Ifølge en Harvard-undersøkelse med mer enn 1000 ledere, mente 91 prosent at empati var svært viktig for ledelse. Samtidig kom det frem at hele 80 prosent ikke visste hvordan de skulle tilegne seg denne viktige ferdigheten. Heldigvis er det å bli en empatisk leder noe alle kan lære – du trenger bare de riktige verktøyene.

Empatisk ledelse handler om mye mer enn å bare være hyggelig på jobben. Det innebærer vaner du kan praktisere hver dag:

Lytte

Kommunikasjon begynner med dyp lytting: Å få øyekontakt, gi ikke-verbal tilbakemelding, bruke kroppsspråket ditt bekreftende og fokusere på samtalen. Dette hjelper deg med å oppnå teamets tillit, samt avdekke hvordan du kan hjelpe dem til å føle seg mer tilfredse på jobben.

Kommunisere

Metaprogrammer er måten folk prosesserer informasjon på, og er nøkkelen til hvordan du kan påvirke andre. Ordene du velger er en annen brikke i spillet, og i et empatisk lederskap bruker man bekreftende språk. Eliminer ord som «kan ikke» og «utfordring», og erstatt dem med «det kan vi prøve» og «mulighet».

Lære

Innse at du ikke vet alt. Ikke ignorer nye ideer, alle har ulike erfaringer du kan lære av. Be om tilbakemeldinger og behandle andre rundt deg som de intelligente menneskene de er. Det krever selvinnsikt å utøve et empatisk og omsorgsfullt lederskap.

Være til stede

Når du spør om noe, lytt ordentlig til svarene. Følg med på de daglige oppgavene til teamet ditt og vær der med dem. Ikke lås deg inne på kontoret og tro at alt går på skinner. Å møte problemer sammen med teamet ditt, viser at du respekterer dem og bryr deg om dem.

Kontrollere følelsene dine

I stressede situasjoner kan det være vanskelig å være empatisk. Men gode ledere vet hvordan de skal kontrollere følelsene sine, i stedet for å la følelsene styre dem. De roper ikke. De stormer ikke ut av møter. De stoler på teammedlemmene og gir dem mulighet til å innovere og skape.

Vise takknemlighet

Mennesker ønsker å føle seg betydningsfulle, så gi teamet ditt anerkjennelse for prestasjonene deres. Når du er takknemlig, forsvinner frykten. På arbeidsplassen kan det å vise din takknemlighet, inspirere dem til å jobbe hardere, noe som vil gi resultater på bunnlinjen.

 • 8 måter å anerkjenne anerkjenne prestasjoner på:
  1. Anerkjennelse i møter: Gjør anerkjennelse til en fast del av allerede etablerte møteplasser.
  2. Interne kåringer: Lag interne kåringer og gjør det mulig for de ansatte å nominere hverandre.
  3. Muliggjør anerkjennelse av hverandre: Skap en kultur der medarbeidere kan anerkjenne hverandres prestasjoner.
  4. Fang opp gode prestasjoner: Allier deg for å fange opp gode prestasjoner – i hele organisasjonen.
  5. Begrunn anerkjennelsen: Det er viktig å forklare hvorfor en prestasjon blir anerkjent.
  6. Skap tillit med anerkjennelse og tålmodighet.
  7. Motivasjon gjennom påvirkningsmuligheter, god oppfølging, samt veiledning og tilbakemeldinger er en viktig del av prestasjonsledelse.
  8. Anerkjennelse og belønning: Når en medarbeider har prestert bra er det en del av prestasjonskulturen å anerkjenne og belønne.

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Tonyrobbins.com