På spørsmål om hva det er som gjør at noen bedrifter vokser, mens andre ikke gjør det, svarer Casper Claudi Rasmussen, dekan ved NMBU Handelshøyskole, at det er et spørsmål som mange har forsøkt å svare på, og som mange har svart feil på.

– Grunnen er selvsagt at det umiddelbart bare finnes kjedelige svar på spørsmålet. Hvis dette var enkelt, ville alle bedrifter gjøre det. Om det er en ting omkring vekst som er viktig å få med seg, er det at det ikke finnes noen gyllen oppskrift på å få til vekst i en bedrift. Dette er også noe som trekkes frem i forskningen på området (McKelvie and Wiklund, 2010). Med andre ord er det nok flere faktorer som skiller bedriftene som vokser, enn som samler dem.

– Hvis man skal gi noen karakteristika av bedrifter som vokser, er de generelt yngre og mindre enn bedrifter som ikke vokser (Storey and Greene, 2010). Videre virker det som om at intensjoner om vekst har en effekt på den faktiske vekst – altså at det betyr noe å drømme stort. I 2016 vant Skye Consulting prisen som årets gaselle i Norge. Daglig leder Lars Torp ble spurt hvor selskapet var om ti år, og svarte: «Da har vi 500 ansatte og er notert på Oslo Børs». Selskapet ble kjøpt opp av EY, men svaret er interessant i et vekstperspektiv. Det sier noe om at det betyr noe å drømme stort og tro på fremtiden.

Les også: Slik lager du en effektiv strategi - ledernytt.no

Vekst kan være farlig

En strategi er en plan for organisasjonen, presiserer Rasmussen.

– Om planen ikke involverer vekst, vil naturligvis konsekvensen være konsolidering eller negativ vekst, men jeg tror ikke nødvendigvis at konsolidering eller negativ vekst er dårlig. Siden Michael Douglas holdt sin tale i filmen Wall Street fra 1987, hvor han stadfestet at «greed is good», har vi kanskje levd i et paradigme om at «growth is good».

– Vekst er godt for mange ting, men i et internasjonalt perspektiv står vi overfor en verden hvor vi skal finne en måte å redusere forbruket for å ta bedre vare på planeten. På et organisasjonsnivå ser vi også at vekst har mange negative konsekvenser. Bedrifter som vokser ekstremt mye, har større sannsynlighet for å gå konkurs. Dette på grunn av at organisasjonen rett og slett ikke kan følge med, og det går for treigt med å bygge systemer og strukturer som passer til bedriftens størrelse. En annen negativ effekt av vekst kan være at ledelsen får stor tro på at de skal fortsette med det som har skapt veksten, og dermed lukker øynene for andre forklaringer.

Casper .png

Tre kjennetegn på vekstbedrifter

Rasmussen hevder at det utover det som er beskrevet tidligere, er tre ting som kjennetegner vekstbedrifter.

– De ser ut til å være mer eksportorienterte – altså at de med en gang tenker et globalt marked. Disse bedriftene blir også omtalt som «born Globals». Om de klarer å komme igjennom til verdensmarkedet med en gang, er det klart at de har potensial til å vokse raskt (Parsly and Halabisky, 2008).

– Videre virker vekstbedrifter til å ha viktige «spill-over»-effekter. Altså at de for eksempel kommersialiserer ny teknologi, som bidrar videre til andre bedrifter eller til eksisterende organisasjoner (Stam and Wenneberg, 2009). 

– Til slutt vet vi at vekst er spesielt med tanke på at sammenhengen mellom vekst i en tidligere periode og vekst i en fremtidig periode ikke eksisterer. Fordi en bedrift har opplevd vekst i fjoråret, betyr det ikke automatisk at den bedriften vil oppleve vekst neste år.

Les også: Strategi som verdiskaping og forretningsmodell - ledernytt.no

Finn ut av ditt egentlige mål

Rasmussen mener at det viktigste å være oppmerksom på når du som leder skal legge en strategi for vekst, er å vite hva målet ditt egentlig er.

– Vekst kan være mange ting: Vekst i antall ansatte, vekst i omsetning eller vekst i profitt. Disse tingene trenger ikke å henge sammen, og kan til og med være motstridende. Derfor tror jeg at første steg i å legge en god strategi er å finne ut hva som egentlig er målet med veksten, og deretter begynne å legge planen etter det.

– Videre tror jeg det er viktig å ha åpne øyne for kompleksiteten ved vekst. Det er ikke nødvendigvis så lett å vite hva som er årsaken til vekst og hvorfor den kommer. Det kan være både interne ting som bedriften har gjort, og det kan være et resultat av markedet.

