I en artikkel til Forbes.com skriver Brent Gleeson at de dyktigste lederne er opptatt av å utvikle sin emosjonelle intelligens og at de er åpen for de endringene som kreves. Samtidig handler det mye om å kunne tilpasse seg ulike situasjoner.

Gleeson mener at dyktige ledere tilpasser seg omgivelsene. Han skriver at selv om det finnes mange like teoretiske prinsipper for hva som kreves for å lede et team til suksess, så handler det til syvende og sist om hvem som klarer å gjennomføre det i praksis.

Great leaders adapt to their surrounding environments and
empower the team to succeed together
Brent Gleeson

Gleeson har hentet svar fra noen bedriftsledere om hva de mener skaper en dyktig leder.

Noen av svarene han fikk var følgende:

1 Gjøre det harde valget – Make the hard choice

 Fremragende ledere gjør det harde valget om å sette andre fremfor seg selv. Som bedriftseier er det ikke bare din egen familie som er avhengig av deg, også familiene til de du skal lede. Hver ansatt har sin egen familie. Selv når du bare har 4 ansatte, er du essensielt totalt ansvarlig for 10-15 mennesker», sier Joel Farar i Farar Law Group til Gleeson.

Les også: Slik blir du en fremragende leder

2 De gjør seg fortjent til respekten fra teamet – Earn the respect of the team

– Det å ha evnen til å vise respekt, empati, og omsorg for de du skal lede, kjennetegner en dyktig leder. Å gjøre seg fortjent til respekt er helt kritisk for å bygge en god relasjon og vise at du bryr deg om hva andre tenker. Det å være empatisk gjør en leder i stand til å dykke inn i en annens følelser for å bygge relasjonen gjennom at de vet at lederen forstår hvordan det er å være i deres situasjon. Det å kombinere disse tre egenskapene: respekt, empati og omsorg, kan skape fremragende ledere. Dette er egenskaper jeg kontinuerlig jobber med selv for å bli en bedre leder, sier Brandon Swenson i SEO Pros til Gleeson.

LES OGSÅ: 4 tips til å trene opp empati og emosjonell intelligens.

3 De leder ikke med makt – Do not lead by force

–  En fantastisk leder leder ikke andre ved å tvinge dem til å følge etter. Istedenfor vil en dyktig leder motivere mennesker. De oppmuntrer andre til å følge dem. De leder også ved eksempel, noe få ledere gjør i dag, sier Mike Dan i SMS Marketing til Gleeson.

Gleeson skriver at mange ledere vet hva som skal til for å bli en bedre leder, men mislykkes når det kommer til praksis og gjennomføring. Derfor krever det å være en dyktig leder en konstant personlig og profesjonell utvikling, jevnlige tilbakemeldinger fra teamet de skal lede, selvrefleksjon og at de gjøre grep basert på tilbakemeldingene de får som leder.

Gleeson er grunnlegger og administrerende direktør i konsulentfirmaet TakingPoint Leadership, tidligere Navy SEAL og en kjent foredragsholder og forfatter.

Tekst: Anne Marie Monsen / Kilde: Forbes.com

LES OGSÅ: Destruktiv ledelse – dessverre like aktuelt i koronatider som ellers.