Forside | Jobb & Ledelse | Grip mulighetene i kulturforskjellen!
Ansettelse og kulturforskjeller
Jobb & Ledelse

Ansettelse og kulturforskjeller

Grip mulighetene i kulturforskjellen!

Rekruttering og kultur

Verden blir mindre. Reisen fra Nordfjord til Oslo tok lengre tid for min oldefar enn det gjør for deg og meg å reise nærmest hvor som helst her i verden.

Min oldefar levde på den tiden da Sørlandet stort sett bestod av bedehus. Vestlendinger, de som fortsatt kloret seg fast, bestod av særinger som var for sene i avtrekkeren til å komme seg med Amerikabåten. Verden har forandret seg siden den gang og heldigvis på mange måter til det bedre. 

Våre fordommer har vi imidlertid i større eller mindre grad fortsatt, noe som gir store utfordringer etter hvert som arbeidsmarkedet blir mer og mer internasjonalt.

Svensker har lange diskusjoner og er omstendelige med beslutninger. De har strengere dresskode og legger vekt på konsensus. For svensker betyr en prosjektplan en prosjektplan. Nordmenn lager en skisse og så blir veien til mens vi går. Hvordan vi er kledd er mindre viktig, noe som fører til at vi ikke alltid blir tatt på alvor, når vi for eksempel stiller i lusekofte på et møte i Tyskland.

Kulturforskjeller har vi i høyeste grad også i Norge. Det er store forskjeller mellom kulturene på Sunnmøre, Hedmarken, i Finnmark og Trøndelag. Ikke minst gjelder det mellom by og bygd. «Gi meg en bondeslamp fra Toten eller Østerdalen som har hatt nok jord under neglene, så vet jeg det er skikkelige arbeidsfolk. Resten skal jeg lære vedkommende». Dette er en fritt gjengitt uttalelse fra en kunde innen anleggsbransjen som hadde stor suksess med å rekruttere ut fra denne enkle filosofien. «Byfolk er mer bortskjemte og mindre arbeidsvillige» er en påstand som stadig går igjen. Man bygger bedriftskultur. Med andre ord; ulike bransjer, bedrifter og grupperinger har ulike kulturer.

Legg fordommene til side - bruk mulighetene! 
Ulike stillinger og roller krever forskjellig bakgrunn og forskjellige mennesketyper. Stigmatisering av grupper utelukker mange dyktige mennesker fra stillinger der de kunne tilført stor verdi, både resultatmessig og som miljøskapere.

Følgende retningslinjer kan være nyttige å følge når du behandler søkere fra en fremmed kultur:

  1. En persons navn er ikke diskvalifiserende. For de aller fleste av oss er et navn noe vi har fått, ikke noe vi har valgt.
  2. Har kandidaten tilstrekkelig med relevant kunnskap og erfaring, så tar du vedkommende inn til et kort intervju. Det er bedre å intervjue én for mye enn én for lite.  Bruk heller kortere tid på førstegangsintervjuet.
  3. Sette deg raskt inn i grunnleggende regler for sosial omgang i den kulturen kandidaten kommer fra. Et raskt søk på nettet gir deg mye informasjon på få minutter. Møt kandidaten med et åpent sinn (bort med fordommene), vær interessert og nysgjerrig.
  4. Observer om kandidaten har forståelse av og interesse for din kultur. Forklar at her er vi to likeverdige parter som har noe å tilby hverandre; du jobb og kandidaten arbeidskraft. Du skal overbevises om at kandidaten har evner, vilje og holdningen som skal til for å passe inn i din bedrifts kultur. Kandidaten bør oppfordres til å komme med spørsmål som avdekker om vedkommende vil passe inn, trives, blomstre og utvikle seg i stillingen.
  5. Still spørsmål rundt uskrevne regler for omgangsformer kandidaten har erfart i tidligere stillinger og hvilke utfordringer kandidaten ser for seg i en eventuell ny stilling i din bedrift.
  6. Dersom kandidaten må flytte til Norge for å jobbe i din bedrift, er det viktig å se på det rent praktiske. Hjelp til å skaffe bolig, ektefelle som skal ha jobb, barnehage, nettverk etc. Erfaringsmessig er det mange som blir kun en kort periode da kabalen ikke går opp i forhold til det praktiske og sosiale.
  7. Avdekk om det er spesielle hensyn du må ta og forhold som må tilrettelegges dersom kandidaten får stillingen.

