Her vil du finne enkelte finansieringsalternativ med fordeler og ulemper til hver metode, slik at du kan vurdere det beste alternativet for deg og ditt selskap.

Fra et finansielt perspektiv vil det ofte være vanskelig å starte opp en bedrift. Selv om idéen er god, er det ikke uvanlig at gründere møter utfordringer når det kommer til å oppnå kapital. Mange har dermed behov for å oppsøke forskjellige finansieringskilder, og det vil ofte lønne seg å søke pengehjelp gjennom utradisjonelle metoder. Det er viktig å vurdere fordelene og ulempene ved å låne penger enten fra privatpersoner eller offentlige tjenester. Dersom man velger å satse mange penger på forretningsidéen sin, skal man ha god tro på at bedriften vil oppnå fremtidig suksess.

Egenkapital: Finansier med egne midler

Egenkapital innebærer det innskuddet i bedriften gjort av innehaverne selv. Det første som vil være aktuelt når man velger å starte opp en bedrift er å undersøke egne midler. Kanskje har du samlet opp mange penger på forhånd slik at du kan finansiere mye av oppstartsprosessen. Det er derimot mer realistisk at du ikke har nok kroner i egenkapital og dermed må finne andre måter å samle opp resten av summen på.

Ved å finansiere din bedrift med egenkapital bruker du kun dine egne penger. Dersom bedriften ikke skulle gjøre det like bra som først antatt har du kun mistet de pengene du selv har investert og ikke penger du har lånt. Man skal derimot være rimelig sikker på at idéen vil slå an og at man vil få avkastning for sitt arbeid og sin investering. Hvor mye penger som vil være nødvendig å ha i egenkapital vil variere basert på hvor høyt beløp du trenger til å starte opp bedriften din. Noen idéer vil kun behøve tusenlapper for å få gjennomført, mens andre vil behøve millionbeløp.

Hvor mye som er krevd av egenkapital varierer avhengig av selskapsform. Aksjeselskap krever blant annet 30.000 kroner i aksjekapital, mens enkeltpersonforetak ikke krever noen kapitalinvestering fordi ansvaret ligger hos gründeren selv. Norskregistrerte utenlands foretak (NUF) var veldig populært før fordi det kostet lite å opprette, men har blitt mindre populært etter kapitalkravet for aksjeselskap ble redusert fra kr 100.000 til kr 30.000.

Familie og venner: Spør om hjelp fra bekjente

Mange velger å spørre familie eller venner om penger til oppstart av en bedrift. Det er imidlertid viktig å skrive kontrakt dersom man velger å gå for denne finansieringsmetoden. Du ønsker ikke å låne penger av noen du er glad i og ikke være i stad å tilbakebetale dem. I likhet vil det ikke være populært hos dine nære og kjære at du ikke betaler tilbake det beløpet de har vært snille nok å låne deg da du spurte om det.

Folkefinansiering: Vær overbevisende og vinn ukjentes engasjement

Folkefinansiering er en finansieringsmetode som innebærer at enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt ved for eksempel å donere penger uten å motta avkastning på doneringen. Det er derimot vanlig å gi en form for belønning som en takk til donorene. Folkefinansiering og interessen for konseptet har økt med digitaliseringen ettersom det blant annet nå har blitt lettere å utføre betalinger.

Er du en gründer med stor tro på idéen din og en flink til å selge den til andre personer, er folkefinansiering en god måte for deg å få ekstra innskudd til oppstarten av din bedrift.

Statlig finansiering: Søk om støtteordninger

Staten finansierer ofte oppstart av bedrifter. Kommunen du tilhører tilbyr ofte også støtteordninger du vil kunne være kvalifisert for.

Innovasjon Norge er et eksempel på en statlig finansieringskilde som tilbyr stipend for etablering. Dersom de anser idéen din som innovativ med potensial for vekst og verdiskaping vil de kunne tilby støtte til oppstart av driften. Et krav er at bedriften eller enkeltpersonforetaket ble registrert for mindre enn 3 eller 5 år siden. De tilbyr markedsavklaringstilskudd eller kommersialiseringstilskudd for gründere.

Lån penger fra eksterne parter

Dersom du velger å starte opp et enkeltmannsforetak og vurderer å ta opp forbrukslån for å finansiere dette, bør du tenke nøye gjennom fordelene og ulempene. Forbrukslån gir deg lett tilgang til penger, og kan gjøre oppstartsprosessen raskere. Lånet er i tillegg usikret, noe som betyr at du ikke behøver å stille noen av eiendelene dine til pant.

Forbrukslån er derimot et privat lån og du vil selv stå ansvarlig dersom du ikke tilbakebetaler beløpet. Går bedriften din konkurs er du personlig ansvarlig for å tilbakebetale lånet, og vil dermed risikere å havne i stor gjeld dersom du ikke klarer å gjøre dette. Det er i tillegg verdt å merke seg at forbrukslån har høye renter.

Risikokapital eller engleinvestering: Finn investorer som liker risiko

Risikokapital innebærer at investorer kjøper seg inn i egen- eller aksjekapitalen til selskapet. Med en idé som er litt ”utenfor boksen” må man noen ganger finne investorer som tenker på en litt annerledes måte. Forretningsidéer med litt høyere risiko vil være relevant for risikokapitalister eller engleinvestorer. Risikokapitalistene investerer helst i bedrifter i etableringsfasen med høyt vekstpotensial. Mange engleinvestorer og risikokapitalister tilbyr også mentorordninger og tilføying av kompetanse og nettverk for gründerne.

Har du en god forretningsidé vil det lønne seg å tenke over finansieringsalternativene du har. Vurder egne midler, undersøk støtteordninger og lånealternativ og gjør deg kjent med de respektive risikogradene.

TEKST: Charlotte Ringen, Samlino.no

forside_04.jpg