De mest suksessfulle lederne i verden har det til felles at de alle besitter visse egenskaper. Det være seg alt fra administrerende direktører i store internasjonale selskap til daglige ledere av små til mellom-store selskap.

Den gode nyheten er at alle besitter disse egenskapene, men utfordringen ligger i at mange ledere ikke vet hvilke egenskaper det er snakk om.

La oss se på tre av de mest sentrale av disse: fokus, engasjement og utholdenhet.

FOKUS

I forkant av å skrive boken «Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke?» intervjuet jeg mange suksessfulle mennesker blant annet milliardær og forretningsmann Kristian Adolfsen i Adolfsen gruppen, kunstner Vebjørn Sand og film-regissør Harald Zwart.

Da jeg spurte Adolfsen hvilke egenskaper han mente var viktige for å lykkes var det første han svarte: Fokus - du må være veldig fokusert og målbevisst.

Det samme sa Harald Zwart.

«Jo mer fokusert du er, jo mer er kreftene dine endeløse».
-filmregissør Harald Zwart

Uten fokus vil ingen lykkes. 

STJELER FOKUS

Økt digitalisering og økt teknologi bringer mye bra med seg, men det stjeler også vårt fokus mer og mer. Et eksempel er hvordan nordmenns digitale vaner ødelegger mulighetene for å lykkes.

Digitale medier fanger vår oppmerksomhet 24/7 og bidrar til at vi ikke fokuserer nok på våre mål. Da jeg intervjuet Vebjørn Sand sa han dette om fokus:

«All den støyen som sosiale medier i vår tid skaper, er ikke særlig forenlig med de indre rommene som vi er avhengig av. Det blir forstyrrende. Det stjeler av vår oppmerksomhet.»
– Vebjørn Sand

Med den stadig økende bruken av digitale medier «vanner vi ut» vårt fokus. Det stjeler vår oppmerksomhet fra det å ha fokus på de målene vi ønsker å oppnå.

Med utrullingen av 4G er vi tilgjengelig og «på» som aldri før. Det finnes utallige, fristende «forstyrrelser» som dukker opp – alt fra nye spennende apper til nye «tekno-enheter» som har overflod av funksjoner som går langt utover det vi egentlig har behov for.

Sett i lys av hvor viktig fokus er for å lykkes er vår omgang med digitale medier egentlig en form for mentale forstyrrelser som bidrar til å spolere sjansene for å lykkes.

Akkurat som en kaptein for en seilskute må også en leder sette kursen for deretter ha stålfokus på målet. I tillegg må målet (visjonen) forankres hos hver eneste medarbeider slik at de også har fokus på målet. Jo flere som fokuserer på det samme målet jo bedre. Da blir det fremdrift.

Det er gjort flere undersøkelser for å se hvor godt medarbeidere kjenner til sin bedrifts visjon. Det skremmende er at majoriteten av medarbeidere ikke vet hva den er.

Dersom man ikke vet hvor man er på vei eller hvorfor man gjør det man gjør påvirker det nivået av engasjementet.

Fokus er en av de viktigste egenskapene for å lykkes og det krever derfor en forankring av bedriftens visjon, misjon og mål i hver eneste medarbeider. 

ENGASJEMENT

En annen sentral egenskap for å lykkes som leder er lederens eget nivå av engasjement samt evnen til å engasjere andre.

Engasjement er som vind i seilene til en seilbåt som har satt kursen mot sin destinasjon. Uten vind er det ingen fremdrift. Seilbåten kommer seg ikke videre. Akkurat som mangel på engasjement blant ledere og medarbeidere fører til lite fremdrift mot målene man ønsker å nå.

Hva er status i Norge? Hvor engasjerte er norske medarbeidere i jobbene sine?

Gallups globale undersøkelser om medarbeider-engasjement viser at kun 16 prosent av norske arbeidstakere er engasjerte. Det er litt høyere enn det det globale gjennomsnittet som er på 13 prosent.

Det betyr at 84 prosent i Norge er uengasjert. Uten engasjement er det svært vanskelig å lykkes.

Vi bor i et av de rikeste landene i verden og har det svært godt sammenlignet med mennesker i andre land.

Mange nordmenn er derfor ikke “sultne” nok på suksess. Vi engasjerer oss ikke nok i det vi ønsker å oppnå fordi vi i utgangspunktet har det OK – vi trives.

Gallups globale engasjement-undersøkelse viser at de fleste nordmenn trives på jobben – hele 79 prosent oppgir at de trives, men trivsel er ikke det samme som engasjement.

Det er en god start, men trivsel og engasjement er to forskjellige ting. Som medarbeider kan du være glad og tilfreds på jobben, men hvis du ikke får nok anerkjennelse, tilbakemeldinger, eller noen muligheter for personlig vekst, vil du aldri bli engasjert.

Ledere må derfor være veldig bevisst på hvilke tiltak som kun øker trivsel og hvilke som også øker engasjement. Det er en klar sammenheng mellom økt engasjement og økt produktivitet, vekst og lønnsomhet. Ledere bør derfor prioritere engasjement i alle ledd.

Når vi er engasjerte i det vi ønsker å oppnå er alt lettere. Jo mer engasjerte vi er jo lettere vil det også være å holde ut og dermed nå våre mål.

Ingenting er egentlig arbeid så lenge du ikke har lyst til å gjøre noe annet.
– James M. Barrie, skotsk forfatter mest kjent for karakteren Peter Pan.

Den gode nyheten er at potensialet til økt produktivitet, vekst og lønnsomhet for norske bedrifter er enormt når så mange som 84 prosent av norske medarbeidere ikke er engasjert.

Dette representerer derfor en kjempemulighet for norske ledere fordi den viktigste grunnen til engasjement blant medarbeidere er deres forhold til nærmeste leder.

En leder som selv er engasjert har større innflytelse på hvor engasjerte medarbeiderne er enn en leder som ikke er engasjert.

UTHOLDHENHET

I tillegg til fokus og engasjement er også utholdenhet en viktig egenskap for å lykkes som leder.

En undersøkelse fra Norstat i 2014 viste at nordmenns dårligste egenskap er utålmodighet. Det lover ikke godt med tanke på at utholdenhet er en av de mest sentrale egenskapene som må til for å lykkes. Det handler om å stå løpet ut og dersom man ikke er engasjert i det man gjør for å nå målet blir det tungt og slitsomt – da blir det hardt arbeid.

Den amerikanske forfatteren Mark Twain sa en gang at hemmeligheten for å lykkes er hardt arbeid og derfor er det en hemmelighet for de fleste.

Ja, dersom hardt arbeid er oppskriften er det få som klarer det. Faktum er at få norske arbeidstakere er engasjert i det de gjør for å nå sine (bedriftens) mål og derfor blir det hardt arbeid.

Fokus uten engasjement = hardt arbeid.

Fokus med engasjement = lystbetont arbeid som bidrar til at man holder ut.

Engasjement er derfor en nøkkel-egenskap som både påvirker fokus og utholdenhet.

Siden ledere som er engasjerte har mye større innflytelse på å skape engasjement blant sine medarbeidere vil de lykkes mye bedre enn ikke-engasjerte ledere.

Prioriter derfor engasjement i alle ledd og de to andre viktige egenskapene for å lykkes vil naturlig falle på plass.

camilio.jpgTekst: Camilo Løken er forfatter, kurs og foredragsholder. Studerer og utforsker temaer relatert til suksess; tanker & følelser, kropp & sinn, energi & materie, det bevisste & underbevisste sinn, engasjement & lederskap.