Men midt opp i dette, - i et mylder av "nye" dagligdagse ord og uttrykk som for eksempel omorganisering, sentralisering, effektivisering, organisasjonsutvikling, budsjettoverføring, endringsledelse, responstid, nedskjæring og "to politi pr tusen innbyggere", så er det utrolig viktig å huske på det som kanskje gjør oss mest stolte over å jobbe i politiet.

Nemlig kollegaene våre. Vår viktigste ressurs. Fra nord til sør, fra øst til vest. I hele vårt langstrakte land. En fantastisk, dedikert og motivert gjeng som hver eneste dag ønsker å utgjøre en positiv forskjell for alle de rundt seg.

Dette er mennesker, som du og jeg, med et ansikt, en personlighet og et bankende hjerte, som dessverre ikke alltid er like godt synlige når vi tegner nye organisasjonskart på ei tavle. Men de fortjener å bli sett, hørt og respektert. For bare på den måte kan vi beholde vår stolthet og glede over å tilhøre politiet også inn i fremtiden.

Skap verdens beste arbeidsplass

Her er mine 10 nyttårsønsker for å ta best mulig vare på både arbeidsmiljø og kollegaer i vår kjære politietat. Dette er imidlertid også overførbart til alle andre arbeidsplasser for det gjelder egentlig bare å vise omsorg, bry seg om hverandre og ville hverandre det beste.

  1. La oss sammen brette opp ermene for å skape verdens beste arbeidsplass - der et av hovedmålene er at det skapes en følelse av at vi er vi – og ikke de og dem.
  2. La oss bruke vår ulike fortid til å skape en felles stolt fremtid.
  3. La oss, til tross for store geografiske avstander, skape et samhold som gjør at vi allikevel føler at vi står nærme hverandre.
  4. La oss gjøre hverandre gode. Finn godfoten til dine ledere, medarbeidere og kollegaer, og sørg for at dere er ett lag med de samme draktene og med de samme mål for fremtiden.
  5. La oss hver eneste dag ta godt vare på hverandre. Se hverandre i øynene, spør hvordan kollegaer har det, og vær raus med å dele gode klemmer. Husk at vi må ta vare på hverandre for å kunne ta vare på andre.
  6. La oss ha respekt for hverandre og hverandres roller. Vi er ikke alltid enige, men vi er alle like mye verdt. Det må alltid vises i ord og handling.
  7. La oss ta felles ansvar for å skape en god, dynamisk og fremoverrettet arbeidsplass. Tørr å si din mening, men vær alltid høflig, konstruktiv og løsningsorientert.
  8. La oss heie på mangfold og forskjellighet. Begrepet om at det skal være "trygt å jobbe i politiet" betyr også at det skal være trygt å være seg selv. Du som kollega er helt unik – og din unikhet er vår styrke. Vær tro mot deg selv, - for vi har tro på deg.
  9. La oss smile mer til hverandre, men husk også at hvis du smiler mer når ingen andre er til stede, - ja, da mener du det virkelig.
  10. La oss i en hektisk hverdag med mye fokus på organisering, budsjetter og stram økonomi holde en tett dialog på alle nivå. Det er dyrt å være fattig, men det er gratis å snakke godt sammen.

Tekst: Bjørn Druglimo. 

Bjørn har jobbet 19 år i politietaten, og er nå hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt for ca 1600 ansatte. Han har variert leder – og yrkeserfaring fra både Forsvaret og politiet, og har også tatt en del lederutdannelse ved siden av jobben som politi. Bjørn er opprinnelig sambygding av Nils Arne Eggen, og er – som sin gamle fotball-lærer på videregående skole – særdeles opptatt av at vi alltid må forsøke å finne "Godfoten" til hverandre. Det være seg på fotballbanen, arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Bjørn er også "brennende" engasjert i kampen for et varmere og mer rettferdig verdenssamfunn, og bruker ofte "sin penn" for å sette ord på hva han mener og føler.