For Kjetil Haugmo gikk fokuset på ytre anerkjennelse og suksess så langt at han havnet i fengsel. Dette ble et vendepunkt for Haugmo, og han bestemte seg for å forandre livet sitt og begynne helt på nytt.
15 år senere jobber han som forfatter, coach, seminarleder og foredragsholder, og hjelper mennesker med å vekke sin indre drivkraft. Han har blant annet gitt ut bestselgeren «Finn din drivkraft». Haugmo er krystallklar på at det å finne og aktivisere denne drivkraften, som vanligvis ligger i dvale, kan øke kvaliteten på alle områder i livet.

Ikke plass til nye verktøy

Haugmo mener at de fleste av oss har mer enn nok å tenke på, og at vi derfor har liten plass til å lære nye strategier, teknikker eller verktøy. Resultatet blir at vi mister vår tilstedeværelse og kontakten med den iboende indre drivkraften. Etter å ha lært bort teknikker og verktøy i flere år, innså han at det i stedet handlet om å «avlære».

– Tidligere trodde jeg at hvis vi bare kunne lære andres vei til suksess, så kunne vi adoptere den selv og oppnå samme resultater. Med andre ord handlet mye av min trening av ledere og ansatte om å lære ulike ferdigheter og strategier. Samtidig la jeg merke til at veldig mange av dem jeg jobbet med, ikke øvde på å mestre, eller gjennomførte det vi hadde snakket om. 

– For omtrent tre år siden oppdaget jeg at vi allerede har all den indre drivkraften vi trenger. Det handlet ikke lenger om å lære noen noe, men i stedet å hjelpe mennesker til å forstå seg selv, slik at de kan avlære det som holder dem tilbake fra en naturlig indre drivkraft. I stedet for at de jeg jobbet med måtte bruke tid på læringen, fikk de en opplevelse av å ha mer tid, noe som er en stor fordel for mange.

– Alle er født med denne drivkraften. Se på hvor naturlig det er for barn å lære nye ting, være motivert, og gå på uten å tenke på om de feiler eller hva andre synes. Hva er det så som skjer med oss – siden den naturlige drivkraften tydeligvis svekkes med årene? Svaret er enkelt. I oppveksten lærer vi å skape et bilde av hvem vi er, hva vi kan, ikke kan og så videre – og så tror vi på at vi er den formen vi forestiller oss. 

– Problemet er at 70-80 prosent av det vi har lært å tro om oss selv og livet, er det jeg kaller for bsu, begrensende, selvsaboterende eller unyttig. Min erfaring er at de fleste ikke er klar over mange av begrensningene vi skaper for oss selv. Enten er vi rett og slett blinde for dem, eller så tror vi ikke det er mulig å forandre oss og se oss selv i ett nytt lys. 


Typiske begrensninger

En typisk begrensning mange av oss kjenner oss igjen i, er at vi tror at vi ikke kan snakke i forsamlinger. Kanskje har vi prøvd det tidligere, uten å føle at vi lyktes. Dermed tror vi at vi ikke mestrer dette området.

– En leder jeg jobbet med, følte seg så usikker at hun kontinuerlig gikk rundt og tenkte på sin egen utilstrekkelighet. Tenk da hvor lett det er å sammenligne andres styrker med dine egne svakheter. Det som gjør at vi finner en større indre drivkraft, og blir mer komfortable i oss selv, handler om å forstå at vi ikke lever i følelsen av ulike situasjoner, som å snakke i forsamlinger, like lite som vi lever i vår fortid, vår personlighet eller gjennom andre personer. Alt som teller, er våre egne tanker her og nå. Da lederen innså at begrensningen hun følte, bare kom fra hennes egen tanke i øyeblikket, innså hun at det ikke var sant selv om hun tenkte det, og hun falt inn i en bedre følelse og tilstedeværelse. Lag på lag med tanker hun hadde brukt energi på over lengre tid, forsvant, og umiddelbart følte hun seg både motivert og selvsikker. 

– Indre drivkraft er forhåndsinnstillingen, og vårt psykologiske immunsystem fungerer på samme måte som det fysiske. Har du et sår og du skraper i det, gror det ikke. Det er lett å ta tankene på alvor, og da skraper du i såret og skaper følelser av stress eller usikkerhet. Tar du ikke tankene så seriøst, kommer du hjem i deg selv. Du kan si det handler om å få en større innsikt, eller forståelse om hvordan vi skaper vår egen virkelighet.

