Det kan være en fordel med disse endringene, fordi det gir muligheter for bedrifter til å ligge i forkant av konkurrentene. Bedrifter bør tilpasse seg raskt til trender innen teknologi, samt identifisere potensielle trusler før de blir et for stort problem i ettertid.

Dette kjennetegner gode digitale ledere:

  • Ledere må kjenne seg selv for å kunne lede andre. En leder trenger kreativitet, kunnskap og en visjon for fremtiden til bransjen de jobber i. De må også ha en følelse av at endring er nødvendig for å gjøre ting bedre – for eksempel ved å ta allerede etablerte strategier og implementere nye systemer. For at endringene skal slå rot på riktig måte, bør ledere opprettholde kulturen til enhver tid.

Les også: Hvor digitalt sulten er du som leder? - ledernytt.no

 

  • Digitale ledere må finne nye teknikker for å lede og støtte en ny blanding av «arbeidere» som består av både mennesker og maskiner. Arbeidsstyrken består av en blanding av menneskelige og AI-ansatte og gig-arbeidere som jobber eksternt. Som teamets leder må du derfor finne måter som fungerer best for hver enkelt i teamet.

Les også: Når det begynner å lukte av den gamle forretningsmodellen – ta grep! - ledernytt.no

 

  • I team der folk samarbeider eksternt fra hele verden, kan det ofte være forvirring om hvordan ting skal gjøres eller hva hver persons rolle er. Dette kan føre dem tilbake til tradisjonelle moduser, som møter, som kan forårsake flere problemer enn de løser hvis de ikke utføres riktig. For å støtte innovasjon trenger vi en smidig tankegang – å ta små skritt fremover for å implementere endring mot ekte transformasjon.

Les også: Slik utvikler du strategier for den digitale verden - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Kilde: Forbes.com  Foto: Istock.com