolte og mer engasjerte.

De beste lederne er også gode på å ta på seg skylden hvis noe går galt selv om det ikke var deres feil. De ønsker ikke at medarbeidere skal få en negativ følelse og bli uengasjert. De vil derfor være villige til å ta skylden hvis ting ikke går som planlagt.

Sjefer, derimot, trenger å ta æren for å mate sitt ego. Sjefer tar heller ikke på seg skyld. De vil heller bruke tid på å finne en syndebukk og se hvor de kan tildele skyld.

6. Ledere er ikke kontroll freaks

Smarte ledere vet at det er menneskene i deres lag som gjør selskapet vellykket, ikke dem selv.

Som en person er det umulig å skape fremdrift om man skal kontrollere og detaljstyre hver lille ting. Det stopper medarbeidernes utvikling og vekst. 

Som sjef er detaljstyring noe av det verste man kan gjøre fordi:

  • Det bremser laget ditt. Laget ønsker å gi gass, men sjefen trykker på bremsen og det skaper lite om ingen fremdrift
  • Det lar ikke medarbeidere utvikle seg og lære nye ferdigheter
  • Det ødelegger motivasjonen
  • Det fjerner deg fra å jobbe med andre prosjekt som er viktig for det store bildet av fellesmålet.

Detaljstyring stammer fra frykt. Som sjef stoler man ikke på at andre mennesker kan gjøre jobben og man føler et sterkt behov for å overvåke hver minste lille ting.

Det smarte ledere gjør er å delegere, og de er alltid der for tilbakemeldinger og for å svare på eventuelle spørsmål. Det er en løpende og åpen dialog mellom leder og medarbeider. Krystallklar kommunikasjon.

Gi ansatte mulighetene til å benytte sine sterke sider slik at de kan levere resultatet du som leder ønsker.

Google er ekstremt dyktige på dette. De lar medarbeidere ta i bruk sine sterke sider og kjører løpet slik de selv mener det skal gjøres på veien til sitt delmål.

Gi medarbeidere retningslinjer - en ramme å jobbe innenfor- og la det være opptil dem hvordan de får jobben gjort.

Sørg for at du som leder sier til dine medarbeidere at du alltid er der dersom de trenger råd, veiledning eller ønsker å diskutere noe mht målet de jobber mot.  

Da sir Richard Branson en gang ble spurt om hva den viktigste grunnen til hans suksess var, sa han følgende:

«Det handler om å finne og ansette folk som er smartere enn deg. Å få dem til å bli med i din bedrift og gi dem godt arbeid. Deretter lar du dem være i fred. Stol på dem. Du må komme deg ut av deres vei slik at du kan fokusere på den store visjonen. Det er viktig. Og her er den viktigste tingen .... du må få dem til å se sitt arbeid som en misjon.»

7. Ledere sier «la oss sette i gang»

Ledere forstår at de er like mye en del av laget som medarbeiderne som jobber under dem. En sjef gjør ikke det. En sjef har en holdning om at ansatte jobber for han/henne. Det er ingen lagfølelse. De forventer at de under dem gjør mye eller alt av jobben som må til for å nå målet.

Hvis du derimot fører an, står på, bretter opp ermene og bidrar til at alle jobber sammen vil laget se at du er en sann leder som ønsker at laget når målet i felleskap.

Det handler om å lede ved eksempel. Hvis du f.eks. spør dine medarbeidere om å stå på ekstra mye for å rekke en klients tidsfrist og du selv er ute på golfbanen, bør du ikke forvente at dine medarbeidere respekterer deg og blir engasjert.

8. Ledere tenker langsiktig

Mye av dette har å gjøre med kjerneverdier og misjonen i selskapet. Det er viktig at selskapet har et klart og tydelig mål som kommuniseres til alle i bedriften.

Når du jobber for et slikt selskap er det lettere å ta gode beslutninger. Hvis noe ikke er i samsvar med den langsiktige visjonen gjør man det ikke. Alt handler om å tenke langsiktig, og alle i selskapet jobber med oppgaver som gjør at man sammen kommer nærmere det langsiktige målet.

Sjefer, derimot, er for fokusert på det neste salget eller neste kvartalsresultat noe som gjør at de tar kortsiktige beslutninger, som ender opp med å koste mye både i form av tid og energi.

9. Ledere er dine kolleger

Flate organisasjoner blir stadig mer populært fordi det fjerner oppfatningen om at noen er over deg, og bedre enn deg. Alle har noe å tilby, og alle fortjener å bli behandlet på samme vis. Ledere forstår dette.

Sjefer, derimot, har behov for å mate sitt ego. De trenger å føle seg viktig og vise at de er over deg.

10. Ledere er fokusert på mennesker

Menneskene i bedriften er lederens beste ressurs. Sjefer forstår dessverre ikke dette. De er ofte altfor fokusert på prosessene, og lar ikke sine medarbeidere prøve nye ting.

Dine medarbeidere har smarte ideer, og de er ivrige etter å dele dem med deg dersom du gir dem en sjanse.

«Ingen har noensinne lært noe fra å lytte til seg selv snakke. Den eneste måten vi kan vokse er ved å lære nye ting fra andre mennesker. Vær derfor en god lytter. Du må vite hva du vil, men det er ikke noe poeng i å tvinge dine meninger på andre uten en diskusjon. Ingen har monopol på gode idéer og gode råd.”
- Sir Richard Branson

Tekst: Camillo Løkken, Camilo Løken er forfatter, kurs og foredragsholder. Studerer og utforsker temaer relatert til suksess; tanker & følelser, kropp & sinn, energi & materie, det bevisste & underbevisste sinn, engasjement & lederskap.