– Skal du ha gjennomslagskraft er det helt avgjørende at du oppfattes som troverdig i det du sier og gjør – og skal vi være troverdige kan vi ikke kritisere, klage eller dømme, sier Ellen Kristine Breiby, daglig leder i Dale Carnegie Training Norge.

I en fersk landsdekkende undersøkelse YouGov har utført for Dale Carnegie ble norske arbeidstakere bedt om å rangere hva de anså som er de aller viktigste kjennetegnene ved en troverdig leder.  

– Det viktigste kjennetegnet på en troverdig leder er at vedkommende er involverende og inkluderende. Nesten halvdelen mente dette. Involverende og inkluderende blir vi ikke hvis vi kritiserer, klager og dømmer. At lederen er ærlig og snakker sant, er god til å kommunisere, er tydelig og holder det de lover, var de fire andre kjennetegnene som ble rangert på topp, sier Breiby.   

Millenials vil bli involvert og inkludert

Selv om rangeringen er relativt lik mellom de ulike aldersgruppene, finner vi interessante og viktige forskjeller. Involvering og inkludering er viktigst for alle aldersgrupper, men er viktigere for 18-29-åringen enn for de over 30 år. Hele 52 prosent av de yngste sier dette er et kjennetegn på en troverdig leder mot 43 prosent av de mellom 30-39 år, og 45 prosent for de mellom 40-49 år.

Det er også en betydelig høyere andel blant 18-29-åringene enn hos alle andre aldersgrupper som sier at det at lederen ser meg og bryr seg om meg er kjennetegn ved en troverdig leder. Blant de yngste rangeres dette kjennetegnet som fjerde viktigst, mens det ikke er på topp 5 i de andre alderskategoriene.  

– En typisk 25-åring i dag har siden de ble født levd i en verden rik på umiddelbare tilbakemeldinger og bekreftelse: Trykker de på en knapp, skjer det noe; spiller de et dataspill, så får de en score; deler de noe i sosiale medier, får de umiddelbart ”likes” eller kommentarer. En involverende og inkluderende leder som er tett på, nær og personlig er alfa og omega for denne generasjonen som det blir stadig flere av i arbeidslivet, sier Breiby.  

Ellen.jpg

Tydelighet mindre viktig hos Millenials

Det er også markante forskjeller på hvordan tydelighet rangeres mellom aldersgruppen. Mens det blant alle over 30 år er 37 prosent som sier dette er kjennetegn ved en troverdig leder, så sier kun 28 prosent av 18-29-åringene det samme.

– Det kan være enkelt å lede Millenials i den forstand at de ønsker frihet, ansvars og beslutningsmyndighet. Utfordringen er å kunne være tett og nært nok på til å gi bekreftelser og skape en personlig relasjon uten å detaljstyre. I den sammenheng er det viktig å jobbe med å målstyre og ikke oppgavestyre – og ikke minst ikke kritisere, klage eller dømme, sier Breiby.   

Dette kjennetegner en troverdig leder

I følge undersøkelsen så mener norske arbeidstakere at en troverdig leder har følgende kjennetegn.

 • Er involverende og inkluderende, 46 prosent
 • Er ærlig og snakker sant, 42 prosent
 • Er god til å kommunisere, 41 prosent
 • Er tydelig, 36 prosent
 • Holder det man lover, 30 prosent
 • Ser meg/bryr seg om meg, 27 prosent
 • Er til stede, 22 prosent
 • Er forutsigbar, 18 prosent
 • Er seg selv, 8 prosent
 • Er entusiastisk, 6 prosent
 • Er nøktern og lavmælt, 3 prosent

– Noen vil kanskje være overrasket over at for eksempel entusiasme anses av kun seks prosent som kjennetegn på troverdighet. Men undersøkelsen illustrerer godt at det er den gjentagende daglige væremåten som skaper troverdighet, og ikke de store ordene og de store faktene innimellom, avslutter Breiby.