Arbeidsplassen er et av få miljøer der vi tvinges inn i relasjoner. Vi må samarbeide på en god måte for å nå virksomhetens mål. Og hvis du er av den ambisiøse typen, eller blir lenge nok, vil noen av disse likemennene enten bli lederen din eller din ansatt. Her er fire strategier for å effektivt navigere i disse potensielt utfordrende – og viktige – relasjonene.

Ikke forvent vennskap

Selv om det er viktig å etablere gode arbeidsforhold, går det en grense for hvor mye følelsesmessig bånd som er sunt når du klatrer oppover stigen. Vær vennlig (som å huske navnet på partneren eller barna), men sett grenser. Deler du for mye personlig informasjon (som religiøs eller politisk overbevisning), kan det føre til konflikt i forholdet. Hvis du vil komme deg høyere opp i virksomheten, ikke se på arbeidsplassen som et sted som skal dekke dine emosjonelle kjernebehov. Det er bedre at du investerer i relasjoner du bryr deg om utenfor virksomheten.

Vær bevisst din innvirkning

Når de øverste lederne skal vurdere deg, kan det hende de går til dine likemenn for deres synspunkter. Men når vi jobber med likemenn, er det ikke alltid at vi oppfører oss like bra som vi ville gjort overfor lederen. Det er derfor stor sannsynlighet for at likemenn er de som aller best opplever og kjenner våre svakheter.

For å forstå din innvirkning på dine likemenn, spør dem. Sett av regelmessig tid til å sjekke inn og finne ut hvordan du og teamets handlinger påvirker måloppnåelsen. Finn felles grunnlag for å støtte dem og skape et gjensidig forhold. Når du gjør det til en vane å henvende deg jevnlig til en kollega, kan du oppdage både muligheter og problemer på et tidlig stadium. Dette gir deg en sjanse til å styrke forholdet og korrigere kursen – om nødvendig.

Utvid dine politiske ferdigheter

I en kultur med skarpe albuer må du være mer på vakt. Du kan finne ut mye som skjer i virksomheten gjennom å observere dine likemenn, men de beste og mest politiske kollegene vil kunne klare å skjule sine virkelige agendaer. For å sikre at du ikke havner bakpå, bør du evaluere atferden som belønnes i virksomheten din. Finn ut av hvem som blir forfremmet, og hvorfor. Vær strategisk og inngå partnerskap med kolleger som favoriseres.

Les også: Smarte strategier i karriere - ledernytt.no

Finn frem pokeransiktet

Når du klatrer oppover, er det en stor fordel om du klarer å holde styr på følelsene dine. Når du forholder deg til likemenn eller lederen i virksomheten, kan det være uheldig om du viser sinne eller andre negative emosjoner. Dette kan fort feiltolkes og skade forholdet. For å oppnå suksess er det viktig å komme overens med andre – og iblant ta på seg et pokeransikt.

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Illustrasjon: Istock.com  Kilde: Hbr.org