Det å komme hjem og fortelle at du har mistet jobben, eller er utbrent eller sykmeldt, er noe ikke alle har opplevd. Likevel er det mange som skal gi deg råd om dette. De mener det ofte godt, men det er ikke alltid det blir så godt mottatt.

Vi prøver etter beste evne å skape orden der det er uorden, gå videre med livet og si at alt gikk tross alt bra til slutt. Slik kan vi puste ut og gå videre med det vi planla. Eller kanskje noe nytt?

Konsekvensene som rammer mange i dag varierer stort i omfang. Noen merker det ikke særlig, mens andre kan få store problemer med økonomi, ekteskap og andre faktorer som virker inn på den personlige situasjonen og mestring av endring.

Noen har en støttende ektefelle, andre har det ikke. Noen står alene, andre har mange venner. For å få litt hjelp på veien, hvor enn din vei befinner seg, kan vi trenge noen tips for å finne frem motstandskraft.

1. Fortsett og finn ut hva du trenger nå

Forskning viser at fokus på ens styrker hjelper oss, og noen mennesker er veldig flinke til å være positive, konstruktive og aktive problemløsere. De kan jobbe hardt og komme i mål med nye aktiviteter og komme seg fort igjen etter sykdom, eller med litt hvile. De sitter ikke så lenge i klisteret og kommer seg ofte videre. Noen ganger kaller vi det til og med flaks.

 

Vi tar alle ansvar på vår egen måte. Vi jobber alle hardt på ulike måter. Noen må jobbe med tankene og seg selv. Andre jobber best sammen med andre.

 

Noen mennesker tenker flere triste tanker enn andre, og når de blir møtt av dem som tenker mer positivt, så fortsetter de triste tankene å kverne.

 

Så det gjelder å akseptere den du er, selv om det betyr at du kanskje trenger litt ekstra tid. Det er bare du som vet hva du trenger nå, og det er ikke sikkert at det er det samme du trenger om noen uker, men akkurat nå så vet du best.

2. Bli bevisst mentale programmer

Når du er blitt syk eller har mistet jobben så kommer gjerne dine mentale programmer frem, dine historier og erfaringer, din robusthet og dine tankekart. Du bruker det du har i deg, og så er det det du har når det stopper opp.

Derfor kommer noen seg raskt videre. De erkjenner, de har opplevd motgang før, har kommet seg ut av det før, og har tillit til seg selv om at de skal klare det igjen.

Noen har programmer som sier at det er ok å søke hjelp og støtte underveis. Så finner de den hjelpen de trenger og kommer seg videre. Andre har disiplin og finner ut av alt selv, leser bøker, tar et kurs, spisser kompetansen, eller lærer seg pusteteknikker og treningsøvelser for å komme videre.

Noen programmer er gode å ha, og har vært viktige å ha for deg, helt til nå. Noen har ikke vært gode men de har også blitt med. Alt dette har påvirket at du er her du er nå.

Det er hvordan du løser situasjonen nå som er avgjørende. Har du blitt syk, og du kan gjøre noe med det, så er det helt sikkert noe du kan gjøre med dine programmer. Har du blitt alvorlig syk, så gjelder det trolig å gjøre det beste ut av den tiden du har.

3. Aksept og be om hjelp

Kanskje trenger du å finne ut hva du trenger?

Hvis du ikke orker å være sosial nå, så la det være. Når din gode venn ringer, så la være å ta telefonen om du ikke vil. Nå må du finne ut hvem du trenger, og ringe dem.

Det er ditt ansvar å være med riktige folk, når du har det bra og når du er satt ut av drift. Det kan være helt forskjellige folk. Hvem har du når du ikke virker som du pleier? Hvem tar deg imot når du er på ditt mest sårbare? Hvem er det fint å snakke med?

Er det ingen, men skogen som kaller, så lag en avtale med skogen. Gå dit akkurat så ofte som du trenger. Er du for syk, så legg deg på sofaen og ta en virtuell tur i skogen.

Du trenger kanskje en fysioterapeut like mye som en psykolog, eller en ernæringsfysiolog? Hvis du har spist feil, sovet for lite, trent for lite, jobbet for mye, blitt skilt, skilt deg, jobbet på og ikke hørt etter i mange år, så kan det være at du trenger tid på å rette det opp og justere kursen?

Akseptere er vanskelig. Akseptere din rolle i det, er kanskje enda vanskeligere. Det er lettere å skylde på andre, men de er ikke i din situasjon. Det er ok å være forvirret, og det er lurt å bli bevisst hva du skal ha med deg videre, og hva du skal «legge igjen» her. Finn ut hva du trenger.

4. Oppbygging av ny modell

Dersom du må kaste noen deler og lage en ny modell av deg som skal brukes hver dag, så kan det ta tid å lage de sporene av gode vaner, riktige valg, tålmodighet, standhaftighet, visuelle mål, nytt kosthold og en hel haug av nye vaner.

Du vil trolig trenge hjelp på veien, og har du erfaring med å være ute av drift, eller å ha møtt motgang før, så kan du ta opp tidligere lærdom og finne ut hva du trenger nå. Det er hjelp å få. Støtteapparatet er der. Noen får hjelp fra arbeidsgiver, tidligere arbeidsgiver via sluttpakke, andre fra NAV. 

Dette vil ta tid, og her gjelder det å finne riktig dose av tålmodighet, samtidig som det også gjelder å ikke bli lat eller stakkarslig. Får du ikke brukt deg selv som du ønsker, så blir du ikke fornøyd over tid, og da blir du en utgave av deg selv, som du egentlig ikke vil være.

Noen gjemmer seg i seg selv, eller blir litt ekstreme i denne fasen. Noen hører alle lyder enda høyere og trenger mer ro. Andre trenger et spark bak for å oppsøke mer støy og erfare at det også går bra. Mye kan være for mye, og lite kan være for lite. Det tar tid å omstrukturere sine programmer og vaner. Akkurat passe for deg, må justeres underveis.

Det er ikke to streker under svaret, for er du under utvikling, vil du også kunne pushe grensene etter hvert. Å stille inn riktig dose til enhver tid, krever mye av deg, og du presterer på et annet nivå. Dette er vanskelig å forstå for de som ikke har vært igjennom det.

Noen finner ut at de er på feil hylle, det er noe helt annet de vil gjøre. Nå som de har fått tid til å tenke, så dukket det opp en gammel drøm, og det viste seg at den ikke lenger er urealistisk, den er faktisk realiserbar. Nye valg må tas, hytta selges, skapene ryddes og du klarer deg med mindre, for du vil leve på en annen måte.

Vær ærlig om hvem du er og hva du vil.

Tekst: Cathrine Lie Strand, Executive leder coach  www.potensialbygger.no