Finanskrise

Faktorer som kan bidra til en finanskrise, er tap av inntekter (ved at man for eksempel mister viktige kunder), inflasjon, konkurs eller plutselig endring i markedstrender. En finanskrise kan redusere evnen til å effektivt betjene kunder, noe som igjen øker risikoen for å miste talenter. Slik kan du håndtere en finanskrise:

  • Ha et krisefond eller finn alternative kilder til likviditet
  • Skap bedre strategier for å generere inntekter
  • Endre forretningsmodell eller finn nye markeder
  • Finn partnere som kan gi nødmidler 
  • Ha en krisehåndteringsplan for å gjenopprette driften og redusere skaden 

Teknologisk krise

En teknologisk krise kan oppstå hvis de teknologiske verktøyene bedriften er avhengig av, svikter uten forvarsel. Dette kan omfatte maskinvare- og programvarefeil eller industriulykker. For eksempel kan en bedrift som selger sine tjenester via en nettbutikk, raskt miste inntekter hvis serverne krasjer. For å forebygge og håndtere teknologiske kriser, invester i reservesystemer som kan fylle tomrommet hvis hovedinfrastrukturen plutselig blir ubrukelig. Sørg for profesjonell kundeservice for å håndtere klager, slik at organisasjonens omdømme bevares.

Personellkrise

Oppstår når noen fra organisasjonen blir involvert i ulovlig eller uetisk oppførsel, enten på jobb eller privat, noe som påvirker bedriftens offentlige omdømme. Det kan for eksempel dreie seg om en konflikt eller ufølsom kommentar fra en toppleder. Da er det viktig å få frem en balansert plan som adresserer problemet direkte og avgjøre passende tiltak mot den ansatte.

Organisatorisk krise

Det er tre grunnleggende typer organisatoriske kriser:

  • Bedrageri: Oppstår når en ansatt gir en feilaktig fremstilling av organisasjonen, noe som skader omdømmet og villeder andre. Gjennomfør rettslige og disiplinære tiltak mot den ansatte.
  • Ledelsesforsømmelse: Ledelsen involverer seg i uetiske handlinger som å selge falske produkter eller kundenes konfidensielle informasjon.
  • Skjeve ledelsesverdier: Ledelsen tar en beslutning som hjelper organisasjonen til å tjene på kort sikt uten å ta hensyn til langsiktige konsekvenser, noe som setter investorenes penger i fare.

Å håndtere organisatoriske kriser innebærer å skape en ny bedriftskultur med et nytt sett med verdier som sikrer etisk oppførsel.

Naturkrise

Når katastrofer som jordskjelv, tornadoer eller tsunamier forstyrrer selskapets drift. For eksempel kan det være vanskelig for et kraftselskap å starte opp igjen hvis en tsunami forårsaker eksplosjoner ved atomkraftverkene og ødelegger mange mil med kraftledninger. Selskapene må derfor bygge strukturer som tåler naturkatastrofer, og lage planer for å få driften raskt tilbake.

Konfronterende krise

Oppstår når en person eller gruppe mennesker har spesifikke krav og iverksetter tiltak for å få ledelsen til å møte deres behov, som for eksempel gjennom streik, boikott og blokkering av arbeidsplassen. En av de beste måtene å løse konfronterende kriser på, er gjennom forhandlinger.

Ondsinnet krise

Oppstår på grunn av usunn rivalisering eller konkurranse. For eksempel kan et rivaliserende selskap starte en smørekampanje mot en toppleder, slik at hen kan miste offentlig tillit og markedsandel. Eller at folk skriver negative anmeldelser om en bedrift for å svekke kundenes tillit. Denne typen kriser krever rettslige skritt, gode PR-ferdigheter og profesjonell kundeforholdsbygging.

Menneskeskapt krise

Forårsaket av menneskers handlinger. Et nettangrep kan for eksempel forstyrre driften av en bedrift. Finansielle kriser som skyldes markedsmanipulasjon og transportulykker kan også føre til en alvorlig krise for et selskap. Hvis virksomheten din er sårbar for slike situasjoner, er det viktig å ha en handlingsplan for denne type kriser.

Uavhengig av hvor hardt organisasjoner prøver å forhindre uforutsette hendelser som truer virksomheten, er noen kriser uunngåelige. Å opprette et krisehåndteringsteam som proaktivt ser etter tegn på problemer og skaper en strategi for å håndtere dem effektivt, kan hjelpe organisasjonen din med å redusere virkningen av fremtidige kriser.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Indeed.com