Slik lykkes du med team

Mange arbeidsoppgaver og prosjekter løses ved å sette sammen et team av medarbeidere som sammen skal komme frem til gode løsninger. For å løse oppdraget, må medlemmene av teamet utvikle en god forståelse for oppdraget som skal løses, og utnytte hverandres kunnskap best mulig.

Høyskolelektor Dominique Kost ved Handelshøyskolen BI har gjennomført et doktorgradsprosjekt der hun blant har rekruttert team på tre og tre medlemmer som sammen skal løse et kompleks oppgave.

Virtuelle team - hvordan lykkes med virtuelle team

Team som mislykkes

Ikke alle team lykkes like godt. Studien viser at medlemmene av teamene hadde vanskelig for å forstå hvordan egen rolle og oppgaver henger sammen med oppgavene og rollene til de andre på teamet.

Teamene klarte heller ikke å holde tritt med endringer og tilpasse seg nye krav til jobben underveis. Dette førte til at medlemmer av teamet unnlot å sende kritisk viktig informasjon til de som trengte det.

- Teamet som helhet utviklet en dårlig forståelse for oppgaven de skulle løse, fremholder Dominique Kost. Det gjør det vanskeligere for teamet å lykkes med oppgaven de ble satt til å løse.

Virtuell teamledelse - slik lykkes du som leder av geografisk spredte team

Fem råd for bedre resultater

Dominique Kost har med utgangspunkt i sin doktorgradsstudie utviklet 5 praktiske råd for å få virtuelle team til å fungere best mulig:

1) Når teamet etableres, er det viktig å lage en oversikt over rollene til de enkelte teammedlemmene og hvordan oppgavene de skal løse, henger sammen. Dette er særlig viktig når teammedlemmene ikke har jobbet sammen før.

2) Teamleder har et særlig ansvar for å minne om hvordan teammedlemmenes oppgaver henger sammen.

3) Etabler rutiner for kommunikasjon i teamet. Dette vil kunne hjelpe teammedlemmene til å forstå hvordan roller og oppgaver henger sammen.

4) Pass på at det ikke utvikler seg undergrupper i teamet. Det kan bidra til at det utvikler seg ulik forståelse for oppgavene som skal løses.

5) Finn frem til en riktig balanse mellom å informere alle i teamet og enkeltmedlemmer av teamet. Tenk på hvem er det som er avhengig av en bestemt type informasjon akkurat nå. Det krever at de enkelte medlemmene av teamet har god forståelse av hvordan roller og oppgaver henger sammen og er oppmerksom på hvordan dette endrer seg over tid.

TEKST: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. BI Business Review er Handelshøyskolen BIs digitale kanal for faglig formidling (forskningskommunikasjon)