– Ellers tror jeg det er viktig å sette hårete mål og tørre å drømme stort. Det betyr noe om ledelsen klarer å få med organisasjonen på en stor og fin visjon, og selv om det kanskje høres urealistisk ut, så tror jeg at Lars Torp gjorde en god jobb med å definere store drømmer for Skye Consulting, avslutter Rasmussen.

Les også: Strategisk handlekraft med Timeglassmodellen - ledernytt.no

Fallgruver du bør være obs på når du jobber med vekststrategi

Hvis bedriften vokser så raskt og ordrebøkene plutselig blir fulle, kreves det systemer og strukturer for å håndtere dette. I tillegg skal nye folk ansettes i stort tempo. Det er ikke sikkert at bedriften har kompetanse til dette og det vil oppstå interessekonflikter og verdikonflikter. Dette kan skape internt kaos og ha en negativ effekt på bedriften.

Selv om det er bra med store ambisjoner og drømmer, kan også ledelsen overvurdere vekstområdets potensial og dermed dyrke «suksessoppskriften» videre. Problemet oppstår her når veksten skyldes andre ting enn det ledelsen selv tror. Hvis bedriften da tviholder på tidligere løsninger, kan dette være negativt for bedriften.

Veiledning til en god vekststrategi

Denne veiledningen på syv steg kan hjelpe deg med å sette opp både en kortsiktig og en langsiktig plan for hvordan du kan lykkes med vekst i din bedrift.

1. Bli kjent med din målgruppe

Skaff deg en grundig forståelse av hvem din idelle målgruppe er, og hva de trenger hjelp med. Da får du en oversikt som hjelper deg med å skape riktige produkter og tjenester som løser målgruppens problemer. Ta i bruk spørreskjema og dybdeintervju for å identifisere alder, demografi, roller, hobbyer, behov og problemer.

2. Kartlegg kundereisen

Ikke alle kunder er på samme modenhetsfase i kundereisen, og ikke alle vet hva de trenger hjelp med. For å kartlegge kundereisen kan du bruke AARRR-rammeverket (innen vekstmarkedsføring). Deretter lager du verktøy som hjelper kunden med å ta en beslutning.

3. Ha et godt verdiforslag

Et verdiforslag består av tre faktorer:

 • Relevans: Hvordan produktet løser problemer eller forbedrer situasjonen.
 • Kvantifisert verdi: Spesifikke fordeler for målgruppen.
 • Unik differensiering: Hvorfor din målgruppe skal komme til deg.

4. Skap gode landingssider

En landingsside er der du ønsker at målgruppen skal ende opp, som for eksempel et blogginnlegg eller Facebook-side. Hver landingsside må tilpasses hver målgruppe, da er det større sjans for at konverteringsfrekvensen vil øke.

5. Velg dine markedsføringskanaler

Nettsteder, nettverk eller medier du bruker som eksterne hjelpemidler for synlighet, for eksempel Google-annonser, SEO, LinkedIn, Tik Tok, utendørs reklame, avisannonser eller messer. 

Velg markedskanalen hvor din målgruppe ofte befinner seg.

6. Sett klare mål

Ifølge S.M.A.R.T-metoden skal et mål være:

 • Spesifikt: Beskriv nøyaktig hva du planlegger å oppnå: Hvor mange registreringer eller kjøp.
 • Målbart: Målene skal kunne måles ved hjelp av KPI-er i de forskjellige stegene.
 • Achievable/Oppnåelig: Budsjettet ditt eller andre ressurser kan begrense deg. Å konvertere 80 prosent av trafikken er muligens ikke oppnåelig.
 • Relevant: Målet må være i samsvar med visjon og kjerneverdier.
 • Tidsbundet: Sørg for at målet har en frist, om det er et gjentakende mål.

Steg 7: Spesifiser verktøy

Dette kan være spesifikasjoner til funksjoner i produktet ditt, programvare for å skape innhold eller kode som skal implementeres for analyse. Verktøy du kan bruke: Facebook Pixel, FB Business Manager, Google Tag Manager, Google Analytics, Trello, Notion, Canva eller Hubspot.

Kilde: Inligo.no

Rasmussens beste tips

 • Jobb hardt
 • Drøm stort
 • Tenk internasjonalt

Ønsker du å lære mer om temaet?

Internasjonale journaler:

 • Entrepreneurship Theory and Practice
 • Journal of Business Venturing

Bøker:

 • Small business and entrepreneurship, Storey and Greene
 • New perspectives on firm growth, Davidsson and Wiklund

Verktøy:

 • Business model innovation (strategyzer)
 • Diverse design thinking-verktøy
Om Casper Claudi Rasmussen
Jobb: Dekan ved NMBU Handelshøyskole
Utdanning: PhD i economics and business fra Handelshøyskolen NMBU
Erfaring: Flere lederposisjoner i universitetssektoren og forsket på vekst i små og mellomstore bedrifter

 

 Tekst: Cecilie Hals Hammernes     Foto: Lise Thoen