Ulla Sommerfelt er CEO i EGGS Design og konsernsjef for EGGS-gruppen. Hun er kjent som en visjonær leder som har strategisk og fremtidsrettet tenkning som en del av sitt DNA. I sitt daglige arbeid er hun krystallklar på skillet mellom praktiske og rutinepregede oppgaver og strategisk tekning som fører bedriften fremover.

Hopp ut av hamsterhjulet

Sommerfelt peker på kortsiktig fokus og hva man blir målt på, som viktige årsaker til at mange ledere sliter med å få prioritert den nødvendige strategiske tekningen.

– I min verden er den viktigste oppgave til lederen å se folk i hverdagen. Oppgaver til rutiner og drift bør delegeres og deles med kolleger. Hvis man finner seg selv i et hamsterhjul med rutiner, innoverfokus og rapportering, må man hoppe ut. Fort.

Strategi er en dagligdags oppgave, det også. Jeg nedprioriterer ikke strategiske oppgaver selv, for det er det som gir meg energi.

– Vår visjon er å skape verdens beste arbeidsplass for kreative folk. Dette er noe som driver oss alle, og det guider både strategier og prioriteringer og mikrobeslutninger i hverdagen. Personlig brenner jeg for å jobbe strategisk og kreativt, og får ideer hele tiden, både alene og i samspill med andre. Det er viktig å dagdrømme, å la tankene fly. Det viser seg nemlig, at da jobber hjernen med å løse de store problemene.

– For mange kortsiktige mål gjør at man ikke får riktig fokus. Det blir et prioriteringsspørsmål som handler om tid. Mange blir målt på kortsiktige faktorer, hva man skal klare neste måned, neste kvartal. Er du gründer, er det enda verre – du må ha penger til lønninger og drift, noe som virkelig gir deg kortsiktig fokus. Du må også bevise noe veldig raskt. I større bedrifter der man blir målt kortsiktig, ser vi at folk vokser inn i siloer. De har ikke rom for armslag, på grunn av de høye kravene til å levere på mål som ligger kort frem i tid.

Innoverfokus

Sommerfelt peker også på at mange arbeidsmiljøer har et innoverfokus – på seg selv og det de driver med. Dette gjør at man ikke følger med og går glipp av viktig informasjon om utvikling og trender.

– Jeg er opptatt av å ha blikket utover. Det er viktig å følge med på hva kundene er opptatt av og å ta kundens perspektiv. I mindre bedrifter er det mer naturlig å ha kundene tett på, mens man i større bedrifter ofte blir mer distansert fra hva som foregår i dialogen med kundene. Da kan det hjelpe å hente inn noen eller finne noen internt, som kan hjelpe både ledelsen og de ansatte å ta kundens perspektiv. Her ligger det nemlig utrolig mye viktig innsikt. Å ha fingeren på pulsen på hvordan medarbeiderne har det er også viktig. Din bedrifts fremtid ligger i hendene på dine medarbeidere. Hva er de ansatte opptatt av? Det du lærer når du holder fokus på innsikter fra kundene og de ansatte, kan være pådriver for endring. I tillegg mener jeg det er veldig viktig å oppsøke kunnskaper om andre drivkrefter i markedet, teknologi- og markedstrender og sosioøkonomiske trender.

– Vi lever i en verden som beveger seg fort og hvor konkurransen kommer fra helt nye steder enn tidligere. Hvis man ikke jobber strategisk i hverdagen, og lederen lar virksomheten kjøre i sitt eget hamsterhjul, blir man fort forbikjørt eller irrelevant. Teknologi, medier og informasjonsflyt i 2017 betyr at man må henge med og ha blikket rettet utover. Selv de mest konservative bransjene begynner å merke at det brenner under føttene på dem.

hamsterhjulet.jpg
Bilde: Ulla Sommerfelt (til høyre) er CEO i EGGS Design og konsernsjef for EGGS-gruppen. 

Tips til fokus

Sommerfelt har flere tips til hvordan du kan unngå å bli sittende fast i kortsiktig eller innoverrettet fokus.

  • Hold deg unna hamsterhjulet. Selv booker jeg sjeldent back-to-back møter hele dagen. Jeg lar det alltid være rom for uforutsette ting, for å «ta en prat», og for å puste. Vær bevisst på hvor og når ideene lettest kommer til deg (i dusjen, på tur i skogen, på fjellet, på galleri …)

  • Vær tilstede. I alle oppgaver, uansett om de er strategiske eller operative er det viktig å være mentalt tilstede. Selv reiser jeg til alle kontorene våre i Norge én gang i måneden på en todagers tur. Her tar jeg én-til-én med de aktuelle ledere og lar det alltid være rom for bare å sitte og jobbe i miljøet, uten agenda. Jeg får alltid god kontakt med medarbeidere på denne måten. Folk gir inspirasjon til strategi og kan også gi deg en pekepinn på om strategien din fungerer i praksis og ikke bare i styrerommet. Vi måler også ukentlig hvordan folk har det hos oss. Vi bruker OfficeVibe som er et måleverktøy der man svarer på spørsmål. Dermed tar vi kontinuerlig tempen på hva våre ansatte er opptatt av. Dette hjelper oss å sette fokus på de riktige tingene, og er et viktig verktøy for å holde fokuset på de ansatte og ikke bare på deg selv.

  • Jobb i team. Bruk styret, ledergruppen eller andre internt som du knytter til deg. Gjør dette ofte, ikke bare én gang i året. Crowd-source ideer fra folk i organisasjonen, lær av kundene, jobb kreativt i team. Få eventuelt en fasilitator til å hjelpe med prosessene. Tenk «co-creation», altså samskaping. Dette kan du få til ved å for eksempel arrangere workshops for flere, ikke bare for ledergruppen. Ha spesielt fokus på å få innspill fra unge mennesker, de med flest tatoveringer for eksempel. Bruk folk fra hele organisasjonen. Det er ikke du alene som skal forme fremtiden.

  • Søk inspirasjon utenfra. Hvis du jobber et sted med mye internt fokus, kan du delta på konferanser, gjerne om ting utenfor ditt eget fagfelt. Hold deg oppdatert på teknologi og andre ting som påvirker.

  • Ha fokus på hvilket problem din bedrift skal løse for hvem. Gjør ting som hele tiden minner deg om det. Hva er kunden opptatt av? Hvordan kan du få tatt kundens perspektiv? Få bort det interne fokuset. Kundeinnsikt gir en pekepinn på hva kundene dine opplever. Har dere en kundeserviceavdeling, kan du sette deg sammen med dem og lytte til kundene og hva de spør om. Kom deg ut av kontoret og prat med folk, prat med kundene. Det trenger ikke være de store tingene, bare du sørger for å ha snakket med kundene dine ukentlig. Å få kundens innspill kan være inspirerende, både på godt og vondt.

  • Utvikle personlige rutiner der du får være oppe i helikopteret og få overblikket. Bruk luker i hverdagen til å dagdrømme, kanskje de beste ideer kommer i dusjen, avslutter Sommerfelt.

 Tekst: Inger Lise Kontochristos