Lederansvar

Bergsås påpeker at bruk av hersketeknikker kan påvirke arbeidsmiljøet i stor grad, og at ansvaret for å gjøre noe med problemet ligger hos ledelsen.

- Om det finnes en herskesyk person på jobben som stadig vekk latterliggjør andre, holder tilbake informasjon, overser sine kollegaer eller kommer med upassende kommentarer om utseende, kjønn eller seksualiserte kommentarer, er det et usunt arbeidsmiljø å være i. Hersketeknikker skaper usikkerhet blant ansatte, og fører vel kun til at herskeren har det bra med seg selv og sitt ego, mens kollegaer rundt føler utrygghet og frustrasjon. Om arbeidsplassen har som mål å være et utviklende sted med god prestasjonskultur kan stadig bruk av hersketeknikker i arbeidsmiljøet fungere som giftpiler inn på arbeidsplassen. De bør lukes hurtig bort, og det er et lederansvar. I samarbeid med de ansatte naturligvis.

- Hvis lederen er den som stadig bruker hersketeknikker, er det krevende men langt fra umulig å gripe tak i. Jeg tror det blir vanskelig å jobbe med saken alene, så det er lurt å diskutere en herskende lederstil med noen du stoler på for å høre om andre sitter med samme inntrykk av sin leder. En god HR-avdeling/ daglig leder vil og bør ta tak i saken med en gang. Det er synd om herskere får lov å regjere uten at noen griper inn. Varslere sine innspill bør derfor verdsettes høyt av organisasjonen, tiltak iverksettes og følges opp for å sikre at arbeidsplassen opplever et sunt og utviklende arbeidsmiljø.

- Dessverre hører jeg litt for ofte historier om ledelse og organisasjoner som stikker hodet i sanden og later som problemene ikke er der. Det er kanskje mer behagelig å ikke gjøre noe, enn å ta grep? Om hverken leder, ledelse eller ansatte greier å få bukt med bruk av hersketeknikker og et dårlig arbeidsmiljø, så har jeg gitt et tips til fortvilte arbeidstagere. Slutt i jobben. Selv om det er veldig synd for de som sitter igjen. Alle ledere bør tenke at kritikk og innspill ikke er motstand, men en god mulighet til forbedring. Grip den!

Konkrete tiltak

Bergsås forklarer at hersketeknikker brukes overalt og av alle, og at det finnes flere konkrete ting du kan gjøre hvis du enten er utsatt for det selv eller opplever at andre blir det.

- Hersketeknikker forekommer både i klasserommet, i stua hjemme, på julebord, i toalettkø, på flyplasser, på Facebook og i møterom. Det utføres av foreldre, søsken, partnere, ledere, kollegaer, venner, bekjente og ukjente. Mer eller mindre ubevisst tyr vi til metoder som skaffer oss overtak i forskjellig grad. Noen mennesker har et større behov enn andre å fremheve seg selv, bli hørt eller få gjennom sine meninger. Og det finnes utallige måter å gjøre på det. Noen kjører over folk i en konstant ordstrøm, andre fremstiller seg selv som stakkarslig slik at folk rundt skal gi etter og la personen få viljen sin. Enkelte trykker andre ned slik at man føler avmakt og ikke orker å ta igjen, mens andre igjen opptrer arrogant og overser mennesker slik at man føler seg usynlig og lite viktig. Herskeren kommer i mange forkledninger.

- Det beste vil være å ta tak i situasjonen og si fra at denne oppførselen ikke er grei. Det kan alle gjøre. Og jeg synes det er noe alle må gjøre i en slik situasjon. Uten handling vil det være krevende å få slutt på hendelsene. Vi bør være bevisst på at hersking kan oppfattes ulikt alt etter hvem som blir utsatt for teknikkene. Som observatør av en episode hvor du oppfatter at noen bruker teknikkene mot andre, ville jeg synes det er naturlig å spørre personen om han/hun også opplevde det samme. Det kan være vanskelig å være observatør om man ikke kjenner kjemien eller ordlyden mellom partene du opplever som hersker og den som blir utsatt for teknikkene.

- Får du bekreftet at situasjonen oppleves ubehagelig tror jeg det beste er å snakke med leder, HR-avdeling, tillitsvalgt eller verneombud. Fortelle hva du observerte eller ble utsatt for.

Det går også å selv snakke med den som utfører hersketeknikkene. Det siste krever nok litt ekstra mot og ei smart fremtoning, men etter #metoo-avsløringene høsten 2017 virker det som om terskelen for å varsle om uønsket adferd har senket seg. Varslere har fått større aksept og en sterkere stemme. Det er bra. 

