«Du bruker tid for å spare tid», som Amund Fjeldstad sa i et intervju til Ledernytt rundt talentledelse. Enten vi jobber med utvikling av vårt eget talent eller hjelper andre, så handler talentutvikling og mestring om forbedring og foredling av ferdigheter.  

Å tenke seg om

Å dele opp en lang vei i korte spaserturer kan være noe å tenke på. På IMD’s lederkonferanse i Lausanne i år, der rundt 400 ledere var samlet til læring og utvikling, ble Kofi Annan spurt hvilke råd han kunne tenke seg å gi ledere rundt egen stressmestring. I tillegg til en god natts søvn og spaserturer, sier han at vi må passe på ikke å ta for raske avgjørelser uten å tenke oss om. Vi må lytte, tenke og være tålmodig. Alt må ikke gjøres med det samme, selv om vi ofte tror det. I mange prosesser er det helt avgjørende at tiden brukes til utvikling av ulike prosesser som ikke kan eller bør fremskyndes. Ofte antar vi at ting krever umiddelbar handling eller vi er for utålmodige etter å få det gjennomført, men tålmodighet og å lytte til flere parter, og inkludert oss selv, er noen av de viktigste verktøyene vi har.

Personlig ansvar for egen læring

Det er ingen bedrifter eller mennesker som går gjennom et helt livsløp fritt for problemer. Hvis vi har slike urealistiske forventninger til oss selv eller andre, blir det lettere skuffelser. Realistisk kommunikasjon og refleksjoner kan bidra til tydeligere kommunikasjon mellom mennesker, slik at de blir i stand til å forstå hverandres ståsted og ulike behov. I denne utvekslingen ligger mye læring.

Det er viktig å ta ansvar for egen læring og innse læringsverdien som ligger i egen og andres utvikling. Ingen er perfekt, men vi kan perfeksjonere det vi driver med. Verdien i læring ble tidlig utnyttet som et vekstmiddel av kjente ledere. Benjamin Franklin, kjent som en av Amerikas statsmenn og politikere, boktrykker, filosof og vitenskapsmann, hadde alltid ambisjonene klare og jobbet målrettet med sitt engasjement. Han viste en formidabel gjennomføringsevne, samlet mennesker, stiftet bibliotek, vitenskapsselskap og boktrykkeri, for å nevne noe.

flaks.jpg

Noen mennesker når målene sine oftere enn andre – flaks eller hardt arbeid?

Benjamin Franklins 5-timersregel 

Benjamin Franklin hadde en læringsregel som han gjennomførte en time om dagen, 5 timer i uken, skriver Michael Simmons til Inc.com. Det ligger stort utbytte i dette. Som tenåring viste Benjamin Franklin ingen spesielle tegn til talenter, bortsett fra at han var veldig glad i å lese. Når han døde var han USAs mest respekterte statsmann, berømte oppfinner, vellykket forfatter og forretningsmann. Underveis hadde han tilegnet seg noen formidable ferdigheter og kompetanse med en sterk vilje til læring og personlig utvikling. Gjennom hele sitt voksne liv, investerte Franklin konsekvent en time om dagen på læring og egen kompetanseheving. Følgende råd kan vi hente:

 1. Stå opp tidlig for å lese og skrive.
 2. Sett deg personlige utviklings/vekstmål og evaluer resultatene.
 3. Opprett en gruppe eller klubb for «likesinnede» med lignende ambisjoner som deg selv og som er åpen for forbedring på alle plan.
 4. Slå ideer sammen med eksperimenter, prøv ut gode idèer.
 5. Gi deg selv noen refleksjonsoppgaver og spørsmål morgen og kveld.

Hver gang Franklin tok seg tid til å følge 5-timers regelen, investerte han i sin egen mestring og utvikling. Han forbedret og styrket sjansen til å oppnå sine mål. Det tok en effektiv arbeidstime daglig, men i det lange løp ble dette hans suksessfaktor.

Warren Buffett, Bill Gates og Mark Zuckerberg er andre eksempler på vellykkede mennesker som har investert godt med tid til bøker, rapporter, kompetanseheving og læring. Kjernen i konseptet er å skape kvalitet ved å forbedre ferdigheter og deretter anvende kunnskapen til effektiv mestring og produksjon i hverdagen.

medmenneske.jpg

Led som et medmenneske

Krystallklare intensjoner og inspirerende vekstmål

Ved å ha «tomrom» med plass til kreative og intellektuelle refleksjoner, gir du rom for å prestere med høyere kvalitet. Huskelisten er:

 1. Planlegge læringen. Tenk nøye gjennom hva du ønsker å lære. Sett deg ikke bare mål for hva du ønsker å oppnå, men også hva du ønsker å lære og utvikle.
 2. Praktiser bevisst forbedring som kan måles. Start forbedringspraksisen din i dag. Det er ingen svakhet, det er en styrke. Alle har noe de kan forbedre. 
 3. Finn ut hva som er dine viktigste vekstmål. Kanskje velger du ett fokus i år og et annet neste år. Skriv det ned. Drøft det med noen. Få tilbakemeldinger.
 4. Få frem ulike perspektiver på erfaringene dine og gi rom for nye ideer. Kom deg gjerne ut i naturen og gå en tur for å få inspirasjon. Gjør rolige og meditative aktiviteter som kan fremskynde kreative gjennombrudd.
 5. Tillat løsninger å komme til deg! Vær åpen for det som kommer når du ikke anstrenger deg og lar sinnet slappe av. Bruk sansene til å være i kontakt med din indre natur.
 6. Ha jevnlige samtaler med andre der det kan dukke opp ulike perspektiver og inspirasjon som kommer fra sosialt samvær. Vær ydmyk for andres kompetanse.
 7. Sett av tid til læring. Dette inkluderer å lese bøker, tidsskrifter, ha samtaler med andre, kurs, undervisning og observasjoner av det som skjer rundt deg. 
 8. Løs problemer når de oppstår, ikke utsett problemløsningen eller fei det under teppet og lat som det ikke eksisterer. Ta tak og finn løsninger. Å løse eller forebygge problemer kan hjelpe deg å unngå de store.
 9. Gjøre små eksperimenter der utfallet kan gi stor profitt. Enten eksperimentet funket eller ikke, er dette en solid mulighet til å lære av å satse på dine idèer.

Sikt mot stjernene med krystallklare intensjoner og sett deg inspirerende vekstmål. Ta personlig ansvar for din egen utvikling. Det er din viktigste investering.

Tekst: Anne Marie Monsen