DE 12 NØKLENE FORKLART

1. Ha klare og tydelige mål
Mål er det essensielle i alt. Har du ikke det, blir ting tilfeldig. Prosessen med å sette mål kan mange ganger være krevende, og at du må gjøre noe helt annet enn i dag. Du må finne ut hva du vil og hva du ikke vil. I praksis starter du en tankeprosess om hvordan du egentlig vil ha det, på mange plan. Få med helheten for deg som person, ting henger veldig tett sammen. Vær så konkret som mulig, og ha tydelige mål, hvis ikke er det bare en drøm. Noen ganger har du en retning, men det handler om å konkretisere det.

2. Tro og overbevisninger
Dette handler om dine personlige overbevisninger og verdiene dine. Det ligger noe i ryggmargen hos oss alle. Det er ekstremt viktig at det er harmoni mellom det en tror på og målet som settes. Derfor er det viktig å finne ut hva som egentlig er dine verdier. De fleste er ikke bevisste på verdier i det hele tatt. Still deg selv spørsmålet: Hva er viktig for meg? Du skal ikke gå på kompromiss med det du står for.

3. Tids- og målstrategier
På den ene siden dreier dette seg om hvordan vi bruker tiden vår riktig og på den andre siden hvordan vi lykkes med å nå målene våre. Vi er nødt til å prioritere – gjøre mer av noe og mindre av noe annet. Vi må kanskje også gjøre noen endringer i hverdagen. Tiden er tross alt den mest verdifulle ressursen vi har. Gjør vi de riktige tingene? Prioriterer vi det vi skal, slik at det gir oss de ønskede resultatene? Vi må i større grad være 80/20-mennesker og ha fokus på at 20 prosent av innsatsen gir 80 prosent av resultatene. Og hvordan sørger vi for å oppfylle målet vårt daglig? Hvordan sikrer vi at vi forplikter oss til målet vi har satt oss? Noen bruker teknikker og visualiserer seg frem i målet. Andre synliggjør målet og forteller det til andre, det forplikter på en helt annen måte. De som holder målet for seg selv, de risikerer ingenting og lykkes kanskje heller ikke i like stor grad.

4. Entusiasme
Dette handler om evnene til å vise entusiasme og begeistring. Kong Olav sa at hvis begeistring blir brukt som drivkraft, kan utrolige ting skje. Vi må finne ut hvordan vi får frem entusiasmen og begeistringen i oss, og bruke dette som drivkraft mot målet vi har satt. Hvis vi ikke klarer å skape entusiasme på veien til målet, da blir det krevende. Vi får ting til når vi er entusiastiske. Noen personer er naturlig entusiastiske, mens andre må jobbe litt for å få det frem når det gjelder å lykkes med det målet som er satt. Tenk på og føl gleden du vil kjenne når du når målet, slik at du bruker den drivkraften som ligger der.

LES OGSÅ: Rutiner som skaper suksess!

suksess utvikling.jpg

5. Driv og energi
Ofte når man skal nå et mål, er det viktig at vi har utholdenhet – den psykiske sinnstilstanden og energien som holder oss i gang for å nå dit vi skal. Noen ganger kjenner du at det er krevende når det står på, men hvordan klarer du å drive deg videre når du kjenner at det er tungt? Det er da det er krevende, når det er smertefullt. Roger Bannister satte seg som mål å springe en engelsk mil på under fire minutter, noe som ble ansett som umulig. Han delte målet opp i x antall 400-metere, fordi han visste at han ville klare 400 meter. Så brukte han dette psykologiske aspektet til å drive seg frem på den neste etappen. Det er lettere å holde driven oppe når man har delmål.

6. Har du empati?
Dette er en intelligens som blir viktigere og viktigere. Empati er grunnlaget for å omgås andre og skape tillit, og forstå hvor viktig det er å sette seg inn i andres situasjon og virkelig forstå, ikke bare høre etter, men faktisk lytte og forstå. Ledelsesmessig er dette uten tvil en egenskap som har stor betydning. Noen har dette naturlig, andre må jobbe mye mer med det. Noen liker folk og er interessert i folk, mens andre bare vil holde på med sitt. Men skal man lykkes, er empati av de viktigste egenskapene når man skal lede folk. Evnen til å ta ut det beste i folk, kjenne dem og være glad i dem er en avgjørende faktor.

7. Bruk av rollemodeller
Hvem er det som har lyktes og hvorfor har de lyktes? Du må være innstilt på å lære av andre. Hvis du har bestemt deg for å sette et mål, så skal du ofte flytte deg til et sted du ikke har vært før. Da er det litt greit å se på hva andre har gjort som har lyktes. Snakk med og les om dyktige folk og hva de har gjort for å lykkes. De som sier at de har mye å lære – de lykkes som regel også. Men samtidig handler dette om å være proaktiv. Hvem skal jeg lese om? Er det noen du bør bruke mer tid sammen med for å lære? Da jeg begynte for meg selv, begynte jeg i en bransje jeg aldri hadde vært i. Jeg var helt nødt til å lære av andre. To parametere er interessante å lære om – hvordan skal vi oppnå suksess og strategier på dette, og å lære hvordan du håndterer nederlag.

