Privatlivet påvirker oss

For å finne ut hvordan de ansattes erfaringer og følelser påvirker deres arbeidsinteraksjoner, ble deltagerne i undersøkelsen spurt om hvor mye de hjalp kollegene sine med arbeidsoppgaver eller personlige problemer. Det viste seg at ansatte som hadde opplevd konflikter på hjemmebane, og som var i dårlig humør på grunn av dette, mer sannsynlig ville hjelpe kollegene sine både med arbeidsrelaterte oppgaver og personlige problemer i løpet av den dagen. Det viste seg i tillegg at det å hjelpe andre med personlige problemer faktisk førte til at de ansatte kom hjem i bedre humør.

Fra tidligere forskning vet man at det å hjelpe andre skaper positive relasjoner, bygger opp følelsen av kompetanse og fører til mer positive refleksjoner rundt arbeidsdagen vår. Det kan virke som at, bevisst eller ubevisst, folk som opplever en krangel med partneren, søker etter muligheter for de mer positive opplevelsene.

Les også: Konflikt på arbeidsplassen – hva gjør du? - ledernytt.no

Hva organisasjonen, leder og ansatte kan gjøre

Hvis du selv har hatt en dårlig opplevelse hjemme før du drar på jobb, kan det å hjelpe andre – spesielt å støtte dem gjennom personlige bekymringer – hjelpe deg med å takle dine egne problemer og få deg i bedre humør når du kommer hjem. Det kan også hjelpe deg med å bygge relasjoner som kan støtte deg på lengre sikt. Men, samtidig viste studien at ansatte som hjalp kollegene sine med oppgaverelaterte problemer i stedet for personlige problemer, kom hjem i dårligere humør. Dette kan skyldes at disse oppgavene ofte distraherer ansatte fra sine egne arbeidsmål uten å gi muligheter til å bygge relasjoner.

Organisasjoner og ledere kan også medvirke til å støtte ansatte gjennom vanskelige opplevelser de har hjemme. Ledere kan skape et positivt miljø som oppmuntrer ansatte til å løsrive seg fra private stressfaktorer mens de er på jobb. Det handler ikke om å skape «hjelpende» oppgaver for de som sliter med private problemer, for å forbedre humøret deres, men det er heller en påminnelse om at dine ansatte har et liv utenfor jobben, som kan påvirke arbeidet deres, og at det er viktig å støtte hele den ansatte.

Les også: Ulike konflikter krever ulike løsninger - ledernytt.no

Mens denne studien fokuserte på de som bare opplevde mindre alvorlige opplevelser med partneren, vil de mest sannsynlig dra nytte av den samme kulturelle støtten som har vist seg å hjelpe de som opplever mye mer alvorlig mishandling hjemme. Dette kan man for eksempel gjøre ved å skape støttende klimaer der ansatte hjelper hverandre, samt etablere positive sosiale relasjoner.

Les også: Skap en felles forståelse – unngå misforståelser og konflikter - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Illustrasjon: Istock.com  Kilde: hbr.org