Ingenting står stille – enten beveger du deg fremover, eller tilbake. Du blir flinkere til noe, eller dårligere. Ifølge Stephen Covey, kan dette sammenliknes med historien om mannen som ville slipe sagen. En mann står i flere timer og forsøker å sage ned et tre, med en sløv sag. En venn kommer bort, og foreslår at han heller skal bruke en halv time på å slipe sagen, for deretter å sage ned treet raskere. Istedenfor å kaste bort mer tid på å forsøke å felle treet med en sløv sag, kan han heller arbeide smart, og effektivt.

Disse prinsippene gjelder også i livet. Dersom du investerer tid i deg selv, vil du kunne oppnå resultater basert på disse investeringene. For eksempel; holder du deg i form og spiser sunt, kan du forebygge sykdommer og kroppslige plager.

Det hele handler om investering, og fortjeneste. Her gir vi deg fire spørsmål du bør stille deg selv, for å oppnå best mulig fortjeneste – når du velger å investere i deg selv.

 1. Hvem er du, og hva vil du?
  «Et skip i havnen står trygt, men skip er bygd for å være på havet»
  – William Shedd


  Tar du beslutninger basert på hva du virkelig vil, eller det som føles som det trygge valget? Det enkleste er å leve trygt, og ta valg som både samfunnet og de rundt deg forventer at du skal ta. Men dersom det ikke fantes forventninger – hadde du tatt de samme valgene? Hva er det du egentlig har lyst til? Og hvordan er interessene og lidenskapene dine integrert i det livet du har skap for deg selv?
   
 2. Hvor er du i livet – og hvorfor er du akkurat der?
  «Vi kan tilgi et barn for å være redd for mørket. Den virkelige tragedie er når voksne er redd for lyset»
  – Plato


  Er du klar over hvorfor du har havnet akkurat der du er nå? Hvilke hendelser som har ført deg hit? For å få en bedre forståelse, kan du lage et såkalt livskart. Her plotter du inn valg og hendelser som har hatt påvirkning på hvor du har endt opp. Se hvilke som var produktive, og hvilke du kunne klart deg uten. Deretter, fokuser på fremtiden. Er du der du ønsker å være? Hvis nei – hva skal du gjøre for å komme deg dit?
 1. Hva ønsker du å gjøre, og hvordan skal du gjøre det?
  «Vi er det vi gjør. Utmerkethet er ikke et skuespill, men en vane»
  – Aristotles

  Ikke la illusjonen om at «virkeligheten» ikke inkluderer dine drømmer og lidenskaper ødelegge for det du ønsker å oppnå. Det er lett å tenke at det dine innerste fantasier er nettopp det – fantasier. Realiteten er at du er styrmann i ditt eget liv, og det er planene du legger, og veiene du velger å følge som tilsammen utgjør livet ditt. Hva ønsker du å gjøre, som du ikke gjør akkurat nå? Hva hindrer deg i å forfølge drømmene dine? Hvilke tiltak kan du gjøre i dag (og hver dag), slik at du kan leve det livet du drømmer om?
   
 2. Hvem er dine allierte, og hvordan kan de hjelpe deg?
  «To er bedre enn en – hvis en faller ned, kan den andre hjelpe han opp. Men stakkars han som faller, uten noen rundt til å hjelpe han opp»
  – Kong Solomon (Ecclesiastes 4:9-10)

  Det er enkelt å tenke at vi må gjøre alt alene, uten hjelp fra omverdenen. Og når ting ikke går som det skal, har vi lett for å bebreide oss selv. Faktum er at vi ikke klarer alt alene, og at vi er avhengige av gode mennesker rundt oss for å lykkes. For å sette ting på spissen; Dersom du holdt på å drukne, ville du ropt ut til en livvakt, eller ville du brukt tiden på å bli irritert over alle svømmetimene du ikke hadde tatt?
  Andres innsikt og støtte, er essensielt for at du skal vokse som person, og komme deg videre i livet. Søk råd og hjelp hos andre, istedenfor å streve alene.


Gå fremover i livet, ikke bakover – invester i deg selv!

Kilde success.com