– IQ verdsettes høyt i skole og arbeidsliv, og IQ ble tidligere også regnet som den viktigste enkeltegenskap for ledereffektivitet. Denne sammenhengen er mer enn halvert siste tjue år (Journal of Applied Psychology). Det betyr ikke at det nå lønner seg å være dum. Det er heller andre egenskaper som teller mer. Jeg tror det kalles EQ.

– Noen sier at man teller det som ikke teller. Og ikke kan telle det som teller. Jeg tror ikke det. Vi må bare tørre å telle annerledes. Derfor har jeg skrevet bøker om emosjonelt smarte kunnskapsbedrifter. Her setter vi tall på emosjonalitet og relasjoner i arbeidslivet. Vi kaller det BusinessEQ. Problemer i arbeidslivet skyldes etter min erfaring ofte umodenhet og dårlig mestring av emosjoner og relasjoner. Fremover tror jeg mennesker først og fremst vil levere verdier gjennom kreativitet, fantasi, skaperkraft, samspill og emosjonalitet. Maskiner og kunstig intelligens vil ta seg av det meste annet. Jeg undres derfor hvorfor ikke trening på disse egenskapene da står høyere på agendaen i styrerommene.  

Taus kunnskap

Bastian+Lie-Nielsen.jpg

Ifølge Lie-Nielsen styrer vi for mye, folk vil mer enn vi tror og folk kan mer enn de vet.

– Vår jobb fremover er å forløse dette, og dermed ser vi til psykologene. De skaper forandring gjennom å la mennesket sette ord på egne tanker, erfaringer og vurderinger. Og de lytter tålmodig. Ledere som er avhengig av å frigjøre energi for å levere resultater, utnytter taus og uforløst kunnskap bedre. Taus kunnskap innebærer ressurser du selv ikke engang visste du hadde. Bedrifter som gjør disse kjent for deg og andre, utnytter ressursene sine bedre. De får høyere produktivitet – og det er mer gøy å jobbe der.

– Organisasjonspsykologen McGregor lanserte en X og Y-teori. X-teorien er at mennesket i sin natur er uten tiltak, ønsker lite ansvar og helst vil slappe av – og slippe unna. Teori Y er at mennesker ønsker å bidra, gjøre sitt beste, levere og prestere. Eller som min tante på 90 sa om gleden ved livet – det er å få være til nytte. Jeg mener at de fleste ledelsessystemene bygger på teori X. De er laget for styring og kontroll. De er mindre egnet til å skape prestasjoner og bærekraftige kulturer. Formålet i mitt virke er å utvikle ledelsessystematikk og kulturer som bygger på teori Y, og som samtidig gir leder tilstrekkelig oversikt og kontroll uten å påta seg all risiko. Og da trenger vi emosjonelt trygge-, og smarte ledere som tør stå i det. Og tror på det.

Emosjonelt smarte folk driver innovasjon

Lie-Nielsen forteller at nøkkelen for å lykkes ligger i trygge rom, mangfold, mindre konformitet og annet styresett. Men hvordan skaper vi dette?

– Japanerne kaller det BA. Det er en trygg møteplass mellom mennesker. Møtet er uten særlig styring, men har et formål. For flere enn vi tror kan navigere ganske klokt på egenhånd. Folk som er annerledes er ofte krevende å samarbeide med. Emosjonelt smarte folk mestrer dette bedre. Og de skaper ofte løsninger utenfor boksen. Det driver innovasjon og skaper god forretning. Jeffrey Pfeffer (Stanford) har med flere enn hundre artikler dokumentert at det gir 30-40 prosent høyere produktivitet og fortjeneste når man behandler folk riktig. Hvorfor består da de fleste lederutdanninger av forelesninger og pensum som først og fremst styrker teori, intellekt, analyse – og rasjonalitet bak beslutninger?

– Konsekvensene for bedrifter som ikke får det til er blant annet mindre spennende arbeidsplasser, mindre tiltrekningskraft, større avstand, lavere priser og svakere lønnsomhet.

De 4 S’er

Lie-Nielsen presiserer at organisasjoner skal lede følelser, miljø, stemninger, verktøy og metoder, og at løsningen for å få til dette er kultur – det er måten vi jobber sammen på.

– Min erfaring er at ledere som tør å stille krav – også til måten vi gjør det på, leverer bedre. De måler innsatsen og ikke bare resultatene. Og det som måles, det gjøres. Øvelse gjør mester er viktigere enn å ha rett og vite best. Kampen om å ha rett er destruktiv. Emosjonelt smarte mennesker forstår det. Det gir færre konflikter og omkamper, kortere prosesser og mer driv.

– 4 - S (selvgodhet, selvtillit, selvinnsikt og selvfølelse) i balanse gjør deg emosjonelt smart (se tekstboks). Vedvarende bærekraftige prestasjoner skapes innenfra. Medarbeideren beveger seg selv bevisst og ubevisst mellom fire S´er. Selvgodhet er selvtillit uten ydmykhet. Selvtillit uten selvinnsikt kan gi gode prestasjoner, men blir vi noen gang fornøyd uten god selvfølelse? Den emosjonelt smarte lederen leser og forstår egen og andres balanse og ubalanse. Denne type ledere mestrer det å ta ut det beste av seg selv og den enkelte medarbeider. Den type mestring blir det både morsomme arbeidsplasser og gode resultater av.

