Én person – eller noen få mennesker – har ikke tid eller ressurser til å gå gjennom hauger med data om bedriftens resultater, økonomi eller konkurrenter. Organisasjoner i dag beveger seg for raskt.

Hvordan ser ledelse ut i den vellykkede, voksende og innovative organisasjonen i det 21. århundre? I noen av de mest suksessfulle oppstartsbedriftene eller store organisasjoner som har utviklet seg, kan man tydelig se større nivåer av delegering og beslutningstaking på alle nivåer. Ledere fokuserer på å veilede og formidle visjonen, lede store kundeprosjekter og finne nye måter å utvikle sine ansatte på. Med andre ord, ledere påtar seg mer lederansvar og overfører økende mengder ansvar til medarbeidere.

LES OGSÅ: De 6 viktigste lederegenskapene for fremtiden

For lederutviklingen betyr dette at ledelse læres lettere, som blant annet planlegging, budsjettering, bemanning, kvalitetskontroll og forskjellige systemer. Hvis selskaper virkelig ønsker å komme seg raskere fremover og utvikle nye ledere innenfra, må det brukes betydelig tid på å lære medarbeidere hvordan de skal lede. I tillegg må organisasjonsstrukturen og kulturen være noe som styrker ledere og som oppmuntrer medarbeidere til å ta kontroll, til å prøve å lede, tørre å gjøre feil og stadig lære nye ting.

Nøkkelen til suksess for fremtiden er systemer og kulturer designet for å utvikle nye ledere og virkelig styrke dem. Det vil føre til flere som leder mer økonomisk, flere som føler seg mer knyttet til arbeidet sitt og som er inspirert av de rundt seg, og flere ledere som vil få fokus på visjonært lederskap – slik at medarbeiderne ser mening med jobben. Suksessplanlegging blir dermed enklere fordi du ikke trenger å bruke tid på å lete etter én «supermann» som skal kunne gjøre alt.

LES OGSÅ: Fremtidens ledere er hjelpere

Tekst: Cecilie Hammernes - Kilde: Forbes.com