Her er fem tips for hvordan du kan få dine deadlines til å jobbe for deg i stedet for mot deg:

1. Sett flere deadlines. Delmål er veldig vanlig – men forskning viser faktisk at grupper som får flere deadlines på et prosjekt, opplevde dem som mer realistiske å nå, de bommet på færre delmål og gjorde færre feil.

2. Finn riktig stressnivå. Stress trenger ikke nødvendigvis være kontraproduktivt, men kan også virke motiverende. Det gjelder å finne rett nivå for rett type oppgave: Visse oppgaver klarer man for eksempel ofte med et høyt stressnivå, mens mer komplekse oppgaver krever fred og ro. Det kan virke som en selvfølge, men blir likevel ofte glemt.

3. Utfordre deg selv. Om du har problemer med å nå dine deadlines på grunn av bristende motivasjon, forsøk å snevre inn tiden du har til å fullføre oppgaven. Forutsatt at du selv har mulighet til å påvirke ditt arbeidstempo.

4. Del dine fremganger. Det er vanlig å feire sin fremgang, men hvert fullført delmål krever kanskje ikke en kake. Bekreftelse er likevel alltid hyggelig. Om du ikke rapporterer direkte til en fysisk person, så kanskje du kan ha en kollega som du forteller om oppnådde mål til og diskuterer veien videre med.

5. Det er ingen tilfeldighet at effektivitets-apper som Trello bruker fargerike klistremerker i form av «checkmarks» som man kan sette på fullførte oppgaver. Å belønne seg selv på lignende vis er en måte å motvirke kjedsomhet på når det dreier seg om arbeidsoppgaver man rett og slett ikke har noen motivasjon til å gjøre.

Les også: Slik får du gjort 90 prosent av jobben tidlig på dagen

Tekst: Cecile Hammernes / Kilde: Fast Company