– Tenk deg hvor mye du som leder kan tenke på som kan gjøre deg stressa eller usikker og fjerne deg fra øyeblikket og din indre drivkraft. Alle vurderingene som går igjennom hodet. Hvordan ligger vi an mot budsjettet? Hva synes teamet om meg? Kan jeg stole på mine ansatte? Er jeg egentlig en god leder? Hver gang vi tenker disse eller lignende tanker, skaper det en følelse som drar oss vekk fra vår naturlige drivkraft. Vi kan nemlig ha disse eller andre tanker, men ikke bry oss så mye om dem

For Kjetil Haugmo gikk fokuset på ytre anerkjennelse og suksess så langt at han havnet i fengsel. Dette ble et vendepunkt for Haugmo, og han bestemte seg for å forandre livet sitt og begynne helt på nytt.
15 år senere jobber han som forfatter, coach, seminarleder og foredragsholder, og hjelper mennesker med å vekke sin indre drivkraft. Han har blant annet gitt ut bestselgeren «Finn din drivkraft». Haugmo er krystallklar på at det å finne og aktivisere denne drivkraften, som vanligvis ligger i dvale, kan øke kvaliteten på alle områder i livet.

bli en bedre leder.jpg

Ikke plass til nye verktøy

Haugmo mener at de fleste av oss har mer enn nok å tenke på, og at vi derfor har liten plass til å lære nye strategier, teknikker eller verktøy. Resultatet blir at vi mister vår tilstedeværelse og kontakten med den iboende indre drivkraften. Etter å ha lært bort teknikker og verktøy i flere år, innså han at det i stedet handlet om å «avlære».

– Tidligere trodde jeg at hvis vi bare kunne lære andres vei til suksess, så kunne vi adoptere den selv og oppnå samme resultater. Med andre ord handlet mye av min trening av ledere og ansatte om å lære ulike ferdigheter og strategier. Samtidig la jeg merke til at veldig mange av dem jeg jobbet med, ikke øvde på å mestre, eller gjennomførte det vi hadde snakket om. 

– For omtrent tre år siden oppdaget jeg at vi allerede har all den indre drivkraften vi trenger. Det handlet ikke lenger om å lære noen noe, men i stedet å hjelpe mennesker til å forstå seg selv, slik at de kan avlære det som holder dem tilbake fra en naturlig indre drivkraft. I stedet for at de jeg jobbet med måtte bruke tid på læringen, fikk de en opplevelse av å ha mer tid, noe som er en stor fordel for mange.

– Alle er født med denne drivkraften. Se på hvor naturlig det er for barn å lære nye ting, være motivert, og gå på uten å tenke på om de feiler eller hva andre synes. Hva er det så som skjer med oss – siden den naturlige drivkraften tydeligvis svekkes med årene? Svaret er enkelt. I oppveksten lærer vi å skape et bilde av hvem vi er, hva vi kan, ikke kan og så videre – og så tror vi på at vi er den formen vi forestiller oss. 

– Problemet er at 70-80 prosent av det vi har lært å tro om oss selv og livet, er det jeg kaller for bsu, begrensende, selvsaboterende eller unyttig. Min erfaring er at de fleste ikke er klar over mange av begrensningene vi skaper for oss selv. Enten er vi rett og slett blinde for dem, eller så tror vi ikke det er mulig å forandre oss og se oss selv i ett nytt lys. 
Typiske begrensninger

En typisk begrensning mange av oss kjenner oss igjen i, er at vi tror at vi ikke kan snakke i forsamlinger. Kanskje har vi prøvd det tidligere, uten å føle at vi lyktes. Dermed tror vi at vi ikke mestrer dette området.

– En leder jeg jobbet med, følte seg så usikker at hun kontinuerlig gikk rundt og tenkte på sin egen utilstrekkelighet. Tenk da hvor lett det er å sammenligne andres styrker med dine egne svakheter. Det som gjør at vi finner en større indre drivkraft, og blir mer komfortable i oss selv, handler om å forstå at vi ikke lever i følelsen av ulike situasjoner, som å snakke i forsamlinger, like lite som vi lever i vår fortid, vår personlighet eller gjennom andre personer. Alt som teller, er våre egne tanker her og nå. Da lederen innså at begrensningen hun følte, bare kom fra hennes egen tanke i øyeblikket, innså hun at det ikke var sant selv om hun tenkte det, og hun falt inn i en bedre følelse og tilstedeværelse. Lag på lag med tanker hun hadde brukt energi på over lengre tid, forsvant, og umiddelbart følte hun seg både motivert og selvsikker. 

– Indre drivkraft er forhåndsinnstillingen, og vårt psykologiske immunsystem fungerer på samme måte som det fysiske. Har du et sår og du skraper i det, gror det ikke. Det er lett å ta tankene på alvor, og da skraper du i såret og skaper følelser av stress eller usikkerhet. Tar du ikke tankene så seriøst, kommer du hjem i deg selv. Du kan si det handler om å få en større innsikt, eller forståelse om hvordan vi skaper vår egen virkelighet.

– Tenk deg hvor mye du som leder kan tenke på som kan gjøre deg stressa eller usikker og fjerne deg fra øyeblikket og din indre drivkraft. Alle vurderingene som går igjennom hodet. Hvordan ligger vi an mot budsjettet? Hva synes teamet om meg? Kan jeg stole på mine ansatte? Er jeg egentlig en god leder? Hver gang vi tenker disse eller lignende tanker, skaper det en følelse som drar oss vekk fra vår naturlige drivkraft. Vi kan nemlig ha disse eller andre tanker, men ikke bry oss så mye om dem

Kjenn deg selv

Haugmo påpeker at for at du som leder skal finne din indre drivkraft og være på ditt beste, må du forstå og kjenne deg selv. Dette innebærer ikke at du hele tiden må forbedre deg, men å legge merke til når du mister kontakten med den du er, eller din tilstedeværelse.

