Det er viktig at du stiller disse spørsmålene før de flinkeste menneskene på arbeidsplassen «sjekker ut», følelsesmessig og mentalt.

Vil du ta steget inn i den nye HR-æraen? Få en slutt på avslutningsintervjuene dine og erstatt dem med intervjuer som handler om å prøve å få den ansatte til å bli.

Dette konseptet er nytt for mange. Det går ut på at ledere bruker intervjuene, i motsetning til avslutningsintervjuer, til å starte en dialog med den ansatte tidlig. Meningen er å få den ansattes perspektiver på vedkommendes jobbsituasjon og dermed ha en mulighet til å forbedre arbeidsmiljø og egen lederskapskompetanse. Slike intervjuer brukes nettopp for å være bedre stilt til å beholde de mest verdifulle arbeidstakerne – i stedet for å ta samtalen etter at de ansatte har koblet ut følelsesmessig og sluttet å bry seg.

Samtidig er det viktig å merke seg én ting: Intervjuer som går ut på å få den ansatte til å bli er ikke mer effektive enn viljen til åpenhet mellom menneskene i samtalen tillater den å være. Hele premisset er basert på ærlige toveissamtaler mellom ledere og ansatte, samtaler hvor begge sider skal snakke, lytte, stille spørsmål og følge opp ideer og handlingsplaner. 

1. "Hva er det du liker best med jobben din?"

Dette spørsmålet setter en positiv tone i samtalen og hjelper med å kunne vurdere den ansattes arbeidstilfredshet. Samtidig gir det en leder ledetråder til hvilke deler og hvilke oppgaver i jobben som ansatte vil oppleve mer av.

2. "Kan du beskrive en god arbeidsdag som du nylig har opplevd?"

Be den ansatte om å se tilbake og trekke ut konkrete eksempler på positive erfaringer de har hatt på arbeidsplassen. Ledere bør stille dette spørsmålet av to grunner: for å kunne lære alt de kan om hva som oppleves som positivt på arbeidsplassen og for å sette seg i stand til å kopiere opplevelsen slik at arbeidshverdagene ligner mer på de gode arbeidsdagene i fremtiden.

3. "Føler du at du får utnyttet potensialet ditt til det fulle?"

Best case scenario er at lederen eller selskapet oppdager at en medarbeider har ferdigheter som de ikke har visst noe om tidligere. Det er i så fall en typisk vinn-vinn-situasjon: den ansatte vinner ved å kunne bruke sine personlige styrker i større grad, som igjen øker personlig motivasjon og engasjement; Lederen vinner ved å kunne tilby nye muligheter og bruke disse styrkene i arbeidshverdagen, som igjen frigjør innsats og ressurser som vil være til nytte for selskapet, prosjektet eller teamet.

4. "Føler du at du anerkjennes for arbeidet du gjør?"

Ved å stille dette spørsmålet vil en leder kunne måle frustrasjonsnivå og akseptere åpne og ærlige svar. Hvis svaret er negativt bør lederen brainstorme løsninger sammen med den ansatte.

5. "Føler du at du blir behandlet med respekt?"

Ledere bør stille seg dette spørsmålet for å forstå statusen i teamet. Fordeler de ansatte skyld i alle mulige retninger? Peker de finger på hverandre? Deles de ansatte inn i siloer, setter opp usynlige murer mellom seg eller kaster hverandre under bussen? Slik oppførsel antyder total mangel på gjensidig respekt og er skadelig for arbeidsmiljøet og kulturen på kontoret.  

Kilde: Inc.com