Når du som leder ønsker å øke engasjementet i teamet ditt, handler det i hovedsak om å styrke mellommenneskelige relasjoner og få medarbeiderne til å føle seg sett. Her er fem enkle ting som gjør teamet mer engasjerte:

1. Sjekk inn og ut.

Et hyggelig og personlig «hei» og «ha det» hver dag gjør at vi føler oss sett, uansett om man opplever det på arbeidsplassen eller i en chatmelding hjemme. De som jobber hjemme, har en tendens til å havne i en boble, og kan nesten passere helt under radaren. Som leder er det å ha kontinuerlig kontakt og sjekke inn og ut på dagtid en enkel måte å signalisere: «Vi gjør dette sammen». Det styrker lagånden.

2. Del en fiasko.

Psykologisk trygghet i en gruppe er viktig for innovasjon, samarbeid og engasjement. I trygge omgivelser kan vi dele, også ting som ikke har gått så bra. Om du tør å dele en situasjon der du følte deg utrygg eller ikke nådde det du ville, åpner det for at andre også tør. Du signaliserer at dere alle er på en utviklingsreise.

3. Minn deg selv på hvorfor du er her

Å kjenne retningen til selskapet og se verdien i egen innsats er svært viktig for engasjementet. Minn deg selv på målene og visjonen selskapet har ved å sette det du gjør i en kontekst: «Vi gjør dette fordi det forbedrer vårt nye salg, som er et av hovedmålene våre». Når du som leder snakker om en oppgave, fremhev hvorfor den er viktig og hvordan den er knyttet til målet.

4. Spør om noens mening.

En måte å bekrefte en person og vise at du verdsetter personens kunnskap og ferdigheter på, er å be om hjelp eller deres mening: «Skal vi investere i dette prosjektet? Hva tror du?» Som leder går du enkelt inn i en rolle der du sitter med alle svarene. Men ledelse handler om å bruke de ansatte på best mulig måte.

5. Gi ros umiddelbart.

Med direkte og spesifikke tilbakemeldinger får du folk til å føle seg sett og bekreftet både som mennesker og for deres ferdigheter. Bekreft noen med positive ting som du har oppfattet i en spesifikk situasjon, så fort som mulig. Da er det nært, både følelsesmessig og i hodet, og har størst innvirkning.

Les også: Engasjement - Hva? Hvorfor? Hvordan? - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Chef.se