Å gi og ta, veie fordeler og ulemper, og deretter finne den beste løsningen er en av lederens viktigste oppgaver.

Her er de vanligste fellene ved forhandlinger:

 1. Å være dårlig forberedt eller dårlig informert før forhandlingen starter.
   
 2. Ikke å ha vurdert forhandlingsvariablene eller valgt en strategi og taktikk på forhånd.
   
 3. Å love mer enn det man faktisk kan holde.
   
 4. Å ikke kreve forskyvninger når man gir etter for enkelte punkter.
   
 5. Å bli aggressiv, blåse seg opp, bruker trusler og tvang, eller gå til direkte personangrep.
   
 6. Ha uklare metoder, mål eller roller i forhandlingen.
   
 7. Ikke være oppmerksom på eget eller motpartens kroppsspråk og signaler.
   
 8. Ikke ha evnen til å lytte aktivt, eller ikke oppfatte motpartens svar og spørsmål.
   
 9. Stille for få åpne spørsmål, og ikke bidra til å oppsummere.
   
 10. Ikke ta pause før viktige beslutninger tas, eller før du bli altfor opprørt.

kilde: chef.se