Når det snakkes om Talent Management er ofte utgangspunktet “tiltrekke, utvikle og beholde rett medarbeider”. I denne artikkelen refererer vi til Hallsteins blikk på ledelsestalenter internt i organisasjonen, men som han selv sier – det er like relevant for nøkkelpersoner og spesialister innen alle områdene i en organisasjon.

Når en person i en kritisk rolle slutter eller blir syk, må etterfølger stå klar på kort tid.

Sørg for å ha noen navn på listen – «klar nå», «klar om 1 år» eller «klar om 1-3 år». Dersom noen i en kritisk rolle slutter eller blir syk, må du raskt vite hvem som kan gå inn i rollen.  En god etterfølgerprosess gjør at du kan få rett person på plass på få dager. – Dette er risikostyring på høyt nivå, det er kritisk og det er dyrt å la være – og her spiller HR hovedrollen, sier han.

Hvordan finner vi ledelsestalentene i organisasjonen?

Det å identifisere ledelsestalenter i en stor organisasjon er krevende og da er det viktige å definere en ledelsesmodell som gjenspeiles i stillingene som skal fylles. Medarbeideren på sin side må hjelpes til å tenke gjennom en realistisk visjon for egen karriere, så veiled og vær en mentor.  – Jeg elsker situasjoner der alle er vinnere, sier han. – Medarbeider vinner, selskapet vinner og samfunnet vinner – jeg hater det motsatte.

Gjør Talent Management til et element i alle medarbeidersamtaler

I medarbeidersamtaler med ledere må den enkelte være forberedt på å ha en mening om hvem som skal være egen etterfølger tuftet på den ledelsesmodellen organisasjonen har definert og diskuter dette som et viktig tema i medarbeidersamtalen.

Etabler en Talent Management Workshop

I en Talent Management workshop inviter ledere til å presentere kandidater ut fra noen forhåndsdefinerte kriterier som er viktig som basis for diskusjoner om talentene. Informasjon og data fra medarbeidersamtalen konsolideres også som et av flere grunnlag for diskusjon.

Når lederen har presentert sine talenter skal de øvrige gi innspill som kan føre til et annet resultat enn den lederen selv har kommet frem til. Med en slik prosess får man mindre subjektivitet og større nyanser inn i diskusjonen om lederpotensialet til den enkelte.

I et Talent Review eller workshop klarer man maks. 20-30 personer, så deleger nedover i organisasjonen og gjør den enkelte leder ansvarlig for å utvikle talenter og identifisere sin egen etterfølger.

Gjør en grundig jobb med utpekte ledelsestalenter

Som HR må du sette deg mål for «hit-rate». Hvor god bør du treffe med å finne rett kandidat – vel vitende om at skivebom er dyrt, trist og krevende? Vær ambisiøs i egne målsetninger. I tillegg til egne interne vurderinger, kjør en anerkjent og sertifisert evaluering /assessment test av den enkelte lederkandidat.

Hva må ledertalentet lære?

Ut i fra den rollen den enkelte er utpekt til, hva må læres? Hvilke posisjoner, oppgaver, prosjekter må vedkommende få anledning til å utføre og lære av på veien? Her må HR og ledere spille en rolle i å sikre at ledige stillinger benyttes som «learning opportunities» slik at kandidaten utvikles og blir klar for sin fremtidige rolle.

Forankring hos CEO og mellomledelse

Som alle andre HR- og ledelsesprosesser er det viktig å få forankring og eierskap hos konsernsjef, ledergruppe og mellomledelse. Forskjellen fra generelle prosesser er at etterfølgerplanlegging handler om risikostyring av selskapet. Mister du nøkkelpersoner, mister du fart. Mister du fart taper du penger. Så hvordan få folk med seg? Vær en selger, synliggjør win-win, utarbeid business-case og kommuniser til alle for å overbevise verdien oppover, sidelengs og nedover.

Konklusjon

Invester i Talent Management – det er verd innsatsen og pengene. Velger du feil kandidat i viktige roller blir alle skadelidende; den enkelte, HR og forretningen. Hvordan du som HR-leder prioriterer talentutvikling og etterfølgerplanlegging er kritisk for virksomheten.

– Men den største bonusen er følgende; det er deilig å se folk komme på rett hylle og blomstre og derfor er investering Talent Management den beste investeringen vi kan gjøre – avslutter Hallstein Mørk.

Tekst: Berit Bjerknes - Catalystone