Fleksibilitet og smidighet

For å oppnå suksess i fremtiden, er ledere nødt til å bli mer fleksible, lydhøre og utvikle en evne til å tilpasse seg forskjellige behov som vil oppstå ved de fremtidige endringene. Disse lederne må også være åpne for kulturelle og teknologiske endringer som vil påvirke kjernen i virksomheten.

Globalisering

Virksomhetsglobalisering er ikke lenger bare en fjern idé, men et faktum. Bedrifter vil bli klar over at ledere som inngår i team som strekker seg over landegrensene, krever en rekke spesielle ferdigheter – som å takle tvetydighet, ha effektive samhandlinger eller ta beslutninger i ukjente miljøer.

Økt etterspørsel etter kjerneferdigheter

En annen viktig fremtidig ledelsestrend er økt interesse for kjerneferdigheter som kommunikasjon, målsetting og oppgavedelegering. De endrede forholdene i fremtiden vil sannsynligvis påvirke utførelsen av disse oppgavene - grunnleggende lederoppgaver vil bli stadig vanskeligere å utføre, og de kan måtte trenge ytterligere opplæring som kan hjelpe dem med å tilpasse seg nye forhold.

Bærekraft

Bærekraft er mye mer enn miljøspørsmål. Med fokus på bærekraft vil ledere se på de langsiktige konsekvensene av sine beslutninger knyttet til miljøet - i tillegg til helse og sikkerhet. Samfunnsansvar vil bli en del av forretningsprosesser og ledere vil i økende grad være ansvarlige for å komme med informasjon om hvordan beslutningene deres påvirker arbeidskraften og bedriftsklimaet.

Kollektivt lederskap

Det er sannsynlig at vi om noen år vil se en helt ny form for ledelse som vil passe perfekt til kravene som stilles av nye arbeidsmiljøer, der adaptive utfordringer ikke kan takles av én person, men av en gruppe mennesker. Noen organisasjoner omfavner allerede denne innovative lederstilen som er en prosess initiert av et sosialt nettverk.

Ledelse av generasjonsforskjeller

I den nærmeste fremtiden vil selskaper måtte lære seg å redusere generasjonsforskjellene som antagelig vil oppstå når «Millennials» tar over lederstillinger. De vil også måtte utvikle en rekke nye strategier for å få mest mulig ut av de unike egenskapene til denne generasjonen.

«Millennials» anses vanligvis som ambisiøse lagspillere. De er uavhengige, men følger også regler – i tillegg er de eksperter på teknologisk innovasjon.

Kilde: thehumanfactor.biz