En av dem som virkelig har opplevd store endringsprosesser er den tidligere skuespilleren Hanne Lindbæk som har gått fra scenen til næringslivet. Hun har teaterbakgrunn, men valgte i stedet næringslivet. I 2008 etablerte hun selskapet Ergo;ego AS og driver nå som toppledercoach og veileder ledere fra næringslivet samtidig som hun bruker aktivt sin solide erfaring og sine kunnskaper som skuespiller. Lindbæk har fått med seg flere kolleger fra teaterlivet og sammen holder de foredrag og driver veiledervirksomhet for både næringslivsledere fra offentlig og privat sektor og for politikere. Hanne Lindbæk var faktisk en av kandidatene til en av rollene i den populære TV-serien Hotel Cæsar. Som skuespiller manglet det ikke på tilbud og hun var blant annet invitert på lukket audition for rollen som Junis søster Julie, men valgte å takke nei. Rollen ble i stedet gitt til Elin Sogn. Dermed ble det veiledervirksomhet for næringslivet isteden og hun har dermed et unikt utgangspunkt til å hjelpe næringslivsledere og andre til å håndtere store endringer. Den tidligere skuespilleren forteller at nordmenn generelt ikke er spesielt glade i forandringer og det er derfor en utfordring å lede gjennom endringsprosesser.

-           Mange har ikke riktig våknet opp ennå. Det er vanskelig å lede i den tiden vi lever i nå. Jobbhverdagen har endret seg enormt og ofte er det forskjell på det en leder sier og det som faktisk skjer. En side av meg tenker at vi har litt godt av det. Arbeidslivet går kanskje litt for bra. Vi har få grunner til å levere, prioritere og ta ansvar for at det går bra.

-           Vi er generelt ikke veldig gode på å takle endringer. Noen lever med frykt og vi har et behov for trygghet. Det er overlevelsesinstinktet som slår ut når hjernen forsøker å opprette status quo og vi motsetter oss endringer.

-           I menneskehjernen finner du svaret på hvorfor vi mennesker må kjempe mot vår egen natur når vi går gjennom endring. Hjernen vår er designet for å opprettholde liv. Vi kjemper for overlevelse. Alt kjent er trygt og alt ukjent utrygt. Ergo må vi jobbe bevisst for å holde oss trygge i prosessene vi går gjennom. Og ta høyde for andres utrygghet.

Lindbæk har ingen tro på at det kommer til å bli slutt på endringer framover, snarere tvert om.

-           Endring er jo det eneste som aldri kommer til å stoppe. Alltid når vi tror vi kjenner noe eller noen, så forandrer det seg. Endring er det eneste konstante. Det globale samfunnet står overfor massiv uro og endrede vilkår, handelsavtaler, politisk ledelse, det meste er i spill. Vår evne til å lede oss selv gjennom endring har blitt vår viktigste evne, ikke bare i Norge men globalt.

LES OGSÅ: Medbestemmelse for å lykkes med endringer!

God kommunikasjon hjelper

God ledelse gjennom endringer handler mye om god kommunikasjon

-           Det er mye en leder kan gjøre for å lede bedriften gjennom endringsprosesser på en god måte. De kan vise empati og kommunisere på en transparent måte. Vi er ikke den beste versjonen av oss selv under store endringer på jobben. Det er sterke, menneskelige hendelser. Da må man vise takhøyde og ikke dømme folk for hardt.

-           Telenor er et godt eksempel. De står foran store endringer og de ansatte vet ennå ikke hva det de kommer til å leve av heller om seks eller syv år. I musikkbransjen er det enda verre. Der har selve verdikjeden blitt endret både en og to ganger. I slike situasjoner er det viktig å snakke mye om å bevare troen på at det kommer til å gå bra. Vi kommer til et bra sted når endringene er gjennomført. Det er en ledelsesoppgave å ha tro på fremtiden og kommunisere det ut til de ansatte at vi kommer til å klare de vanskelige utfordringene.

-           Samtidig må vi være ydmyke og slippe de unge til. I dag er det de unge som sitter med know-how-en og de har et overtak overfor de eldre arbeidstakerne. Det er veldig vanskelig for mange å innse dette og det er også for mange vanskelig å lære noe nytt.

Lindbæk-2.png

LES OGSÅ: Gjør medarbeiderne bedre i stand til å takle endringer

Kommunikasjonstrening med teatermetoder

Lindbæk og hennes medarbeidere i Ergo;ego henter sine metoder og verktøy fra teateret, sosialpsykologien og retorikken. Etter å ha stått ved siden av noen av de største skuespillerne og regissørene når det skulle opptres under press, står hun nå ved siden av næringslivstopper og politikere når de skal gjøre det samme. Hun forklarer at hun bruker sin teaterbakgrunn til å hjelpe toppledere til tydelig kommunikasjon og til å bruke kroppsspråket på en riktig måte, noe som er like viktig når man står på en scene og skal kommunisere med en stor forsamling som når man er toppleder og skal kommunisere godt med sine ansatte og gjerne også med media.

-          Det dreier seg om en profesjonalisering av norsk næringsliv. Lederen skal kommunisere tydelig og samtidig skape begeistring og engasjement og skal være seg selv. Dette ligger veldig nært opp til det som er en internasjonal trend som blant annet gjenspeiles i Ted.com, en ikke-kommersiell organisasjon, et globalt fellesskap, som er opptatt av å formidle tanker og ideer, vanligvis i form av korte, kraftfulle taler. På Teds webside er det samlet foredrag fra de beste hodene på kloden innenfor alle mulige fagområder og alle er kjennetegnet av at man ikke får lov å prate mer enn maksimalt 20 minutter og der finnes det mange gode foredragsholdere og alle er tungt inne i 20 minutters-formatet og skaper uformelle og åpne relasjoner.

Dette kan ledere i næringslivet og det offentlige lære av en fra skuespillerbransjen:

  • Bli god på relasjoner
  • Bli god på kommunikasjon
  • Bli god på innovasjon

 LES OGSÅ: Åpenhet og involvering gir mindre motstand.