– Tilstedeværelse i øyeblikket trumfer alt av lederferdigheter eller erfaring. Ingenting er like viktig for å være en leder som har stor innflytelse hos dine ansatte. Hvis du er bekymret for om teamet klarer budsjettet, og du tenker mye på det – kan teamet oppfatte den energien, blir de påvirket? Naturligvis. Mens når du er til stede, har ingenting av det som ellers måtte stresse deg, noe innflytelse over deg. Du er på plass i deg selv og i kontakt med dem rundt deg. 

– Å forstå seg selv handler om å forstå hvordan ditt eget sinn virker. Det virker best når du ikke tenker så mye, har et tomt sinn om du vil, og er til stede. Da er du åpen, nysgjerrig, tenker klart, ser nye ideer, er i flyt og produktiv, føler deg optimistisk, er naturlig empatisk og omsorgsfull, med stort håp og tro på øyeblikket og fremtiden. Når du fyller opp hodet med alt du skal gjøre, huske på, alt du skulle gjort, burde gjort, må bli bedre på og så videre, mister du din naturlige flyt og indre drivkraft. I stedet oppleves det meste tungt, som å svømme mot strømmen. 

– En leder jeg jobbet med, så ikke sin lukkede og begrensende tilstedeværelse. Hun var redd og usikker på om de ansatte ønsket å gjøre sitt beste. Når hun da snakket med de ansatte, følte de seg angrepet, og ikke sett eller verdsatt. Flere av dem jeg snakket med ønsket å finne seg en ny jobb. Til slutt innså hun hvor mye hun tenkte på dette, og da hun sluttet å ta det på alvor, falt hun tilbake i en mer åpen tilstedeværelse. Hun begynte å se sine ansatte og være nysgjerrig og hjelpsom og direkte fokusert på det som var gjeldende i det øyeblikket. Dermed fikk hun mye større innflytelse, og skapte naturligvis mer trivsel på arbeidsplassen. De ansatte jeg snakket med i etterkant, hadde droppet tankene om å slutte, og følte seg sett, hørt og tilfreds igjen. 

Tilstedeværelse er plattformen

Se for deg grunnmuren på et hus. Dette er metaforen Haugmo bruker til å forklare hvor viktig tilstedeværelse er for en leder – som en plattform som bærer både ferdigheter, kunnskap, verktøy og teknikker. Hvis grunnmuren ikke er stabil, kan du forestille deg hva som skjer med huset. 

– På samme måte som barn lærer mye raskere enn voksne, lærer en nyansatt mye fortere enn en som har vært ansatt lengre. En nyansatt er i større grad åpen og blank, og har dermed en brattere læringskurve. Min erfaring er at hvis vi går innsiktsfullt gjennom dagene i en større tilstedeværelse, kan vi ha en like bratt læringskurve som barn har. Det er et enormt konkurransefortrinn som ledere bør utvikle større forståelse for. 

– Tilstedeværelse er veldig enkelt, samtidig som det er svært få ledere jeg har møtt, som har oppdaget hvor stor verdi dette har, og ikke minst innsett hva som skal til. La oss se på ett nytt eksempel. Forestill deg når du har en samtale med noen. Hvor lett er det ikke å tenke på alt du har å gjøre, eller tenke at du allerede vet hva den andre skal si, kanskje du tenker at du kjeder deg når du lytter, eller tenker at den andre bør komme til poenget. Uansett hva du tenker, om du lytter på dine egne tanker i øyeblikket så er du ikke tilstede i situasjonen, da er du bare i ditt eget hode, og det føler andre – alltid. Dermed svekkes din innflytelse dramatisk. Ikke bare det, men din evne til å respondere på øyeblikket daler også betraktelig. 

– Når du lærer deg å se tankeflyten og ikke bry deg så mye om den, kommer du i en dypere kontakt med deg selv. Der finner du alt du trenger i det øyeblikket. Mange ledere jeg har jobbet med, er så fokusert inni sitt eget hode at de får med seg svært lite. For eksempel har jeg snakket med flere som øver og tenker på alt de skal si og hvordan de skal si det, før under og etter møter, og også mens andre snakker. Her lukker vi oss selv, og en stressa og anstrengt følelse skapes. Hvor godt blir et samarbeid da? Da er det lett at feil gjøres og misforståelser skjer.

– Å hjelpe ledere og ansatte å forstå sitt eget sinn og dermed oppnå en større tilstedeværelse, er uten tvil det mest verdifulle en bedrift kan gjøre for å skape bedre samarbeid, mer effektivitet, bedre kommunikasjon og bedre resultater. Dette er det naturlige resultatet når mennesker er på plass i seg selv. Tilstedeværelse, og en forståelse av hvordan sinnet virker, er nøkkelen til at du kan finne en større indre drivkraft som leder.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS     FOTO: SVEINUNG YSTAD  OG ISTOCK.COM