I en artikkel av Mark Horoszowski til Harvard Business Review (2020) forteller han hvordan du kan lykkes med en mentor og at mennesker med en mentor presterer bedre.

«Forskningen på effekten av å ha en mentor er ganske tydelig: Mennesker med mentorer presterer bedre, avanserer i sin karriere raskere, og opplever til og med mer jobbtilfredshet», skriver Horoszowski.

Det kan også være givende for mentoren, og kunne bidra med egne erfaringer og inspirasjon, samtidig som det kan stimulere mentorens karriere og jobbsituasjon.  

I en meta-analyse av Rajashi Ghosh og Thomas G. Reio (2013) har de sett på fordeler for mentoren i egen karriere, Career Benefits Associated with Mentoring for Mentors. De så en sammenheng mellom mentorskapet og karriereutvikling og vekst. Funn fra analysen viste at mentorer var mer fornøyde med jobb og forpliktet til selskapet enn de som ikke var mentorer.

Utmerket for å utvikle og motivere

I en artikkel av Hege Greaker, HR-sjef i Vinmonopolet til Simployer skriver hun at «Mentorordning er en utmerket måte å utvikle og motivere mennesker på. Hvis man lykkes, kan man utvikle og beholde medarbeidere, samtidig som kunnskap og erfaringer blir utnyttet og ivaretatt i bedriften». Hun mener at mentoren skal være forsiktig med å gi direkte råd.

Fra MI/Motiverende Intervju vet vi også at direkte råd kan vekke motstand istedenfor motivasjon. Derfor bør man heller holde åpne spørsmål og dialog som kan skape refleksjoner hos den som blir veiledet og støttet. Den sosiale støtten er ofte like viktig, og særlig er signaler om aksept og respekt motiverende. Folk flest liker å bestemme selv. En god mentor har det, og samtidig den andres beste i tankene, men tar ikke styringen.

Les ogå: Hvorfor du skal bli mentor.

Fordeler med mentorordning

Ifølge Greaker kan noen fordeler med mentorordning være:

1 Utvikle bedre ledere og utvikle ledertalenter i bedriften.
2 Gi støtte til yngre medarbeidere i organisasjonen.
3 Knytte til seg og beholde dyktige medarbeidere.
4 Utvikle en god forretningskultur ved å bygge relasjoner og verdier. Beholde og videreføre en god bedriftskultur.
5 Skape gode relasjoner mellom «gammel» og ung i organisasjonen.
6 Utvikle nettverk på tvers av avdelinger (mentor kan også hentes eksternt).

Tekst: Anne Marie Monsen