1. Lev opp til verdiene

Å ha visjoner og et tydelig mål er ikke noe nytt. Det nye er at kravene på å leve opp til sine verdier har økt. Dere må bestemme hvorfor bedriften finnes. Hvilken forskjell skal dere gjøre – og for hvem? Et tydelig formål gir fokus og bidrar til større hastighet, desentralisering og økt engasjement. Kommuniser målene og la det gjennomsyre alt i foretakets virksomhet.

2. Fokuser på teamet

De siste årene har fokuset ligget på individet. Det har vært mye snakk om talentjakt og selvledelse, men i fremtiden kommer teamet til å være det viktigste. Et trygt og bra team der man samarbeider og har rett kombinasjon av kompetanser, presterer bedre enn en gruppe talentfulle individer. Rekruttering av hele team kommer til å øke i fremtiden.

LES OGSÅ: Det er nye tider og det som førte frem i lederskapet frem til i dag er ikke nødvendigvis det samme som fungerte tidligere.

3. Vær åpen og transparent

I dag er tempoet så høyt og utviklingen så rask at det er flere enn lederne som trenger riktig informasjon for å kunne ta beslutninger og være kreative på en måte som gagner bedriftens utvikling. For at mennesker skal trives, kunne jobbe i takt med utviklingen og kjenne seg delaktig, trengs det mer åpenhet i moderne organisasjoner.

4. Ha fokus på kunder

Flere er i ferd med å styre fokuset mer på kundene og måler fremgangen i hvor fornøyde kundene er. Noen har laget systemer som gjør at kundene raskt kan påvirke tilbudet av varer. Mange mener at de har et sterkt kundefokus, men i praksis kommer ofte de kortsiktige resultatene i kommende kvartalsrapport først. Å ha et fullstendig kundefokus innebærer at kundene alltid kommer først og at bedriftens mål og visjon tar utgangspunkt i den nytten bedriften gjør for kundene.

5. Ha mot og empati

Emosjonell intelligens er noe man har snakket om siden 90-tallet, men det har ikke slått gjennom i praksis riktig enda. Men nå er flere ledere i gang med å prøve ut meditasjon, og det blir ikke lenger sett på som like svevende. Å være klar over hvordan følelser påvirker seg selv og andre er nødvendig for et bra lederskap og beslutningstaking. Med dette kommer også mot. For å kunne være modig på et klokt sett, er det nødvendig å ha høy emosjonell intelligens.

LES OGSÅ: Styrker og fallgruver i moderne ledelse

Tekst: Cecilie Hammernes / Kilde: Chef.se