I boka «Dialog- en praktisk veileder», skriver Lise Hannevig og Marjorie Parker først og fremst om at dialog er en aktuell møteform for bedre samhandling og utvikling av organisasjoner. De beskriver hvilke holdninger og handlemåter som fremmer dialog, og gir gode råd for hvordan du kan bedre tilrettelegge for dialog og utnytte dialogen som ressurs.

«Vi har funnet at dialogformen har sterk og positiv innvirkning på den enkelte medarbeider ved at han eller hun får mer energi, lyst og pågangsmot, større opplevelse av tilhørighet og mening, og større grad av mot, målrettethet og utholdenhet», skriver forfatterne.

Stimulans og inspirasjon

Ordet inspirere kommer av latinske inspirio- som betyr å blåse inn i eller vekke til liv. Det er altså en vital stimulering som igangsetter mental kreativitet. Dette skjer ofte i dialog. Vi blir hørt, får respons og utvikler visjoner både sammen og hver for oss. Det å stille de rette spørsmålene er ofte en viktig suksessfaktor for god kommunikasjon og ikke minst for at man unngår å misforstå hverandre. Samtidig er det viktig at kommunikasjonen er mest mulig naturlig. Den som har høy selvmotivasjon føler ofte høy grad av inspirasjon i seg selv- altså har høy tankeaktivitet- og trenger å dele dette med andre. Andre mer jordnære mennesker føler kanskje ikke det samme behovet, men de kan også bli inspirert og sterkere involvert i dialog. Derfor er det viktig å tilrettelegge for en møteform og arena der alle blir inkludert og invitert til dialog.

Å ta seg tid

Flyten av tankerekker blir fort avbrutt i raske møter, diskusjoner og korte «hastemøter» der vi spiller på lag med fienden: tidstyven. Vi vet at deadline må rekkes, neste møte venter, og at noe som oftest må gå på bekostning av noe annet når vi prioriterer. Vi vet også at konsekvensene av å unngå god og ekte kommunikasjon kan være like ille som å ta snarveiene for å rekke frem i tide.

Å ta seg tid til dialog er en investering. Vi snakker ikke om akutt krisekommunikasjon der en alvorlig krise allerede er i gang og vi må ta raske beslutninger for å redde liv. Selv da er dialogen et viktig virkemiddel for å ta de rette beslutningene fortest mulig. Vi snakker her om primært ledelse og organisasjonsutvikling der kommunikasjon og samtaler er en ressurs i hverdagen.

Ledere Hannevig og Parker har snakket med, forteller at dialogen gir bedre kvalitet på strategidiskusjoner og prioriteringer, og langt bredere legitimitet ved oppfølgning av beslutninger.

4 Handlemåter som fremmer dialog:

  1. Lytte med fokusert oppmerksomhet
  2. Stille spørsmål med geniun interesse
  3. Utsette vurderingen
  4. Identifisere og utforske antakelser 

Boktips:

Dialog, en praktisk veileder av Lise Hannevig og Marjorie Parker, utgitt på Flux Forlag i 2012.

Tekst: Anne Marie Monsen