Dette handler i stor grad om sunn fornuft. Punktene over er i større eller mindre grad relevante når du skal ansette en ny medarbeider i din bedrift - fremmedkulturell eller ikke.  Legg spesielt vekt på det du ser er viktigst.

En kombinasjon av Østens vennlighet, tysk grundighet, latinsk temperament og et snev av humor fra Finnmark er en berikelse for et hvert sunt arbeidsmiljø. For mange kan det virke mer komfortabelt å sitte som nisser på berget og kopiere sin egen fortreffelighet. Muligheten er da stor for å ekskludere kandidater som kan tilføre stor verdi.

Tekst: Ivar Bruvold - performia.no

Les også: 

Rekruttering - unngå feilansettelser

Effektiv og inkluderende rekruttering

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Hvilken arbeidsmetode passer deg best?

Arbeidsmetodikk

Der enkelte trives best med å jobbe i et sett for å heller kunne ta seg tidligere fri, vil andre være langt mer effektiv om de plotter inn tid til Facebook, Instagram og Snapchat mellom slagene. Hvilk...
Effektive arbeidsmetoder

Hvordan velge ny kaffeleverandør?

Kaffe på jobben

Det viser seg at det ikke alltid er like lett å finne riktig leverandør av kaffemaskin til jobben. 
Hvordan velge riktig kaffeleverandør
Annonsér her!
Annonsér her!

Løsepengevirus kostet virksomheter og individer 10 milliarder kroner

Tiltak mot virus angrep

Her er syv råd du bør følge for å stå sterkere mot nye løsepengevirus-angrep. Med over 750% vekst i løsepengevirus-varianter i 2016 vil det garantert bli mange angrep i 2017.  
Virus angrep

Produktiv med hjemmekontor

Effektiv hjemmekontor

Hvis norske kontoransatte kunne valgt: "Vi er mest produktive med hjemmekontor tre dager i uken"
Produktiv hjemmekontor

Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. 
skatte- og avgiftsunndragelser

Ta en kalkulert risiko

Riktige beslutninger

Kjappe antagelser om risiko er opphavet til mange katastrofale beslutninger. 
Gode beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Engasjement - Hva? Hvorfor? Hvordan?

Hva er engasjement?

Engasjement er ikke å være glad. Glade medarbeidere er ikke nødvendigvis produktive. Det er heller ikke å være tilfreds. 
Produktivitet og engasjement

Sulten på nye utfordringer som leder?

Karriereutvikling

Er du sulten på noe nytt, lyst til å utvikle deg videre og utfolde deg kreativt? Har arbeidsdagen din blitt rutine? Det går i «det vante» og du føler deg både passe mett og kanskje litt trett.
Jobb og karriere

Dette kjennetegner de beste unge lederne

ANNONSØRINNHOLD

Norske organisasjoner investerer mye i å utvikle unge ledertalenter. Men brukes ressursene riktig og på de rette kandidatene? 
Utvikling av ledertalenter

Gøy på jobben

Indre motivasjon

Gjør mer av det du synes er morsomt. Det er lurt, både for deg selv, sjefen din og organisasjonen du jobber for.
Arbeidsglede
Annonsér her!
Annonsér her!

Lyddemping på kontor – Dette må du tenke på

ANNONSØRINNHOLD

Forstyrrende støy på jobb er et vanlig problem, spesielt i åpne kontorlandskap.
Lyddemping på kontor

Vil inspirere flere til å bedrive omsorgsinnovasjon

Innovasjon og ledelse

For åtte år siden startet Elin Haug Nygård arbeidet med å systematisere og skreddersy pleien til de eldre på det Norlandia-drevne Oppsalhjemmet i Oslo. Nå vekker resultatene nasjonal og internasjonal ...
Innovasjon
Tilbake til toppen