Utfordrende i begynnelsen

Hvis du er vant til å være mer reservert, kan det føles litt skremmende å begynne å dele det du virkelig føler. Det kan være at du ikke blir møtt med positive tilbakemeldinger, da det kan oppleves vanskelig for andre å høre hva du tenker. Å tørre å åpne seg hindres ofte av frykt for konsekvenser, mangel på psykologisk trygghet, hierarkier på arbeidsplassen eller kommunikasjonsbarrierer. I stedet for å starte i anspente møter, prøv deg heller i et rom med kolleger du stoler på.

Har større innvirkning på kvinner

Spesielt i et mannsdominert yrke kan det være mer utfordrende for kvinner å si ifra og uttrykke sine bekymringer enn menn. Kvinner kan frykte å bli stemplet som aggressive eller konfronterende. Det er viktig å fremme inkludering, mentorskap og ledertrening for å styrke kvinner til å trygt uttrykke sine meninger. 

Temaer som er vanskelige å ta opp

Når du blir mer komfortabel med å si ifra, kan du ta opp vanskeligere temaer med medfølelse og ærlighet. Sensitive temaer som mental helse, arbeidsbelastningsproblemer og mellommenneskelige konflikter er ofte utfordrende å ta opp åpent. Men å belyse disse tankene og meningene, kan resultere i varig positiv endring.

Ikke bare klag – kom med en løsning

Én ting er å lære å uttrykke bekymringer, en annen er å uttrykke både bekymringen og den potensielle løsningen. Ledere vil sette mye mer pris på sistnevnte, og de vil mer sannsynlig respektere meningen din om problemet. Utvikling av evnen til å si ifra innebærer aktiv lytting, valg av tid og sted, konstruktive tilbakemeldinger og tilby løsninger.

Bruk psykologi for bedre resultater

Før du sier noe, studér menneskene du jobber med for å finne ut hvilke strategier som vil påvirke dem. Hvordan kan du påvirke denne personen? Hvorfor gjør de det de gjør? Hva motiverer dem? Hva er deres underliggende interesser? Når du har en bedre forståelse av det, kan du gi tilbakemelding på en måte som er handlingsbar og spesifikk: Hva observerer jeg? Når skjer det? Hva er beviset på at det er et problem? Hva er en bedre tilnærming og en vilje til å hjelpe?

Fire trinn når du skal si meningene dine

Hvis du vet hvorfor du sier ifra, er det større sannsynlighet for at du lykkes.

  1. Start med hvorfor.
  2. Samle punktene. Forklar tankeprosessen og dataene dine for å forsvare perspektivet ditt, som sannsynligvis er annerledes enn hvordan andre ser det.
  3. Få klarhet i spørsmålet.
  4. Omfavn motstand. Å forvente motstand tar noe av brodden av det. Da er det mindre sannsynlig at du blir overrasket når folk blir defensive eller angriper. Engasjer deg i motstanden for å forstå hvilken ny informasjon du kan lære av den. 

Les også: Er det rom for å si ifra? - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: Success.com