IMD og metaBeratung identifiserer fire karaktertrekk for ledere i næringer som opplever digital disrupsjon

The Global Center for Digital Business Transformation, som er et initiativ startet av IMD business school og Cisco samt HR-konsulentselskapet metaBeratung, har identifisert fire kompetanser og tre atferdsmåter som kreves for at næringslivsledere skal takle digital disrupsjon på en god måte. I en ny rapport med navnet Redefining Leadership for a Digital Age presenteres funn fra en global undersøkelse som omfatter mer enn 1000 ledere fra 20 ulike sektorer.

I turbulente tider fanges lederne i en virvelvind av teknologiske endringer som berører hele bransjer og som forårsaker disrupsjon i et hittil ukjent omfang. Hele 92 prosent av lederne sa at de merker virkningene av digital disrupsjon, og en tredjedel sa at digital disrupsjon hadde "svært betydelig" innvirkning på deres selskap.

Til tross for at den digitale nyskapingen går stadig raskere, svarte mindre enn 15 prosent av lederne at de var "svært godt forberedt" på å møte kravene fra en digitalt disruptert forretningsverden. Majoriteten av deltakerne (nesten 80 prosent) sa at de "hadde startet forberedelsene" eller var "ganske godt forberedt" på å takle digital disrupsjon.

Forskningen viser også:

Mindre enn 20 prosent av respondentene oppgav at digitale teknologier som analyseverktøy, mobil og sosiale medier er fullstendig integrert i organisasjonen

30 prosent av respondentene bruker digitale verktøy og teknologier sjelden eller nesten aldri

Ut fra en klar forståelse av digitaliseringens betydning, skisserer rapporten disse "HAVE"-kompetansene som de viktigste suksesskriteriene for ledere som står overfor et landskap kjennetegnet av digital disrupsjon:

Humble (ydmyk) – I en verden med raske endringer kan det være like verdifullt å vite hva du ikke kan i næringslivssammenheng som å vite hva du kan. Digitale ledere trenger en porsjon ydmykhet og vilje til å søke etter ulike innspill både internt og utenfor organisasjonen.

Adaptable (tilpasningsdyktig) – I et komplekst og skiftende miljø er det helt nødvendig å ha evne til å tilpasse seg. Det globale omfanget av den digitale teknologien har åpnet nye dører for organisasjonene, det gjør tidligere uoverstigelige skiller mellom kontinentene mindre og visker ut de tradisjonelle grensene mellom ulike områder. Å håndtere de kulturelle og forretningsmessige virkningene av dette krever at man er tilpasningsdyktig.

Visionary (visjonær) – I tider med intens disrupsjon må man finne veien videre på en skarpsynt og rasjonell måte. Å ha en klar visjon, selv om man ikke har detaljerte planer, er en kjernekompetanse for digitale ledere.

Engaged (engasjert) – Å skape fremtidsvisjoner, formidle dem på en god måte og være tilpasningsdyktig nok til å endre dem, krever konstant engasjement og kontakt med interessentene. Dette grunnleggende ønsket om å utforske, oppdage, lære og diskutere med andre er like mye en innstilling som et definert sett av forretningsfokuserte aktiviteter eller måter å opptre på.

Disse digitalt engasjerte topplederne kalles "agile ledere" – de som har tilpasset seg og utviklet en praksis som passer for et miljø med kontinuerlig disrupsjon av digitale teknologier og forretningsmodeller.

Nesten halvparten (42 prosent) av dem som ble identifisert som agile ledere sa at de foretok mer informerte forretningsbeslutninger som følge av målrettet datainnsamling, effektiv analyse og gode vurderinger.

  • Rapporten identifiserte videre følgende praksiser som agile ledere benytter i en forretningsverden med digital disrupsjon:
  • 26 prosent av de agile lederne bruker digitale verktøy og teknologier ofte, sammenlignet med bare 7 prosent av de ikke-agile lederne
  • 32 prosent av de agile lederne ønsker å bruke en disruptiv tilnærming for å håndtere utfordringer (1 prosent av ikke-agile ledere)
  • 28 prosent av de agile lederne bruker virtuelle nettverk og forum (1 prosent av ikke-agile ledere)
  • 76 prosent av de agile lederne oppmuntrer teamet sitt til å utfordre lederens observasjoner og synspunkter (19,4 prosent av ikke-agile ledere)
  • 27 prosent av de agile lederne bruker simuleringer eller scenarioer som støtte når de fatter beslutninger (1 prosent av ikke-agile ledere)
  • 26 prosent av de agile lederne tar risiko for å sette fart på gjennomføringen (4 prosent av ikke-agile ledere)

Disse funnene bygger på tidligere forskning gjennomført av Global Center for Digital Business Transformation, som har dokumentert betydningen av digital forretningsagilitet (Digital Business Agility) – et sett meta-evner som beskriver hvor beredt en organisasjon er til å seile i et urolig farvann med raskt skiftende teknologi og forretningsmodeller.

Undersøkelsen ble underbygget av dybdeintervjuer med ledere fra både etablerte organisasjoner og disruptive oppstartbedrifter. Les hele rapporten her.

Carlos Torres Vila, CEO i BBVA, sier følgende: "Vi er i ferd med å ta avgjørende skritt når det gjelder å endre konsernet for å gi eksisterende og fremtidige kunder en best mulig opplevelse. Målet for BBVA er å være den beste banken i den digitale tidsalderen."

Jeff Immelt, CEO for General Electric, har følgende kommentar: "Det vi har forsøkt å gjøre er å snevre inn fokuset som selskap, slik at vi bare konsentrerer oss om vår kjernekompetanse. Det har dermed gjort oss ledende på infrastruktur i global målestokk ... Vi spiller på selskapets sterke sider, og samtidig leverer vi det verden trenger ... Det har gjort oss mer globale. Det har gjort oss mer tekniske. Det har ført til at vi har trukket oss ut av mediebransjen, krympet finanstjenestene og konsentrert oss om det vi mener er selskapets kjernevirksomhet."

Om IMD
IMD er en topprangert forretningsskole, som er ekspert på å utvikle globale ledere gjennom en lederutdanning som gir betydelig effekt. www.imd.org. IMD er rangert først i åpne programmer over hele verden og på TOPP 3 i lederutdanning over hele verden – 5 år på rad (Financial Times 2012-2016).

Om metaBeratung
metaBeratung er et ledende konsulentselskap innen ledelse og HR, med kontorer i Tyskland, Østerrike og Sveits.

LES OGSÅ: 

Tenk annerledes, led annerledes og betjen kunden på nye måter!

Ta tilbake kontrollen med digital ledelse

Den digitale lederens viktigste kompetanse