LES OGSÅ: Supermenneskenes oppskrift på suksess

8. Kommunikasjon
Det er ikke bare det vi sier, men også hvordan vi formidler budskapet det som er viktig. Noen har kommunikasjon og formidling med seg fra naturens side, mens andre må jobbe med det. Dette er kanskje det aller viktigste verktøyet vi har når det gjelder samhandling med andre. Her inngår også den indre, personlige kommunikasjonen – hvordan kommuniserer vi med oss selv? Bevisstgjør deg selv på hvordan du kommuniserer, hva som er din kommunikasjonsstil og hva må du jobbe med, både i forhold til deg selv og andre. Du mater andre, enten positivt eller negativt. Folk er også altfor lite bevisste på den indre kommunikasjonen. Sier du nok ganger til deg selv at du ikke får det til, så får du det ikke til. Få frem en positiv tankemodell som gir de rette tankene som gir den gode følelsen, slik at handlingene henger sammen med det man trengs for å lykkes. Programmer den indre stemmen din riktig. De som har utfordringer må jobbe mye med den indre kommunikasjonen. Du må snu tankegangen for å snu resultatene – alt starter med hvordan du tenker.

9. Vil du betale prisen?
Å sette seg et mål er enkelt, men alt har en pris – ikke alltid i kroner og øre. Er du villig til å gjøre det som skal til? Det betyr endring. Du må kanskje lære deg noe nytt, eller du må utdanne deg. Du får ikke like mye tid til å reise på ferie, og må ofre fritid. Prioritering kreves for at du faktisk skal lykkes. Det snakkes ikke så mye om å velge bort ting, men det er ekstremt viktig for å lykkes. Er du villig? Ja! Men legger du inn det som trengs? Alt koster noe. Er det realistisk i forhold til livssituasjonen du er i? Det må henge sammen med privaten. Kanskje prisen blir for høy? Hva er målet og de største kostnadene. Det er ofte dette som blir hindret. Samtidig må vi synliggjøre fordelene – hva får du når du har betalt prisen?

10. Overvinn avslag og frustrasjon
Henry Ford sa at fiasko er det beste grunnlaget for en ny intelligent start. Vi blir avvist i ulike settinger og vi får nei – hvordan skal vi håndtere disse tingene? Vi får kritikk, hvordan håndterer du det som leder? Vi opplever frustrasjon, over at ting går for sent eller at vi ikke får det til. I tillegg bruker vi masse tid på å bekymre oss. Gjerne over ting som skjedde i fortiden, som man ikke kan gjøre noe med! Eller ting vi tror kommer til å skje, som aldri skjer. Vi bruker masse tid i sånne prosesser, dette må vi lære å håndtere. Frustrasjon gir stress. Vi må bli bevisste på å få det opp i lyset, kjenne på det, og så jobbe konkret med å få det vekk. Det hjelper ikke å koste det under teppet. Snakk om det, det er ekstremt viktig.

11. Utholdenhet og vilje til forandring
Dette handler om holdningen om at jeg ikke gir opp – jeg skal få det til. Jeg kjemper til siste slutt, og jeg har snudd mange nederlag på veien til seier. Den enkleste måten å mislykkes på er å gi opp. Vi må ha vilje til å gjøre endringer underveis hvis vi skal lykkes. Det kan for mange være vanskelig, selv om vi vet at vi må. Vi har utviklet komfortsoner i alle faser, både jobb og privat. Setter vi da ambisiøse mål, vil det kreve mer når det gjelder endring. Hvor viktig er dette målet for deg, er du villig til å gjøre endringer?

12. Bli en kreativ leder
Folk har ikke tid til å tenke. Vi står på og jobber hardt. Skal vi ha utvikling, må vi stoppe opp og tenke. Å være kreativ betyr å tenke utenfor det vanlige tankemønsteret. Bryte ut av hverdagen og se ting på en annen måte. Vi må innta helikopterperspektivet – du ser skogen på en helt annen måte fra lufta enn du gjør når du står inne i den. Det er ekstremt viktig å ha tenketid, noe som gjør at vi løfter oss opp i et annet perspektiv. Da kan vi se hvordan vi kommer oss på riktig måte dit vi skal. Noen er kreative som typer. Men skap et kreativt klima rundt deg, er det et rom eller et sted som inspirerer kreativiteten din? Det handler om å komme seg bort fra der man står. Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den selv. Valget er ditt, avslutter Årdal.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS           FOTO: Tommy Kjær Andersen