Ta tak i problemet

- Se herskeren. Det er mitt fremste tips basert på både erfaringer og lesing om temaet. Det å faktisk erkjenne at du har en hersker rundt deg. Når du blir utsatt for hersketeknikker, prøv å avvæpne herskingen og send den i retur til herskeren. Om du f.eks. blir latterliggjort i et møte, trekk pusten godt og med rolig stemme be herskeren forklare hvorfor du tillegges de egenskapene, eller hvorfor herskeren forteller den historien om deg, eller tar opp dette temaet?

Skap gjerne en allianse med andre som kan støtte deg når du blir utsatt for hersketeknikker, slik at du ikke er alene. Da blir i stedet herskeren alene og fremstår lite sympatisk.

- Noen bruker offerrollen som en hersketeknikk. Det er hele tiden synd på de, de har det ikke bra, de er ulykkelig og har det verst av alle rundt seg. Dette er også hersketeknikk, med det formål å få sympati og mer oppmerksomhet enn andre. Da kan det være greit å forsøke å stoppe sutringen ved å være saklig og fokusere på det positive «offeret» har i livet sitt.

- Om noen overser deg, behandler deg som luft eller napper ideene dine og presenterer disse som sine; si fra. Tydelig og klart. Ha mot til å be om respekt, vær saklig og rolig i fremtoningen din, og tillat at det oppstår pauser i kommunikasjonen. Still gjerne herskeren åpne spørsmål om hvorfor hun eller han gjør dette. Våg å være ærlig og fortell at du ikke liker at personen gjør dette. Kort og presist. Og la gjerne stillheten etterpå få ligge i rommet. Skjer herskingen på mobilen eller i sosiale medier, ta bilder og samle bevis. Forhold deg gjerne rolig og saklig, og prøv å la være å synke ned på herskerens nivå.

- De aller fleste herskere vet at de bruker hersketeknikker. I det minste har de en anelse om det. Men de er kanskje ikke helt ærlige med seg selv? Det kommer lite positivt ut av å bruke hersketeknikker, så det å greie å se seg selv og erkjenne hva man gjør med omgivelsene sine er helt klart fordelaktig. Men herskeren må ville endre seg. Om du kommer frem til at du ikke bidrar til positivitet eller at du løfter andre, så slutt med herskingen. Se om du kan snu helt om, endre adferd og likevel oppnå det du ønsker. Det må vilje og mot til for å få til endring til det bedre. Pippi Langstrømpe sa en gang; «Den som er veldig sterk, må også være veldig snill». Og for personer i posisjoner og med makt kan dette være en god huskeregel. Vi velger jo selv hvordan vi vil være for omgivelsene våre, og jeg tror vi kommer ganske langt med å være gode mennesker. Start med deg selv! avslutter Bergsås.

Nyttige bøker om hersketeknikker

  1. Hersketeknikker – Nyttige og nådeløse – av Sigrid Sollund
  2. Hersketeknikk – av Hilde Sandvik og Jon Risdal

De sju "nye" hersketeknikkene

Basert på boken «Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga» av Camilla Ländin

  1. Relativisering

Du har fortalt en historie eller snakket om noe du har oppnådd, og blir møtt med kommentaren «alt er relativt». På den måten svekkes din historie. For eksempel at du forteller om en bekymring og få høre at det er bare er et "i-landproblem". Da blir den første personens opplevelse forminsket.

  1. Projisering

Du kritiserer en medarbeider, og kritikken snus tilbake til deg. Du få skylden for at du kritiserer.

  1. Komplimenter

Komplimenter kan brukes til å få deg til å gjøre noe. Dette er vanskelig å gjennomskue, da det kan forveksles med tilbakemeldin. For eksempel «Du som er så rask på tastaturet, kan du skrive referatet?»

  1. Hierarki

Denne hersketeknikken oppstår når sjefen tar en beslutning og nekter å samarbeide basert på sin posisjon på organisasjonskartet. For eksempel med kommentaren «det er jeg som er sjefen».

  1. Alder

Denne hersketeknikken oppstår når alder blir brukt som argument for å avslutte enhver diskusjon. «Du er for ung, for gammel, altfor uerfaren» og så videre.

  1. Stereotyper

Du reduseres til stereotyper basert på kjønn, utseende, etnisitet eller lignende. For eksempel «menn kan ikke gjøre to ting på en gang».

  1. Martyrrolle

Personen prøver å være ynkelig og tilkaller medfølelse. Personen kan for eksempel beklage seg mange ganger. De fleste gjør dette ubevisst.

Tekst: Inger Lise Kontochristos            Foto: Andreas winter