RAILI.jpgForklaringen er enkel. Du har allerede mange mål som svirrer rundt i hodet ditt, uansett om du er klar over det eller ikke. Den tanken som er din dominerende tanke blir ditt mål automatisk for underbevisstheten. Underbevisstheten styrer 95 prosent av våre tanker, følelser og handlinger.

Om du ikke har laget bevisste mål men lar underbevisstheten bruke den sterkeste tanken som et mål for deg, blir dette en skikkelig risikosport. De aller fleste har ikke det de ønsker som den sterkeste tanken men har det de frykter som konstant tanke i bevisstheten. Dette gjelder alle mennesker uansett om du er en leder, selger, kontorassistent eller student men mindre du har lært å styre dine tanker bevisst.

Når du lar det du frykter bli målet for dagen, har du lagd et godt grunnlag for selvsabotasje. Din underbevissthet jobber hardt for å nå dette målet og det blir sannsynligvis oppfylt. Det du frykter blir en virkelighet. Og du kan si; «Det var det jeg sa, det går ikke!» og du har bevisst at du har rett.

"Om du tror at du kan eller om du tror at du ikke kan, har du rett uansett" Dette ordtaket gjorde Henry Ford kjent for ca 100 år siden. Og det stemmer fremdeles.

Undersøkelser viser at kun 3-4 prosent av alle mennesker lager skriftlige mål. Når vi i tillegg vet at det å skrive ned dine detaljerte mål, øker sjansen for å oppnå de med 80 prosent, er det vel verdt å bruke litt tid på målsetting? Eller skal du bare fortsette uten å vite hvor du er på vei til?

Å lære å lage mål hvor du involverer din underbevissthet, er en ytterst nyttig og lønnsom ferdighet for ledere og oss alle andre.

Vår hjerne liker gjentagelser og automatiserer med en gang du repeterer noe. Repetisjon er nøkkelen for vaner og automatiske funksjoner.

Våre tanker består 95 prosent av repetisjoner fra i går, dagen før og uken før og når vi vet at 85 prosent av våre tanker er bekymringer og andre negative tanker, er det lett forstå hvorfor underbevisstheten er oftest fokusert på noe vi frykter.

Når du lærer å lage målsetting som tar din underbevissthet med i beregningen, vil du merke forskjell i din business og ditt liv.

Uansett hvilken målsettingsteknikk du bruker, har et konkret mål mye større sjanse for å bli oppnådd enn et generelt mål. Og første bud og «et must» er å skrive ned dine mål.

For å sette et konkret mål du må besvare disse spørsmål:

Spesifikt: Hva er det spesifikke du ønsker å oppnå? Definer dette så nøyaktig som mulig sansebasert. Antall kroner, kilo, sertifikat, forfremmelse etc.

Målbart: Hva er beviset for at du er i målet? Målet skal være konkret og kunne måles i en eller annen form.

Attraktivt: Hvorfor ønsker du egentlig oppnå dette målet? Hvorfor er dette viktig for deg?

Ressurser/ Realistisk: Har du alle ressursene du trenger? Trenger du finansiering, utdanning, hjelp? Er målet realistisk i forhold til tid?

Tid: Nøyaktig tidsfrist. Klokkeslett eller dato.

Når du lager skikkelige mål som du bare MÅ oppnå, er resultatet helt annet enn om du lager er noe du BURDE gjøre eller oppnå. Du vil nesten alltid oppnå det du synes du bare MÅ men bare sjelden oppnå målene som er lunkne «burde» mål.

Tekst: Raili Siri – Today.no