Hvis du skal kunne nå målene dine og skape en bedriftskultur du er stolt av, må du vite hvordan du skal håndtere alle de forskjellige personlighetene som finnes på arbeidsplassen. For å kunne samhandle produktivt med andre, kan det være en fordel å utvikle følgende ferdigheter:

1. Respekter deg selv

Når du forstår og verdsetter deg selv, ditt perspektiv og dine ferdigheter, er du i stand til å engasjere andre med gjensidig respekt. Dermed har du et godt grunnlag for å håndtere konflikter på en mer vellykket måte.

2. Prioriter felles mål

Å jobbe som et team betyr ikke at du må ofre meningene dine for å ikke ødelegge harmonien eller unngå kolleger som er mer dominerende eller selvsikre enn deg. Dere er alle på samme lag.

3. Ikke ta konflikt personlig

Når noen avviser innspillene dine, er det naturlig å føle seg såret. Men ikke ta det personlig, det handler ikke nødvendigvis om deg. De oppfører seg som de gjør, på grunn av sine egne problemer. Forsøk å skape rom mellom deg selv og andres atferd.

4. Omfavn det andre kommer med

For å skape samhold må du bevisst finne de positive sidene ved kollegenes personligheter. Hvis du ser på en kollega som veldig aggressiv, kan du se denne atferden og direktheten som klar og tydelig kommunikasjon. Hvis du ser på en kollega som veldig passiv, kan det for eksempel bety at denne personen er mer empatisk enn andre.

5. Håndter konflikter der og da

Hvis det har oppstått en uenighet, ikke vær redd for å ta tak i det med en gang. Uansett hvor ubehagelig dette kan føles i begynnelsen, er det langt bedre enn å la problemet eskalere.

6. Bli kjent med alle i teamet ditt

Jo mer du forstår hver person du har i staben, desto mer effektivt vil teamet være. Ta deg tid til å samhandle med hver enkelt ansatt for å bygge ekstraordinære relasjoner.

7. Forstå hver rolle i din bedrift

Når du forstår hva som kreves i hver enkelt rolle, kan du ansette strategisk, få inn komplementære personligheter i et team og redusere friksjon når du jobber med forskjellige personligheter.

8. Kommuniser på en empatisk måte

Tilpass din egen kommunikasjon til personen du samhandler med. Hvis du for eksempel jobber med en som er introvert, vær ekstra følsom når du snakker med denne personen. Er personen mer direkte, kan du være det samme.

9. Bygg en bedriftskultur av respekt

Når personlighetsforskjeller fører til respektløs oppførsel på arbeidsplassen, er resultatene ødeleggende. Ta proaktive tiltak for å forme en kultur av respekt som gjenspeiler virksomhetens kjerneverdier.

Vil du lære mer om teamledelse? Se vår temaserie i teamledelse her! (del 1 og 2 er ute, flere deler vil komme)

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: istock.com  Kilde: Tonyrobbins.com