– Leder avklarer forventninger, gir hyppig anerkjennelse, spør mer enn svarer, bryr seg om og delegerer arbeidsoppgaver. Ikke bare de oppgavene du kan fra før, men også nye du vil lære av. Lekent dokumentert gjennom TV Norges Senkveld med Thomas og Harald «Harald gjør det han ikke kan».

Emosjonell mestring er god business

– Et eksempel på noen som virkelig har fått det til er Bodø kommune. Med 4500 medarbeidere dokumenterte en betydelig økning av «emosjonell smarthet». De investerte åtte millioner og tre års trening i BusinessEQ. De trente og målte Selvledelse, Relasjonsledelse, Strategigjennomføring, Brukerservice, Kultur, og Motiverende økonomistyring. Deretter leverer rådmannen beste resultat på seks år. Kommunens resultater kan ikke alene tilskrives treningsinnsatsen. Men at den har bidratt, er sikkert. De dokumenterte effekt på alle indeksene i målesystemet BusinessEQ. De har funnet en måte å fungere på i samspill som gir samhold og kollektiv kraft. «Lederne forstår nå en større helhet» sier rådmannen til Kommunal Rapport. «Vi har fått inn budsjettdisiplin og bevissthet i alle ledd om kostnadskontroll. Det er blitt en felles ansvarsfølelse. Hvis én ikke leverer, må en annen dekke opp for det». Mestring av emosjonalitet er ikke bare «nice to do». Vi mener å kunne dokumentere at det også er god business.

– Jeg må understreke at det å lykkes med slike bevegelser betinger uforbeholden driv og støtte fra toppleder. Et kulturløft er som trappevasken – det må starte øverst, avslutter han.   

De 4 S’er

4 p.jpg

Bastian Lie-Nielsens råd til ledere for å lykkes med emosjonell smarthet

 1. Identifiser og anerkjenn følelser som facts for egen og andres del
 2. Tør drømme og skape en visjon utover eget virke
 3. Identifiser beste praksis – i handlinger - internt og eksternt
 4. Del historier om hvorfor – men mindre om hvordan
 5. Tør å stille krav til selvledelse, relasjoner og atferd - og mål, rapporter og følg opp disse

Emosjonalitet ligger i kulturen. Kulturbygging er et topplederansvar. Det er god business og ditt sterkeste konkurransefortrinn. For det meste annet kan kopieres. Vi vet ikke når, men vi vet vi kommer gjennom koronakrisen. De færreste ledere vet hva de skal gjøre for å gjenreise og styrke kulturen sin. Det er nå en gylden mulighet til å øke kulturens emosjonelle kompetanse og dele ut nye kort.

Ledelsessystemet BusinessEQ – skaper emosjonelt smarte organisasjoner

4 p 2.jpg

Emosjonelt smartere organisasjon

Hvordan – kort fortalt

 • Selskapet/avdeling velger ut den/de indeksene i BusinessEQ de ønsker å forbedre med tanke på hvor de er, og hva de ønsker (mål og mening).
 • Pulsmåling av påstandene til medarbeidere på web via digicoach.no
 • Tar ett minutt å svare – på en skala fra 1-5. Korte frister frister mest.
 • Enkle rapporter umiddelbart online for hver avdeling med minst fem personer.
 • Avdelingsvis gjennomgang (ledertrening i workshopledelse anbefales).
 • Avdelingen velger to av seks påstander de ønsker å bli bedre på i neste periode.
 • Disse to påstandene ER tiltakene (unngår mye prosess, unødig dokumentasjon og rapporter).
 • Sett i gang å øve/trene på dem. Hver dag. Hvert møte. Hver gang.

3-6 mnd senere

 • Ny pulsmåling. Samme eller flere indekser. Ny workshop. Samme to eller en til to nye påstander prioriteres.
 • Sett i gang å øve/trene på dem. Hver dag. Hvert møte. Hver gang.

Bastian Lie-Nielsen tips til litteratur

I all beskjedenhet vil jeg anbefale Bjørge Stensbøl sin bok Nasjonal Prestasjonskultur (ISBN 978-82-450-2485-2), og min bok BusinessEQ (ISBN 10;82-92836-00-4).

Om Bastian Lie-Nielsen
Han er leder av Knowledge Management Consulting AS – kmc.no. Allerede I 2001 publiserte FORTUNE en helside om hans innovative arbeid med å utvikle emosjonelt smarte organisasjoner. Lie-Nielsen har skrevet tre bøker om måling og utvikling av kunnskapsbedrifter. En av dem er oversatt til engelsk. Han har vært studiesjef for MSc og MBA ved Handelshøyskolen BI, og er høyskolelektor, foreleser og sensor i ti ulike fag. Bastian skaper resultater gjennom sin forståelse av psykologi (hvordan mennesker tenker og handler), sosiologi (hvordan mennesker fungerer sammen) og pedagogikk (hvordan vi forstår, lærer, deler og anvender kunnskap). Lie-Nielsen er utdannet siviløkonom MBA og kommunikolog. I tillegg har han verdensrekord i parhopp fra Holmenkollen.

 

TEKST: CECILIE H. HAMMERNES             FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM