Ifølge hundrevis av studier utgjør vår «medfødte kreativitet» bare 30 prosent av hvor kreative vi er. Resten, 70 prosent, er opp til oss selv å lære oss. Det er derfor en myte at du må være født sånn, for å være kreativ.

Her er seks metoder du kan bruke for å vekke ditt indre kreativitets-monster:

1. Skru opp volumet
Undersøkelser fra University of British Columbia viser at 70 desibel, som tilsvarer lydnivået i en full kafe, er det optimale volumet for maksimal kreativitet. For å få nye impulser, har kreativiteten nemlig godt av enkelte forstyrrelser. Og høyere volum gir flere forstyrrelser enn lavere volum og stillhet.

2. «Finn Willy»
Dersom du sitter fast med en oppgave, og ikke føler at du klarer å komme videre, kan du se på et bilde litt utenom det vanlige. De fleste av oss kjenner «Finn Willy» bøkene, der målet er å finne en liten mann, med stripete genser, på en tegning. Ser du etter det unormale i bildet, vil kreativiteten din økes med 25 prosent, og da kan det godt være du kommer videre med oppgaven.

3. Knytt din venstre neve
En professor i psykologi, Nicola Baumann, gjennomførte et eksperiment der deltakerne ble bedt om å klemme en stress-ball. Noen deltakere skulle klemme ballen med venstre hånd, de andre med høyre hånd. Resultatet viste at de som hadde klemt ballen med venstre hånd hadde aktivert funksjoner i hjernen som assosieres med kreativitet. Neste gang du har et kreativt problem du skal løse – knytt din venstre neve.

4. Svette øker kreativiteten
Er du i fysisk aktivitet 30 minutter daglig, vil du tenke mer kreativt. Denne effekten varer opptil to timer etter endt aktivitet. Da gjelder det å komme seg opp og ut, før viktige oppgaver skal løses.

5. Hev øyenbrynene
Forskere ved University of Maryland har funnet ut av ved å heve øyenbrynene dine, vil du øke din kreativitet. Hvis du derimot rynker brynene, vil du oppnå motsatt effekt.

6. Sov på det
Til syvende og sist er formålet å ta kreative, men også gode beslutninger. Forskning viser at vi tar de beste beslutningene om morgenen, når kroppen og hodet er uthvilt. Så jo tidligere om dagen beslutningene blir tatt – jo bedre blir de.

Kilde: success.com