Gjennomsnittsalderen for overgangsalderen er 51 år, og symptomene kan inntre opptil ti år før utbruddet. I en studie publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health, fant forskerne at rundt en tredjedel av arbeidende kvinner rapporterer betydelige problemer med å takle sine symptomer på overgangsalder på jobben, noe som betyr at vi må skape bedre støttesystemer på arbeidsplassen.

Lær om de vanlige symptomene

En undersøkelse fra 2022, av nesten 950 kvinner, viste at de vanligste symptomene på overgangsalder var humørsvingninger (68,9 %), hjernetåke (68,3 %) og tretthet (66,8 %). I tillegg opplevde mange hetetokter, som igjen fører til søvnproblemer.

Arbeidsgivere bør lære om de fysiske og følelsesmessige endringene som skjer i overgangsalderen, slik at de kan forstå og lede sine ansatte bedre. Utfordringer som kvinner kan møte på arbeidsplassen i denne avgjørende tiden av livet, kan omfatte forståelse av fysiske og følelsesmessige symptomer, samt potensielle virkninger på arbeidsytelse og produktivitet.

Oppsøk eksterne ressurser

Du trenger ikke bli ekspert på overgangsalderen og ta tak i alt på egen hånd, du kan nå langt med å oppsøke eksterne ressurser for dine ansatte. Du kan for eksempel vurdere å konsultere helsepersonell, samarbeide med kvinners helseorganisasjoner eller søke forskning og beste praksis i hvordan håndtere overgangsalderen på arbeidsplassen.

Vurder symptomene som et grunnlag til å ta fri

Når man sliter med hjernetåke og glemsomhet er det ikke lett å fokusere hverken hjemme eller på jobb. Med overgangsalderen skjer det en endring både mentalt og fysisk, og man mister den mentale kapasiteten til å holde styr på alt og gjøre ting rett. Siden det å føle seg vel er en svært viktig verdi for de aller fleste, gi de ansatte en åpning der de, hvis de ikke føler seg på sitt beste, har muligheten til å krype under dyna og ta det igjen en annen dag.

Oppmuntre til en medfølende arbeidsplass

For noen kvinner kan overgangsalderen føles som en stor medisinsk reise når de jobber med å navigere og kontrollere symptomer. Noen er avhengige av hormonbehandling, mens andre ønsker å utforske alternative terapier som akupunktur og yoga.

Mange opplever måneder og år med søvnløse netter, utmattelse, irritabilitet og kanskje også lav mestring knyttet til samspill med familie. Flere bruker all sin energi til bare det å klare seg på jobb. Ved ganske enkelt å interessere deg for kollegenes medisinske reise og støtte dem, i den grad de ønsker å dele, kan du oppmuntre til en mer medfølende arbeidsplass. For mange kan det hjelpe at du viser at du er der for dem, og at de kan komme til deg hvis de ønsker å prate om sine opplevelser.

Skap en støttende atmosfære for alle kvinnelige medarbeidere, ikke bare de i overgangsalderen

Det å styrke kvinner på arbeidsplassen i deres velværereiser starter før overgangsalderen. Jo mer vi kan avstigmatisere en kvinnes kropp og de naturlige tingene som skjer i en menstruasjonssyklus, jo bedre. Mange kvinner deler ikke når de har menstruasjon fordi de ikke vil at de skal oppleves for emosjonelle.  Av samme årsak er det ikke lett å føle seg komfortable med å dele at de går gjennom overgangsalderen.

For å støtte disse kvinnene, bør du tenke gjennom følgende:

  • Hvilken støtte kan du gi til de med uutholdelige perioder?
  • Hva er din foreldrepermisjonspolitikk?
  • Hvordan håndterer du ansatte som må være hjemme på grunn av sykt barn?
  • Har dere et inkluderende miljø som ikke går imot kvinner, uansett hvilken livsfase de er i?
  • Inkluderer du dine ansatte når du utformer relaterte retningslinjer?

Ha en fleksibel arbeidsplan

Arbeidsplasser kan fremme en fleksibel arbeidsplan der kvinner kan ordne arbeidsbelastningen rundt energinivået. For noen kan dette bety å unngå svært anstrengende arbeid midt på ettermiddagen. En ettermiddagspause, meditasjon eller en kort spasertur utendørs kan få ansatte til å gjenopprette energinivået.

Kvinner mellom 45 og 55 år er på toppen av sin verdi når det gjelder erfaring, visdom og selvtillit, så hvis en bedrift ønsker å tiltrekke seg de beste kvinnelige medarbeiderne, må de sikre at kulturen og politikken støtter behovene til kvinner i overgangsalderen.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istoc.com  Kilde: Success.com