1. BRUK SKUESPILLERVERKTØY TIL Å BEVISST TRENE OPP DIN NON VERBALE KOMMUNIKASJON

Da jeg utdannet meg både som skuespiller og teaterpedagog i Melbourne i Australia oppdaget jeg følgende: prosessen og tilnærmingen til å lære dette håndverket kunne alle som ønsket å forbedre sin kommunikasjon ha nytte av. Skuespillerstudiet handler om å dekonstruere hva det vil si å være menneske ved blant annet å bli kjent med og analysere alle komplekse elementer som inngår i relasjoner. Dette settes i system for å gjøre det mulig å gjenskape naturlig og «ekte» liv for publikum, igjen og igjen. Skuespillere bruker mye tid på å bli kjent med sine følelser og reaksjonsmønstre slik at de på kommando kan hente frem sine forskjellige sider for å skape en «rolle.» De er vant til å bevisst bruke både kroppen, stemmen, pusten, sansene og fantasien for å kommunisere helhetlig.

Vi skal ikke alle bli skuespillere men vi har alle naturlig tilgang til flere sider av det å være menneske. Hva om denne treningen kan brukes for å komme mer i kontakt med vår personlighet for å kunne variere uttrykk, by mer på oss selv, bli tryggere og tydeligere når vi snakker med andre og få mer gjennomslag? De fleste av oss er blitt vant til vår væremåte uten å ha trent på hvordan vi kan være. Vet du hva du må hente frem i deg når du skal f.eks. engasjere eller inspirere andre? Hvilke uttrykk ligger mest naturlig til deg? Oppfører du deg på en måte som du tror forventes av deg? Mange ledere jeg har jobbet med fremstår som seriøse fordi de tror det får dem til å virke mer troverdig eller faglig kompetente. Men folk synes det er befriende å være rundt andre som tørr å vise personlighet. De er interessert i å vite hvem du er under snakk om arbeid og fag. Det er bl.a. grunnen til at man anbefaler historiefortelling i presentasjoner. I tillegg ønsker de å få en opplevelse av hva du selv synes om det du snakker om.

LES OGSÅ: Slik gir du det perfekte førsteinntrykk

2. STEMNINGEN DU SKAPER ER DITT MEST UTTRYKKSFULLE VIRKEMIDDEL

Selv om vi mennesker er unike og forskjellige har vi noe til felles når det gjelder relasjoner til andre mennesker: Vi har alle et grunnleggende behov for å søke kontakt med andre. I møte med en annen ønsker vi å kjenne oss respektert for den vi er, å bli sett og hørt. Dette skjer instinktivt i oss enten vi er klar over det eller ikke. Kjenner vi manglende tillit til en annen åpner vi oss ikke så lett for å ta imot det vedkommende sier. En annen måte vi bruker instinktene våre på i kommunikasjonssammenheng er ved å lese, scanne og dømme hverandre basert på enten førsteinntrykk eller som jeg pleier å si: førsteinntrykk den dagen. Dette skjer bevisst eller ubevisst. Reaksjonen er umiddelbar og er enten positiv eller negativ selv om den kan være subtil. Det er blant annet derfor vi kan være sårbare og nervøse når vi skal snakke foran en forsamling, spesielt når det vi skal formidle betyr mye for oss.

Kommunikasjon handler ikke mest om ordene vi bruker selv om det er disse vi som oftest bruker mest tid på å forberede. Det er stemningen vi skaper med vår tilstedeværelse som er den mest effektfulle måten å kommunisere på som vi kan ha styring over. Dette er fordi stemning og energi er smittsomt. Vi fanger lett opp og blir påvirket når folk er stresset eller rolige, selvironiske eller nærtagende, åpne eller arrogante, blide eller nedstemte. Stemning hører til den delen av den non verbale kommunikasjonen som er usynlig. Den stopper aldri men bare forandrer seg hele tiden og eksisterer parallelt med den verbale kommunikasjonen. Du kan fornemme eller kjenne den men det krever at du bruker andre deler av deg selv, at du går litt vekk fra tankevirksomheten i hodet og tar kontakt med kroppen der blant annet magefølelsen bor.

LES OGSÅ: slik kan du trene opp magefølelsen

3. LÆR Å HA ETT FOKUS AV GANGEN OG FINNE RO

For å bli bedre kjent med oss selv og hva vi har til rådighet å bruke må vi vende innover på oppdagelsesferd. Vi må tillate oss å oppleve istedenfor å tenke. Tren på å ha ett fokus av gangen, for eksempel legg en hånd på magen og kjenn på pusten. Eller fokuser kun på alt du kan se i rommet du befinner deg i. Du vil oppleve en ro som inviterer til tilstanden av tilstedeværelse. Er du tilstede er du også mer skjerpet og får med deg mer av hva som skjer rett foran deg. Du blir en bedre lytter og du får mer styring og oversikt over situasjonen du befinner deg i. Du får også evnen til å nullstille deg. Alle kan skifte fokus, plassere det og bestemme seg for å rette det bevisst.

LES OGSÅ: Fokus - vår tids tapte ressurs

4. BESTEM DEG FOR HVA DU ØNSKER Å GI

Bestem deg for hvilken opplevelse du ønsker andre skal sitte igjen med når de har hørt på deg. Hold fokus på intensjonen du har om hva du skal gi dem, det vil si hvordan du skal påvirke dem med din væremåte. Det vil bringe frem en trygghet og klarhet i deg som også kan fjerne selvbevissthet, nerver og andre forstyrrende elementer. Hvilket uttrykk du velger vil kunne endre ordvalg, kroppsspråk og stemme.

Vær nysgjerrig på deg selv og hvordan du tar plassen din. Spre positiv stemning! Det har alle noe å vinne på.

LES OGSÅ: Lær hvordan kroppsspråket ditt kan avsløre deg!

Tekst: Melanie Smirou for Leadership Monthly. Melanie Smirou har sin bakgrunn som skuespiller, teaterpedagog, voice over, sanger, coach og meditasjonslærer. I over 12 år har hun vært opptatt av å kunne bruke sine ressurser og sin kompetanse på utradisjonelle og kreative måter.

Melanie Smirou.jpg