Når du er på ferie, vær på ferie. Jobbprestasjonene blir ikke bedre av å jobbe i ferien, det gjør heller ikke familierelasjonene, sier Ingrid Schjelderup Bygland i Dale Carnegie Training. 

- Vi presterer ikke bedre verken som individ eller som organisasjon hvis vi jobber i ferien. Snarere tror jeg det bidrar til et krysspress mellom jobb og familie som gir den enkelte dårlig samvittighet, og som på sikt fører til dårligere prestasjoner, sier Bygland.

I en fersk arbeidslivsundersøkelse YouGov har utført for Dale Carnegie Training Norge sier 13 prosent at de har planlagt å jobbe på arbeidsplassen selv om de egentlig har ferie, mens 8 prosent sier de har planlagt å jobbe, slik som å skrive e-poster og ta telefoner, fra feriestedet. 19 prosent er forberedt på å måtte jobbe hvis noe uforutsett skulle skje.

– Mobil og internett gjør at vi nå kan jobbe hvor som helst når som helst, men undersøkelsen viser også at mange er på arbeidstedet sitt i ferien. Derfor er det først og fremst et uttrykk for dårlig organisering, kommunikasjon og lederskap i virksomhetene. En grunn til at noen jobber i ferien kan være at de ikke har avklart forventninger med nærmeste leder eller kolleger, eller at dårlig planlegging ligger bak med tanke på å prioritere arbeidsoppgaver før de går på ferie, sier Bygland.

52 prosent av arbeidstakerne sier i undersøkelsen at de ikke planlegger hva de skal gjøre de første ukene når de er tilbake fra ferie, før de drar. Bare 11 prosent gjør dette fullt og helt, mens 32 prosent sier de delvis gjør dette.

- Det er flere fordeler ved å planlegge hva vi skal gjøre etter ferien. Kanskje oppdager du da at det er helt unødvendig å jobbe i ferien. Vet vi hva vi skal gjøre, er det lettere å komme ordentlig i gang når vi er tilbake, og vi blir mer produktive. Vi  presterer rett og slett bedre, sier Bygland.

Av undersøkelsen fremkommer også at det er blant de under 34 år (32 prosent) hvor flest har planlagt å jobbe i ferien sin.

- Det er ikke overraskende. Unge mennesker har nok ennå ikke lært seg å si nei, eller opplever at de er i posisjon til å si nei eller til å avklare forventninger med lederen sin. Tydelig kommunikasjon og forventningsavklaringer er avgjørende for alle for å nå mål og prestere bedre, sier Bygland.

For å klare å logge helt av med god samvittighet i sommerferien, har Bygland følgende fem ferievettregler:

  1. Avklar forventninger: Dette gjelder både oppover og nedover i organisasjonen. Avklar arbeidsoppgaver og forventninger med din leder. Som leder, snakk med dine medarbeidere, slik at dere får avklart felles forventninger.
  2. Prioriter, prioriter, prioriter: Tenk over hva du må bli ferdig med før sommeren, og hva som kan vente. Prioriter de store oppgavene, som krever mest tid og energi, først. Start dagen med den mest utfordrende oppgaven. Det er gjerne de utfordrende oppgavene vi har utsatt som vi ofte tenker på når vi er på ferie.
  3. Deleger og lag gode rutiner for ferieavvikling: Når du går igjennom prioriteringslisten din, se etter mulighetene for å delegere oppgaver. Skal noen andre kolleger være igjen når du tar ferie? Kan de gjøre unna noen av dine oppgaver da?
  4. Planlegg høsten, og rydd unna: Sørg for å booke møter og leveranser for høsten i kalenderen. På den måten blir det lettere å starte opp etter sommerferien, samtidig som det gir større ro før ferien. Bruk den siste uken før ferien på å tømme mail-innboksen, og rydde kontorpulten din. Da er det mye hyggeligere å komme tilbake fra ferie!
  5. Vær på ferie, når du er på ferie: Når du er på ferie, forsøk å legge bort bekymringene rundt det du gjorde, eventuelt skulle ha gjort før ferien, og alt du må rekke over til høsten. Dårlig samvittighet skaper ingen verdi! Noter heller viktige ideer, tips, inspirasjoner som du får på ferie, og sjekk e-posten hvis det gjør deg roligere. Det viktigste er at tankene dine er på riktig sted!

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 20-24. april 2016 gjennomført til sammen 1012 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år"