Multitasking er en myte og supereffektive mennesker burde slutte å gjøre så mange ting på en gang.

”En person som gjør flere ting samtidig er ikke effektiv, men faktisk det helt motsatte”, sier Stephen C Lundin, som har skrevet et 20-talls bøker om temaet.

”Jeg tror ikke at noen har kapasitet til å drive med multitasking. Når man prøver å gjøre flere ting samtidig oppstår en angst og fortvilelse hos oss. Vi får ingenting gjort, famler mellom ulike arbeidsoppgaver og står stille på nøyaktig det samme stedet som vi begynte på.”

Svensk forskning støtter oppunder Stephen Lundin. Torkel Klingberg, professor i nevrologi ved Karolinska Instituttet, hevder at hjernen vår kan trenes opp og utvikles. Vi er omkring 20 prosent smartere i dag enn våre jevnaldrende var for 60 år siden. Men våre arbeidsminner kan fortsatt bare håndtere en begrenset mengde informasjon samtidig. Det bevises eksempelvis av at et forskningsteam ved University of Michigan lot forsøkspersoner lese en tekst på Internett med klikkbare lenker. Resultatet ble at jo flere klikkbare lenker teksten var omgitt av, jo mindre forsto forsøkspersonene av teksten. Å multitaske gjør oss intensive og travle, og er berusende. Men det leder sjelden eller aldri til en mer effektiv dag.

” Hjernen fungerer dessverre ikke slik. Vi er ikke skapt for den type hjernevirksomhet. For å være produktiv på ordentlig, bør du bli flinkere til å ta korte pauser mellom arbeidsoppgavene under dagen. Først når du får distansert deg til en oppgave tar hjernen til seg informasjonen for fullt og setter det i sammenheng. Og det er også først da du virkelig lærer deg noe og får ting gjort.”

En annen forskingsstudie som Lina Wennersten og Alexander Rozental henviser til i boken ”Dansa på deadline”, viser at den som er mest fokusert på jobben er den som er minst pålogget og minst tilgjengelig for andre. De har også mindre risiko for å utvikle stressrelaterte problemer. Stephen C Lundin advarer om at jakten på den supereffektive organisasjonen slipper ut en slags giftig energi på arbeidsplassen:

”Når vi driver med multitasking og angsten begynner å komme frem, genererer vi ”toxic energy”. Denne negative energien er så merkbar hos deg at du påvirker menneskene rundt deg negativt. Som leder i denne situasjonen tynger du ned dine kolleger, når du egentlig skal være en inspirator og den som oppmuntrer dine arbeidskamerater. Så det første du skal gjøre er å glemme alt som har med multitasking å gjøre og gi deg selv en sjanse til å være effektiv på ordentlig. Gi deg selv en mulighet til å avslutte en oppgave før du begynner på et nytt prosjekt. Det trenger ikke være vanskeligere enn som så.

Stephen C Lundin hevder også at en som tar seg selv, sitt arbeid og sin omgivelse altfor seriøst har en tendens til å generere denne giftige energien.

”Når du selv aldri kan slappe av i din egen tilværelse skaper du en utrivelig atmosfære omkring din egen person, og blir en som man skygger unna. Dessverre er det ikke helt uvanlig med denne type sjefer, da ansvaret som rollen innebærer mange ganger medfører en stressende tilværelse med mange baller i luften samtidig. Rådet jeg gir da er det samme som jeg nevnte tidligere: Gjør en ting om gangen! Planlegg dagene dine og forsøk å holde deg til planen så godt det går.”

En sentral del i alle Stephen C Lundins bøker er kreativitet og innovasjon – arbeidsplassens viktigste energikilde.

”Et liv uten kreativitet er et liv uten energi. Jeg ser personlig innovasjon som grunnlaget til et vitalt meningsfullt liv. Uten kreativitet og innovasjon er det vanskelig å kjenne livsglede og mening i det du gjør. Mennesker som for eksempel gjør mange ting samtidig og mangler direkte fokus har meget vanskelig for å ta i bruk kreativitet og innovasjon som verktøy, eller skal jeg si kilder, til et mer fargerikt liv – et liv med energi og glede. Å være kreativ og innovativ betyr også at du må slippe din egen kontroll og tørre å leve litt. For mange er det vanskelig å slippe seg løs av og til, og om vi aldri skulle tillate oss selv å vandre i ukjent terreng ville alt bare vært veldig normalt – og hvor morsomt er det?”.

kilde: chef.s