For flere år siden hørtes det ut som en drøm å kunne jobbe fire dager i uken og samtidig oppnå samme eller økt suksessnivå som i løpet av fem eller seks dager.

Bedre helse blant ansatte

En studie fra februar 2023, utført av forskere ved Boston College og University of Cambridge, dokumenterte 61 selskapers og nesten 3000 deltakeres resultater for å kunne finne potensielle konsekvenser av en fire-dagers arbeidsuke. Forskerne fant at det var en "rungende suksess", og 56 av de 61 selskapene ville fortsette med den nye timeplanen.

Hovedfunnet var at ansattes trivsel ble forbedret. Hele 71 prosent hadde reduserte nivåer av utbrenthet, 39 prosent var mindre stresset, og ansatte rapporterte bedre søvn, mindre angst og forbedret generell fysisk og psykisk helse. Mer enn halvparten følte de var i stand til å forbedre jobb-fritid-balansen. I tillegg rapporterte selskapene i gjennomsnitt 35 prosent økte inntekter.

Individualisert tilnærming

For å få det til å fungere permanent må ethvert selskap skreddersy og finne løsninger på deres spesifikke situasjon og utfordringer. Det handler ikke om å kaste seg ut i en rask overgang til en fire-dagers arbeidsuke, men at overgangen i seg selv er en mulighet.

I idretten ønsker man å forebygge overtrening og lage en strategi slik at utøverne er klare når kampdagen kommer. På samme måte er målene med fire-dagers arbeidsuke å øke kapasiteten, balansere belastningen og hjelpe ansatte med å skape mer vedvarende høy ytelse samtidig som de unngår utbrenthet.

Ansatte trives i arbeidsmiljøet når de kan skille jobb fra fritid og fordele oppgavene sine på færre dager. Fire-dagers arbeidsuke betyr flere fridager, ferier eller søvn/hviledager.

Les også: Suksess med 4-dagers arbeidsuke - ledernytt.no

Se på dataene

Selskaper som er i startfasen av en fire-dagers arbeidsuke, bør følge med på data og tilbakemeldinger. Spør dine ansatte om hvordan de bruker den ekstra fridagen. Slik vil du finne ut om det fungerer og om du har lyktes på de ansattes vegne.

En annen viktig oppgave i overgangen er overvåking av tid og fremdrift på kundearbeid. Barrierene vi potensielt kan støte på, er å ikke ha nok tid til å få arbeidet gjort, og prosjekter og e-post-håndtering kan gli over til neste uke. Sjekk prosjektstyringsverktøy og tidssporingsverktøy for å sikre at klientprosjekter blir fullført og at riktig tid blir brukt på klientprosjekter.

Ikke for alle

Vær klar over at en fire-dagers arbeidsuke ikke er noe som vil fungere for alle selskaper. Hvis et selskap bare legger til en slik arbeidsuke uten et større kulturelt rammeverk, vil det høyst sannsynlig mislykkes. Men hvis ansatte har en plan og struktur for å få det til å fungere, så vil de aldri gå tilbake til den gamle arbeidsmåten.

Tekst: Redaksjonen i LederNytt  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com